Od nového roka vstúpilo do platnosti viacero zákonných úprav

Od 1. januára vstúpilo do platnosti viacero právnych predpisov, ktoré presadila ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská. Po novom vstupujú do platnosti tri novely, sudcovské zákony, obchodný zákonník a zákon o obetiach trestných činov.

Autori: SITA a.s.
Dátum publikácie: 3. 1. 2018


SITA | 2.1.2018

Od 1. januára vstúpilo do platnosti viacero právnych predpisov, ktoré presadila ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská.

Po novom vstupujú do platnosti tri novely, sudcovské zákony, obchodný zákonník a zákon o obetiach trestných činov. V prípade úpravy sudcovských zákonov ide o poslednú časť právnej novely, ktorá nadväzuje na rozsiahle zmeny z 1. júla 2017, podľa ktorej bude rezort spravodlivosti zverejňovať hodnotenia sudcov. Potrebné podklady musia predsedovia jednotlivých súdov zaslať na ministerstvo najneskôr do 31. januára 2018.

Zlepšiť by sa mala aj vymožiteľnosť práva v obchodnom zákonníku. Úprava má za úlohu odhaliť špekulatívne zlučovanie firiem, odkrývanie pozadia jednotlivých obchodných spoločností či zaviesť tvrdšie pravidlá v prípade obchodu so štátnym sektorom. Od 1. januára 2018 je preto možné vyvodenie zodpovednosti voči spoločníkovi obchodnej spoločnosti, ktorý spôsobil jej úpadok, takzvanému faktickému štatutárovi, ktorý formálne nebol ustanovený do poprednej pozície spoločnosti, napriek tomu fyzicky vykonáva jej najvyššie vedenie. Po novom bude tiež možné potrestať štatutárov spoločností, ktorí podali oneskorene návrh na konkurznú správu, čím bránili súdu vyhlásiť konkurz na základe nedostatočného majetku.

Bezpečnejšie by sa mali cítiť aj obete trestných činov. Nová úprava zahŕňa nielen ich odškodnenie, ale stanovuje aj jednotlivé práva obetí, napríklad právo na právnu a psychologickú pomoc, právo na informácie a právo na odbornú pomoc. Novela mení tiež systém pomoci pre obete, tú budú zabezpečovať štátne orgány a spoločnosti zamerané na poskytovanie pomoci. Jednotlivé subjekty môžu požiadať ministerstvo o akreditáciu a následne sa uchádzať o dotácie na zabezpečovanie podpory či pomoci obetiam.

 

© 2018, Autorské práva SITA a.s. a zmluvné agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a zmluvných agentúr je výslovne zakázané.

Autor: SITA a.s.

Súvisiace odborné články

Súvisiace aktuality

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené