Ďalšie zákonné povinnosti podnikateľa

Okrem základných známych povinností, ako sú registrácia na daňovom úrade, v zdravotnej poisťovni, v Sociálnej poisťovni, povinnosti viesť účtovníctvo, existuje viacero povinností, o ktorých najmä malí podnikatelia nemajú tušenie. Cieľom tohto článku je poukázanie na niektoré zákonné povinnosti, ktoré je dobré mať v poriadku, pretože pokuty za porušenie týchto povinností bývajú vysoké.

V súčasnom právnom prostredí musí mať podnikateľ okrem brilantného podnikateľského plánu najmä odvahu na podnikanie. Náš právny systém je spleťou nejasných povinností, ktoré je možné nájsť v právnych predpisoch rôznej sily, od Ústavy cez zákony, vyhlášky až po smernice, nariadenia a pod. Neznalosť zákona neospravedlňuje, a preto dnešný podnikateľ môže mať tak nanajvýš hlavu v smútku. Okrem základných známych povinností, ako sú registrácia na daňovom úrade, v zdravotnej poisťovni, v Sociálnej poisťovni, povinnosti viesť účtovníctvo, existuje viacero povinností, o ktorých najmä malí podnikatelia nemajú tušenie. Cieľom tohto článku je poukázanie na niektoré zákonné povinnosti, ktoré je dobré mať v poriadku, pokiaľ sa chystáte podnikať, resp. podnikáte s cieľom dosiahnutia zisku, a to vzhľadom na skutočnosť, že pokuty za porušenie týchto povinností bývajú vysoké.

1. Povinnosť zamestnávať ZŤP osoby – minimálny počet zamestnancov 20

Zamestnávateľ má povinnosť v zmysle § 63 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a ak úrad práce v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím, a to v počte, ktorý predstavuje 3,2 % z celkového počtu jeho zamestnancov (priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách za kalendárny rok).

Zamestnávateľ si svoju povinnosť splní, ak:

  • zamestná ZŤP osobu v pracovnom alebo obdobnom pomere, alebo
  • v zmysle § 64 zákona o službách zamestnanosti zadá zákazku vhodnú na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím alebo zadá zákazku občanovi so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť prostredníctvom chránenej dielne alebo chráneného pracoviska zriadených občanom so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, alebo...

Článok je uvedený v skrátenom znení jeho celé znenie si môžete prečítať v produkte Odborné články:

Ďalšie zákonné povinnosti podnikateľa 

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


Autori

  • JUDr. Mária Sumková

Dátum publikácie

  • 8. 9. 2015

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené