Návrh novely zákona o verejnom obstarávaní

Zásadnou zmenou návrhu novely zákona o verejnom obstarávaní má byť zjednodušenie postupu v prípade tzv. podlimitných zákaziek.

Sledované štádium legislatívneho procesu
Vláda SR1. čítanie
(NR SR)
2. čítanie 
(NR SR)
3. čítanie 
(NR SR)
prezident SR 

Cieľom návrhu zákona o verejnom obstarávaní je tiež zatraktívniť dynamický nákupný systém, ktorý sám o sebe predstavuje rýchlejšiu a flexibilnejšiu formu verejného obstarávania. Zásadnou zmenou predloženého návrhu má byť zjednodušenie postupu v prípade tzv. podlimitných zákaziek. Návrh dopĺňa možnosť zadávania podlimitnej zákazky bez elektronického trhoviska aj na bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce.

Návrh zákona tiež umožňuje v prípade podlimitných zákaziek využiť tzv. jednoobálkový systém alebo zmeniť poradie vyhodnocovania dokumentov. Návrh ďalej redukuje povinnosť vyhodnotiť splnenie podmienok účasti len na prípad uchádzača, ktorý sa svojou ponukou umiestnil na prvom mieste namiesto súčasných prvých troch uchádzačov. Návrh ďalej ukladá verejným obstarávateľom a obstarávateľom, aby využívali už existujúci register referencií, čím sa zjednotí ich postup a uľahčí účasť hospodárskych subjektov na verejnom obstarávaní. Všetky uvedené kroky by mali rozšíriť možnosti verejného obstarávania, znížiť administratívnu náročnosť, urýchliť celý proces a tým zefektívniť verejné obstarávanie .

zdroj: nrsr.sk

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


Autori

  • Redakcia

Dátum publikácie

  • 14. 9. 2017

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené