Mikro, malé a stredné podniky sa môžu uchádzať o eurofondy na výskum

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo dve výzvy v rámci Operačného programu Výskum a inovácie. Podniky si budú môcť rozdeliť 1,25 milióna eur.

Autori: SITA a.s.
Dátum publikácie: 27. 6. 2018


SITA | 26.6.2018

Slovenské mikro, malé a stredné podniky sa môžu uchádzať o eurofondy na svoje projekty v oblasti výskumu a inovácií.

Ministerstvo hospodárstva SR (MH) vyhlásilo dve výzvy v rámci Operačného programu Výskum a inovácie. Podniky si budú môcť rozdeliť 1,25 milióna eur. „V rámci výziev bude na Slovensku prvýkrát uplatnené zjednodušené vykazovanie výdavkov formou paušálnej sumy vo výške 50 tisíc eur na projekt,“ uviedlo ministerstvo.

Jedna z výziev je určená pre žiadateľov so sídlom na celom území Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja. Druhá výzva je určená žiadateľom so sídlom v Bratislavskom samosprávnom kraji. Uzávierky prvých kôl, v rámci ktorých môžu podniky požiadať o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, sú naplánované na 28. septembra, respektíve 30. novembra tohto roku. „Výzvy sú vyhlásené ako otvorené, teda k ich uzavretiu dôjde až po vyčerpaní prostriedkov, prípadne na základe rozhodnutia poskytovateľa. Uzávierky prípadných ďalších kôl budú nasledovať v dvojmesačných intervaloch,“ dodalo MH.

Záujemcovia o eurofondy môžu predkladať svoje žiadosti elektronicky. „Zjednodušené je aj predkladanie jednotlivých príloh k žiadosti. Žiadateľ nemusí predkladať potvrdenia vydané verejnými orgánmi, to jest preukazovať splnenie podmienok poskytnutia príspevku, ktorých splnenie si poskytovateľ môže overiť vo verejne dostupných registroch,“ dodal rezort hospodárstva.

Operačný program Výskum a inovácie v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR je zameraný na podporu inovácií, výskumných a vývojových aktivít v podnikoch, ako aj na komplexnú podporu mikro, malých a stredných podnikov. Jeho cieľom je vytvorenie stabilného prostredia priaznivého pre inovácie a zvýšenie efektívnosti a výkonnosti systému výskumu, vývoja a inovácií, ktorý predstavuje základný predpoklad pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti.

 

© 2018, Autorské práva SITA a.s. a zmluvné agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a zmluvných agentúr je výslovne zakázané.

Autor: SITA a.s.

Súvisiace odborné články


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené