Eurokódex novinka – Nariadenie GDPR

Online verzia dostupná na epi.sk

Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov/GDPR – Veľký komentár

 

Komentár ponúka podrobný a praktický pohľad na všetky dôležité výkladové aj aplikačné problémy od unikátne zostaveného autorského kolektívu:

  • vysvetlenie sledovaného cieľa a účelu Nariadenia priamo od zástupkyne slovenského dozorného orgánu zúčastňujúcej sa na tvorbe Nariadenia a na následných medzinárodných stretnutiach,

  • praktická stránka zabezpečenia súladu spracúvania osobných údajov s Nariadením, ako aj kontrola a ukladanie sankcií je podrobne rozobraná odborníkmi z Úradu s dlhoročnou praxou,

  • bezpečnostné opatrenia o ochrane informačných systémov vysvetlené skúseným expertom a súdnym znalcom pre odvetvie bezpečnosti a ochrany informačných systémov,

  • vzťah práva na ochranu osobných údajov s právom na slobodu prejavu, s právom na prístup verejnosti k úradným dokumentom, správami zamestnancov pri spracúvaní ich osobných údajov alebo záväzkom profesijnej mlčanlivosti spolu s prostriedkami správnej a súdnej nápravy je vysvetlený advokátkou s dlhoročnými skúsenosťami s poskytovaním poradenstva v týchto oblastiach.


Jedinečnosť a výnimočnosť diela spočíva aj v skutočnosti, že v ňom nájdete viac ako 150 odkazov na súvisiacu judikatúru Súdneho dvora EÚ a ESĽP a viac ako 150 príkladov z praxe vysvetľujúcich jednotlivé inštitúty.

 

Sú v ňom zakomponované aj závery všetkých najnovších stanovísk pracovnej skupiny WP29.

 

Vstup do online produktu: Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov/GDPR

 

Online verzia diela je dostupná pre užívateľov Právneho systému Premium, v časti Eurokódex literatúra.

Prístup je možné zakúpiť aj samostatne v e-shope www.zakon.sk

 


ODPORÚČAME: m
odul GDPR v PRAXI

  • výber odborných článkov, vzorov právnych podaní, interných firemných predpisov, príkladov z praxe a videoškolení k téme ochrany osobných údajov

Autor: Irena Hudecová, Anna Cyprichová, Ivan Makatura a kol.

Súvisiace predpisy EÚ


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené