Daňový výdavok a rozsudky ESD

Spoločnosť má projekt v oblasti kultúry, do ktorého bude dlhodobejšie investovať - divadelné kulisy, rôzne rekvizity a iné. Môže si na tieto výdavky uplatňovať vrátenie DPH a môže si ich počas príprav dávať do nákladov?

Autori: Ing. Vladimír Ozimý
Dátum publikácie: 6. 9. 2018


Otázka:

tt_kalkulačka s perom.jpg


V § 19 zákona o dani z príjmov je definované, že daňové výdavky sa môžu účtovať,  iba ak súvisia s vynaložením na dosiahnutie, udržanie a zabezpečenie príjmu. Existujú nejaké judikáty NS, kde napr. daňový úrad neuznal výdavky, ale súd rozhodol inak? Spoločnosť má projekt v oblasti kultúry, kde bude cca 3-4 roky investovať, divadelné kulisy, rôzne rekvizity a iné, prenájom skúšobných miestností, až kým bude mať z toho výnos. Môže si na tieto výdavky uplatňovať vrátenie DPH a môže si ich počas príprav dávať do nákladov?

Odpoveď:

 

Z pohľadu dane z príjmov je daňový výdavok definovaný v § 2 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Daňovým výdavkom je výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka podľa § 6 ods. 11, pričom pri využívaní majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby a s ním súvisiacich výdavkov (nákladov), je daňový výdavok uznaný len v pomernej časti podľa § 19 ods. 2 písm. t), v akej sa používa na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov, ak tento zákon neustanovuje inak. 

 

Znenie odpovede je krátené, jej celé znenie nájdete v produkte Príklady z praxe:

Daňový výdavok a rozsudky ESD

Autor: Ing. Vladimír Ozimý

Súvisiace autorsky spracované rozhodnutie súdu

Súvisiace rozhodnutia NS SR

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené