Dedinské prostredie versus veľkomesto | Inzercia

V tomto jesennom počasí sa vám asi často stáva, že premýšľate nad tým, že či máte ostať bývať tam kde ste alebo sa máte zbaliť a utekať na iné miesto, kde sa vám naskytnú lepšie možnosti na bývanie a na prácu. Prečo sa mnohí Slováci balia a odchádzajú do dedinského prostredia? Prečo práve mladí ľudia utekajú do veľkomesta?

Dedinské prostredie láka čoraz viac slovenských rodín

Čudujete sa väčšine slovenských občanov, že utekajú do vidieckeho prostredia? My nie! Bývanie na vidieku prináša mnoho výhod, ktoré zatienia všetky nevýhody. Nevýhodou je azda možno menšia dostupnosť k úradom, nemocniciam a pre ženy k obchodným centrám. Ak však v domácnosti máte aspoň jedno auto, nepociťujete žiadne nedostatky. Pohodlný život, možnosť prejsť sa po záhradke aj v -20ºC. Možnosť mať záhradku, na ktorej sa v letných mesiacoch môžete opaľovať od rána až do večera až dovtedy, kým nebudete červení ako raky.

Dedinské prostredie láka mnoho mešťanov najmä preto, pretože im umožňuje mať svoje súkromie. Už nemusia dookola počúvať susedov ako sa sťažujú na veľký hluk po 22. hodine. Ak sa však milí mešťania chystáte v blízkej dobe sťahovať, mali by ste si prehlásiť svoj trvalý pobyt. Trvalý pobyt slúži na evidovanie obyvateľstva. Akonáhle sa presťahujete, mali by ste hlásiť zmenu príslušným úradom. Trvalý pobyt však môže byť len jeden. Nie, že si zmyslíte, že v tom istom čase budete mať dva trvalé pobyty. Nie je tomu tak! To sa ani nedá.

Ako to však je s mládežou?

Mladí a bývanie vo veľkomeste

Mnoho Slovákov láka dedinské prostredie. Čo sa týka mladej generácie, tak je to opačne. Mladí ľudia balia svoje veci a utekajú za brigádami do veľkomesta. Dedinské prostredie je pre nich prijateľné len vtedy, keď ešte navštevujú základnú školu a vedú bezstarostný život. Po ukončení základnej školy však nastáva úplný zvrat. Možnosť zárobkovej činnosti ťahá mladú generáciu do veľkomesta. Mladí ľudia by si však mali uvedomiť, že akonáhle sa začnú zdržiavať na inom mieste ako majú určení trvalý pobyt, mali by si nahlásiť prechodný pobyt. Dokedy ho však môžu najneskôr nahlásiť? Niektorí mladí ľudia sú dochvíľni, niektorí nie. Mládež, napíšte si do kalendára – 10 dní je limit dokedy to musíte stihnúť! Pri nahlasovaní je potrebné vedieť akú približnú dobu sa plánujete zdržiavať na mieste svojho prechodného pobytu. Ak sa však viac ako 90 dní zdržiavate mimo svojho trvalého pobytu, mali by ste hlásiť prechodný pobyt.


Dátum publikácie

  • 21. 10. 2015

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené