Návrh na priznanie odkladného účinku žalobe na obnovu konania

Správny súdny poriadok zavádza v správnom súdnictve žalobu na obnovu konania, avšak len v obmedzenom rozsahu, najmä z dôvodu zabezpečenia realizácie rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora Európskej únie.

Správny súdny poriadok zavádza v správnom súdnictve žalobu na obnovu konania, avšak len v obmedzenom rozsahu, najmä z dôvodu zabezpečenia realizácie rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora Európskej únie.

Žaloba na obnovu konania patrí medzi mimoriadne opravné prostriedky, avšak doteraz v správnom súdnictve zakotvená ani používaná nebola.

Vzor Návrhu na priznanie odkladného účinku žalobe na obnovu konania v editovateľnom formáte nájdete v produkte Vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


Autori

  • Mgr. Matej Trnavský

Dátum publikácie

  • 20. 2. 2017

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené