ESD: Zdravotné poisťovne v Slovenskej republike sú podnikmi, ktorým môže byť poskytnutá štátna pomoc

Súdny dvor Európskej únie rozhodoval o žalobe poisťovne Dôvera, ktorá tvrdila, že slovenské orgány neoprávnene pomáhali jej konkurentom - štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovni a Spoločnej zdravotnej poisťovni.

Dátum publikácie: 8. 2. 2018


Súdny dvor Európskej únie rozhodoval o žalobe poisťovne Dôvera, ktorá tvrdila, že slovenské orgány neoprávnene pomáhali jej konkurentom - štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovni a Spoločnej zdravotnej poisťovni. Slovenská republika totiž pomohla Spoločnej zdravotnej poisťovni sumou 15 miliónov eur. Poisťovňa nakoniec neskrachovala len vďaka spojeniu so Všeobecnou zdravotnou, ktorá je momentálne jedinou štátnou zdravotnou poisťovňou.

Zdravotná poisťovňa Dôvera sa najskôr obrátila so žiadosťou na Európsku komisiu. Európska komisia jej sťažnosť v roku 2014 odmietla a opatrenia neoznačila za štátnu pomoc. Činnosť štátnych poisťovní navyše v rozhodnutí vyňala z klasickej hospodárskej činnosti.

Zdravotná poisťovňa Dôvera sa preto obrátila na Súdny dvor Európskej únie, ktorý je preskúmal rozhodnutie Európskej komisie.

ESD rozhodol, že zdravotné poisťovne sú podnikmi, a preto im môže byť poskytnutá nedovolená štátna pomoc. Súdny dvor však nerozhodol o otázke, či opatrenia štátu pred desiatimi rokmi skutočne boli neoprávnenou štátnou pomocou. O tejto otázke bude musieť teraz rozhodnúť Európska komisia.

Celé znenie rozhodnutia T-216/15 zo dňa 5. 2. 2018 v anglickom jazyku:

T-216/15 K posúdeniu zdravotnej poisťovne ako podniku v súvislosti so štátnou pomocou

Súvisiace autorsky spracované rozhodnutie súdu


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené