nedeľa 24. mája 2015, Ela

Archív TOP témy
Zmena Spravovacieho poriadku súdov
Zmena Spravovacieho poriadku súdov

Nové súdne registre, zmeny vo vracaní poplatkov, úpravy vzorov.


Viac | 12. mája 2015 | Archív TOP témy

 

Nový zákon o odpadoch
Nový zákon o odpadoch

Zákon ruší Recyklačný fond a prináša zmeny v zodpovednosti za triedený zber odpadov z vyhradených výrobkov.


Viac | 29. apríla 2015 | Archív TOP témy

 

Novely daňového poriadku schválené v roku 2014
Novely daňového poriadku schválené v roku 2014

V priebehu roka 2014 boli schválené štyri novely daňového poriadku.


Viac | 17. apríla 2015 | Archív TOP témy

 

Ako poukázať 2 % z dane?
Ako poukázať 2 % z dane?

Praktické informácie o poskytnutí 2 % alebo 3 % zo zaplatenej dane.


Viac | 15. apríla 2015 | Archív TOP témy

 

Plynutie času v práve alebo praktický sprievodca lehotami
Plynutie času v práve alebo praktický sprievodca lehotami

Najčastejšie omyly pri uplatňovaní časovo obmedzených nárokov.


Viac | 1. apríla 2015 | Archív TOP témy

 

Preddavky na cestovné náhrady
Preddavky na cestovné náhrady

Aké chyby vznikajú v praxi pri poskytovaní preddavkov na pracovnú cestu?


Viac | 26. marca 2015 | Archív TOP témy

 

Používanie registračnej pokladnice v roku 2015
Používanie registračnej pokladnice v roku 2015

Od 1. apríla 2015 môžu podnikatelia používať virtuálnu registračnú pokladnicu.


Viac | 25. marca 2015 | Archív TOP témy

 

Novinky v ochrane oznamovateľov korupčného správania
Whistleblowing

Povinnosti zamestnávateľov pri prijímaní podaní o protispoločenskej činnosti.


Viac | 12. marca 2015 | Archív TOP témy

 

Uplatňovanie daňových odpisov – zmeny od roku 2015
Uplatňovanie daňových odpisov – zmeny od roku 2015

Rozširuje sa počet odpisových skupín, predĺžila sa doba odpisovania niektorých budov na 40 rokov.


Viac | 9. marca 2015 | Archív TOP témy

 

Zmeny v agentúrnom zamestnávaní od 1. marca 2015
Zmeny v agentúrnom zamestnávaní od 1. marca 2015

Zákonník práce spresňuje podmienky dočasného prideľovania zamestnancov.


Viac | 4. marca 2015 | Archív TOP témy

 Stránka 1/26 (259)