streda 26. novembra 2014, Kornel

Tlačivá a formuláre


O produkte

Produkt Tlačivá a formuláre obsahuje najčastejšie používané tlačivá a formuláre orientované pre širokú verejnosť. Je určený pre účtovnú, daňovú a mzdovú prax. Jeho pridanou hodnotou je komentár prepojený na ustanovenia príslušných právnych predpisov.

Vzor tlačiva je súčasťou prílohy (dole), ktorú si môže zákazník otvoriť, editovať, uložiť a vytlačiť.

Poznámka:

Pre bezproblémové zobrazenie a uloženie editovateľného tlačiva vo formáte PDF odporúčame mať nainštalovanú poslednú verziu programu Adobe Reader, ktorú si môžete bezplatne stiahnuť po kliknutí na obrázok vpravo (pre uloženie vyplneného tlačiva je potrebná minimálne verzia 7).

 

Aktuality

 

Oslobodenie od súdnych poplatkov (PO)

Tlačivá a formuláreNa návrh môže súd priznať účastníkovi celkom alebo sčasti oslobodenie od súdnych poplatkov, ak to pomery účastníka odôvodňujú a ak nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Ak nerozhodne súd inak, vzťahuje sa oslobodenie na celé konanie a má i spätnú účinnosť; poplatky zaplatené pred rozhodnutím o oslobodení sa však nevracajú.


viac | 25. augusta 2014 | Tlačivá a formuláre

 

Oznámenie informačného systému osobných údajov Tlačivá a formulárePrevádzkovateľ, ktorý prevádzkuje informačný systém osobných údajov na ktorý sa nevzťahuje výnimka z oznamovacej povinnosti podľa § 34 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je povinný oznámiť tento informačný systém Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pred začatím spracúvania osobných údajov.

viac | 9. júna 2014 | Tlačivá a formuláre

 

Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov FO a PO v roku 2014 Tlačivá a formuláreDaňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roka 2013 je potrebné podať a daň zaplatiť do 31. marca 2014. FO aj PO si lehotu na podanie daňového priznania môžu predĺžiť, a to o 3 mesiace a v prípade, ak mali aj príjmy zo zahraničia, až o 6 mesiacov. Každý, kto si chce lehotu predĺžiť, je povinný to oznámiť daňovému úradu najneskôr do 31. marca 2014.

viac | 13. februára 2014 | Tlačivá a formuláre

 

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov FO zo závislej činnosti Tlačivá a formuláreRočné zúčtovanie a výpočet dane vykoná zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, najneskôr do 31. marca 2014.

viac | 28. januára 2014 | Tlačivá a formuláre