ITAPA 2016 Make IT Easy | Inzercia

„Make IT Easy“ alebo „sprístupnime IT pre užívateľov“ či „v jednoduchosti (IT) je krása“ – aj tak by sa dala vyjadriť v slovenčine základná myšlienka jesenného Medzinárodného kongresu ITAPA 2016 (14. – 15. 11.). Svoje 15. narodeniny sa rozhodol osláviť v duchu svojich najlepších tradícií – skvelým programom, vynovenou inšpirujúcou súťažou a otvorenou náručou pre všetkých svojich hostí z rôznych kútov sveta.

O čo viac sú dnes technológie komplikovanejšie a sofistikovanejšie, o to väčší dôraz sa kladie na jednoduchosť a intuitívnosť ich používania, tak, aby mohli preniknúť a byť užitočné v každej oblasti nášho života. V tom spočíva zmysel a dôraz témy, ktorá tento rok bude dominovať celému podujatiu.

Na podujatí sa objavia zvučné mená, ktoré prinášajú tie najhorúcejšie technologické novinky, a pritom nie sú IT odborníci. Patrí medzi nich Pieter Cullis, riaditeľ Inštitútu lekárskych vied Univerzity v Britskej Kolumbii, špičkový odborník na oblasť personalizovanej medicíny. „Už nie je veľmi ďaleko doba, keď nebudeme užívať všetci rovnaké lieky na tú istú chorobu, ale vďaka nanomedicíne a biotechnológiám dostaneme liečbu, ktorá bude špeciálne „namiešaná“ pre nás, naše individuálne problémy a potreby. Ale opäť – čím komplikovanejšia technológia – tým zrozumiteľnejšia musí byť jej aplikácia v praxi, tak, aby ju mohlo začať využívať čo najviac lekárov a nás – klientov. Ak to zvládneme, zabezpečíme si personalizovanú medicínu a  dožijeme sa vďaka tomu možno aj 300 rokov“, priblížila pre Zisk manažment Dana Kršaková, výkonná riaditeľka kongresu.

Medzi najlepšie tradície kongresu rozhodne patrí aj predstavenie úspešných príbehov krajín či regiónov. Tento rok sa predstaví príbeh švajčiarskeho kantónu Ženeva, kde nové služby pribúdajú ako huby po daždi. Kantón na čele s kancelárkou Wyden Guelpa Anja je vzorom pre modernú občiansku demokraciu. Zavádza elektronické hlasovania do volieb, referend a aj v rôznych ďalších oblastiach zvyšuje silu verejnej mienky a hlasu občanov práve vďaka účinným a jednoduchým IT aplikáciám.

Digitalizácia nepozná hranice – zemepisné, kultúrne a ani náboženské

Presvedčiť sa o tom bude možné ďalšími atraktívnymi prednáškami z rôznych kútov sveta. Budeme mať príležitosť navštíviť – aspoň virtuálne – exotický  Bahrajn a dozvedieť sa, aké elektronické služby a aplikácie hýbu ekonomikou a spoločnosťou v tejto zaujímavej krajine. Exkluzívnym sprievodcom bude profesor Alaali Mansoor Ahmed z Ahlia Univerzity v Bahrajne a jeho bohaté skúsenosti zo štátnej správy, súkromného sektora, ako aj akademickej sféry.

„Dva dni kongresu prinesú veľmi aktuálne témy a pravdepodobne viac než stovku atraktívnych prednášok. Zaujímavé budú diskusie o kvalite elektronických služieb, efektívnej verejnej správe či toľko kritizovanom verejnom obstarávaní, ochrane osobných údajov, cloud computingu a veríme, že aj o elektronickom zdravotníctve. Budeme počuť, ako funguje správa daní a poplatkov v Holandsku, súdny manažment v Českej republike, mapové služby v Nórsku, ale aj čo aktuálne hýbe dianím v Európskej komisii,“ doplnila Dana Kršáková. Naznačila, že ITAPA má v talóne aj veľmi zaujímavé mená spíkrov – ich mená budú čoskoro zverejnené v programe na www.itapa.sk.

Vynovená súťaž Cena ITAPA

Inšpiráciou pre mnohých budú projekty vynovenej súťaže Cena ITAPA či pestrá ponuka informačných stánkov, kde bude možné opäť si osobne vyskúšať rôzne technologické vychytávky, nové služby či získať zákulisné informácie o pripravovaných aplikáciách. 

Mimochodom, aj Cena ITAPA – súťaž o najlepšie projekty z rôznych oblastí digitalizácie spoločnosti –reflektuje posun orientácie na užívateľa. Prihlásené projekty budú súťažiť v kategóriách „Nové služby pre občana“ a „Nové služby pre spoločnosť“, pričom hlavný rozdiel bude spočívať v tom, či je projekt alebo služba primárne orientovaná na jednotlivca a prináša mu hmatateľnú zmenu v doterajšej interakcii s poskytovateľom služby alebo či projekt celkovo zlepšuje nejaké prostredie, komunitu, spoločnosť.

V súťaži sú vítané všetky digitalizačné projekty prinášajúce nové služby v štátnej správe alebo samospráve, projekty inovujúce zdravotníctvo, sociálne služby, vzdelávanie, vedu a výskum, šport či turistický ruch, aplikácie a riešenia v ochrane kultúrneho dedičstva, životného prostredia, ale aj projekty mimovládnych organizácií či súkromnej sféry, ktoré zlepšujú život občana, komunity či celej spoločnosti. Hodnotiť sa bude nielen obsah a technická realizácia, ale aj spomínaná orientácia na užívateľa, inovatívnosť a praktický prínos každej služby. Prihlasovať projekty môžu dodávatelia, ale aj zadávatelia projektov.

Okrem cien v dvoch hlavných kategóriách, ITAPA v spolupráci s RTVS udelí aj špeciálnu Cenu Rádia Slovensko. Tú získa projekt, ktorý poslucháči Rádia Slovensko označia za najprínosnejší. Súťaž  bude slávnostne vyhodnotená 14. novembra na Galavečere ITAPA. Odborným garantom 15. ročníka súťaže Cena ITAPA je Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave.


Autori

  • Redakcia - Zisk manažment

Dátum publikácie

  • 7. 10. 2016

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené