sobota 28. marca 2015, Soňa

Tlačivá a formuláre


O produkte

Produkt Tlačivá a formuláre obsahuje najčastejšie používané tlačivá a formuláre orientované pre širokú verejnosť. Je určený pre účtovnú, daňovú a mzdovú prax. Jeho pridanou hodnotou je komentár prepojený na ustanovenia príslušných právnych predpisov.

Vzor tlačiva je súčasťou prílohy (dole), ktorú si môže zákazník otvoriť, editovať, uložiť a vytlačiť.

Poznámka:

Pre bezproblémové zobrazenie a uloženie editovateľného tlačiva vo formáte PDF odporúčame mať nainštalovanú poslednú verziu programu Adobe Reader, ktorú si môžete bezplatne stiahnuť po kliknutí na obrázok vpravo (pre uloženie vyplneného tlačiva je potrebná minimálne verzia 7).

 

Aktuality

 

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty... (2015) Tlačivá a formuláreDaňové priznanie podáva daňovník príslušnému správcovi do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

viac | 26. januára 2015 | Tlačivá a formuláre

 

Tlačivá daňových priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2014 Tlačivá a formuláre

– Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A
– Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B
– Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby


viac | 17. decembra 2014 | Tlačivá a formuláre

 

Účtovná závierka za účtovné obdobie roku 2014 (editovateľné tlačivá) Tlačivá a formuláre

– Účtovná závierka pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva
– Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve
– Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky


    viac | 5. decembra 2014 | Tlačivá a formuláre

     

    Oslobodenie od súdnych poplatkov (PO)

    Tlačivá a formuláreNa návrh môže súd priznať účastníkovi celkom alebo sčasti oslobodenie od súdnych poplatkov, ak to pomery účastníka odôvodňujú a ak nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Ak nerozhodne súd inak, vzťahuje sa oslobodenie na celé konanie a má i spätnú účinnosť; poplatky zaplatené pred rozhodnutím o oslobodení sa však nevracajú.


    viac | 25. augusta 2014 | Tlačivá a formuláre