Nákup a predaj nehnuteľnosti od 1. 1. 2019

Spoločnosť, platiteľ DPH si v minulosti kúpila nehnuteľnosť, kde si uplatnila odpočet DPH v plnej výške. Po 5 rokoch ide túto nehnuteľnosť predať. Čo všetko vyplýva pre túto spoločnosť?

Autori: Ing. Nadežda Cígerová
Dátum publikácie: 8. 4. 2019


Otázka:

 

Spoločnosť, platiteľ DPH, zaoberajúca sa nákupom a predajom nehnuteľností, si v minulosti kúpila nehnuteľnosť (apartmány, byty na bývanie, ktoré účtuje na učte 133 – Nehnuteľnosti na predaj), kde si uplatnila odpočítanie DPH v plnej výške. Po 5 rokoch ide túto nehnuteľnosť predať. Keďže podľa § 38 zákona o DPH už nemá možnosť rozhodnúť sa, či to predá s DPH alebo s oslobodením, predáva túto nehnuteľnosť s oslobodením od DPH.

Čo všetko vyplýva pre túto spoločnosť? Musí odviesť časť odpočítanej DPH štátu, resp. celú odpočítanú DPH štátu? Táto výška vrátenej DPH bude nedaňovým výdavkom? Keďže predala byt (nehnuteľnosť) s oslobodením, musí postupovať podľa § 50 a počítať koeficient DPH ako podiel výnosov bez dane a celkových výnosov? Tento koeficient sa bude následné používať celý nasledujúci rok na vstupy vzťahujúce sa k tejto činnosti (nákup a predaj nehnuteľností).

 

Odpoveď:

Podmienky oslobodenia pri predaji bytu, jednotlivého apartmánu alebo jednotlivého nebytového priestoru po 5 rokoch od kolaudácie sú podrobnejšie špecifikované v § 38 ods. 7 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V § 38 ods. 8 je doplnené, že platiteľ, ktorý dodáva stavbu alebo časť stavby, ktorá spĺňa podmienky na oslobodenie od dane podľa odseku 7, sa nemôže rozhodnúť, že dodanie bude oslobodené, ak ide o predaj stavby určenej na bývanie, predaj jednotlivého bytu a jednotlivého apartmánu v bytovom dome. Tak ako je teda v otázke uvedené, nehnuteľnosti, ktoré spoločnosť vlastní, nemôže predávať s oslobodením. 

 

Odpoveď je skrátená, celé znenie nájdete v produkte Príklady z praxe.

 

 

Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Súvisiace autorsky spracované rozhodnutie súdu

Súvisiace odborné články


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené