pondelok 31. augusta 2015, Nora

Tlačivá a formuláre


O produkte

Produkt Tlačivá a formuláre obsahuje najčastejšie používané tlačivá a formuláre orientované pre širokú verejnosť. Je určený pre účtovnú, daňovú a mzdovú prax. Jeho pridanou hodnotou je komentár prepojený na ustanovenia príslušných právnych predpisov.

Vzor tlačiva je súčasťou prílohy (dole), ktorú si môže zákazník otvoriť, editovať, uložiť a vytlačiť.

Poznámka:

Pre bezproblémové zobrazenie a uloženie editovateľného tlačiva vo formáte PDF odporúčame mať nainštalovanú poslednú verziu programu Adobe Reader, ktorú si môžete bezplatne stiahnuť po kliknutí na obrázok vpravo (pre uloženie vyplneného tlačiva je potrebná minimálne verzia 7).

 

Aktuality

 

Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou z nepeňažného plnenia Tlačivá a formuláreDaň je povinný odviesť platiteľ dane (je ním FO, ale aj PO), ktorým je príjemca nepeňažného plnenia (je to poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnanec alebo zdravotnícky pracovník), ktorý ho od držiteľa prijal. Daň je povinný odviesť do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí kalendárneho štvrťroka, v ktorom bolo nepeňažné plnenie prijaté, pričom v tejto lehote je platiteľ dane povinný aj predložiť správcovi dane oznámenie o zrazení a odvedení dane.

viac | 21. apríla 2015 | Tlačivá a formuláre

 

Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov FO a PO v roku 2015 Tlačivá a formuláreDaňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roka 2014 je potrebné podať a daň zaplatiť do 31. marca 2015. Fyzické aj právnické osoby si lehotu na podanie daňového priznania môžu predĺžiť, a to o 3 mesiace a v prípade, ak mali aj príjmy zo zahraničia, až o 6 mesiacov.

viac | 31. marca 2015 | Tlačivá a formuláre

 

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty... (2015) Tlačivá a formuláreDaňové priznanie podáva daňovník príslušnému správcovi do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

viac | 26. januára 2015 | Tlačivá a formuláre

 

Tlačivá daňových priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2014 Tlačivá a formuláre

– Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A
– Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B
– Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby


viac | 17. decembra 2014 | Tlačivá a formuláre