Rýchly sprievodca Civilným sporovým poriadkom

Dňa 1. júla 2016 nadobúdajú účinnosť tri nové civilné procesné kódexy, ktoré nahrádzajú doteraz platný Občiansky súdny poriadok. Civilný sporový poriadok vytvára rámec pre efektívnu ochranu práv a oprávnených záujmov vyplývajúcich z hmotno-právnych predpisov. Civilný mimosporový poriadok upravuje postup v konaniach, ktoré boli v doterajšej úprave obsiahnuté v piatej hlave tretej časti OSP a Správny súdny poriadok nahrádza úpravu obsiahnutú v piatej časti OSP. Prinášame Vám užitočné pomôcky k tejto výraznej legislatívnej zmene vo forme odborných článkov, vzorov právnych podaní a prevodovej tabuľky, ktorá uvádza obsahovo porovnateľné ustanovenia zrušeného OSP a nového Civilného sporového poriadku.

ikonka-epi-sipka

Odborné články

 
Pozrite si sériu odborných článkov venovanú zmenám, ktoré prináša Civilný sporový poriadok. Zobraziť články >>
ikonka-epi-sipka

Vzory právnych podaní

 
V súčasnosti je k dispozícií takmer 200 vzorov právnych podaní k novým procesným kódexom. Zobraziť vzory >>
ikonka-epi-sipka

Prevodová tabuľka

 
Užitočná pomôcka, v ktorej nájdete porovnanie ustanovení zrušeného OSP s ustanoveniami nového CSP. Zobraziť tabuľku >>
 

 

Prístup získate zakúpením produktu EPI Rýchly sprievodca Civilným sporovým poriadkom alebo EPI Právneho systému Medium a Premium
Užívatelia produktov EPI Právny systém Medium, EPI Právny systém Premium a produktu EPI Odborné články majú prístup aj k ďalším odborným článkom k rekodifikácii civilného práva procesného. Zobraziť ďalšie články >>


S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené