nedeľa 19. apríla 2015, Jela

Archív TOP témy
Preddavky na cestovné náhrady

Preddavky na cestovné náhrady

Preddavky na cestovné náhrady

Aké chyby vznikajú v praxi pri poskytovaní preddavkov na pracovnú cestu?


Viac | 26. marca 2015 | Archív TOP témy

 

Novinky v ochrane oznamovateľov korupčného správania Whistleblowing

Whistleblowing

Povinnosti zamestnávateľov pri prijímaní podaní o protispoločenskej činnosti.


Viac | 12. marca 2015 | Archív TOP témy

 

Uplatňovanie daňových odpisov – zmeny od roku 2015
Uplatňovanie daňových odpisov – zmeny od roku 2015

Rozširuje sa počet odpisových skupín, predĺžila sa doba odpisovania niektorých budov na 40 rokov.


Viac | 9. marca 2015 | Archív TOP témy

 

Zmeny v agentúrnom zamestnávaní od 1. marca 2015
Zmeny v agentúrnom zamestnávaní od 1. marca 2015

Zákonník práce spresňuje podmienky dočasného prideľovania zamestnancov.


Viac | 4. marca 2015 | Archív TOP témy

 

Nadobúdanie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku
Nadobúdanie

K výkladu novej právnej úpravy z roku 2014.


Viac | 24. februára 2015 | Archív TOP témy

 

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie roka 2014
Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie roka 2014

Daňové priznanie sa podáva do 31. 3. 2015. Novinkou je daňová licencia.


Viac | 12. februára 2015 | Archív TOP témy

 

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a podnikanie
BSM a podnikanie

Ochrana pred neúspešným podnikaním manžela.


Viac | 10. februára 2015 | Archív TOP témy

 

Vybrané zmeny v zdaňovaní príjmov od 1. januára 2015
Vybrané zmeny v zdaňovaní príjmov od 1. januára 2015

Najdôležitejšou úpravou pri príjmoch zo závislej činnosti je tzv. brutácia nepeňažného príjmu zamestnanca.


Viac | 5. februára 2015 | Archív TOP témy

 

Oprava poškodeného vozidla

Určenie výšky náhrady škody.


Viac | 28. januára 2015 | Archív TOP témy

 

Evidenčný list dôchodkového poistenia
Evidenčný list dôchodkového poistenia

Pri vypĺňaní evidenčného listu vychádza zamestnávateľ z údajov uvedených na mzdovom liste.


Viac | 14. januára 2015 | Archív TOP témy

 Stránka 1/26 (253)