nedeľa 23. novembra 2014, Klement

Archív TOP témy
Zlúčenie obchodných spoločností
Technické zhodnotenie pri prenájme nebytových priestorov

K zlučovaniu firiem dochádza hlavne z dôvodu kumulácie kapitálu a posilňovania ich trhovej pozície.


Viac | 10. októbra 2014 | Archív TOP témy

 

Rekodifikácia občianskeho práva na Slovensku (s medzinárodnou účasťou)
Rekodifikácia občianskeho práva na Slovensku

10 najväčších chýb platného Občianskeho zákonníka.


Viac | 5. novembra 2014 | Archív TOP témy

 

Zodpovednosť pri výkone funkcie konateľa
Zodpovednosť pri výkone funkcie konateľa

Čo všetko obnáša vykonávanie funkcie konateľa?


Viac | 21. októbra 2014 | Archív TOP témy

 

Mandátna zmluva
Mandátna zmluva

Akú zmluvu je oprávnený uzavrieť zamestnávateľ so samostatne zárobkovo činnou osobou a akú so zamestnancom?


Viac | 1. októbra 2014 | Archív TOP témy

 

S. r. o. za euro v návrhu novely Obchodného zákonníka
S. r. o. za euro v návrhu novely Obchodného zákonníka

Niekoľko úvah o základnom imaní.


Viac | 29. septembra 2014 | Archív TOP témy

 

Zmeny v dohodách od 1. júla 2014
Zmeny v dohodách od 1. júla 2014

Prehľad zmien v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.


Viac | 17. septembra 2014 | Archív TOP témy

 

Technické zhodnotenie pri prenájme nebytových priestorov
Technické zhodnotenie pri prenájme nebytových priestorov

Daňové a účtovné aspekty.


Viac | 9. septembra 2014 | Archív TOP témy

 

Vybrané zmeny zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov k 1. októbru 2014
Vybrané zmeny zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov k 1. októbru 2014

Účinné k 1. októbru 2014.


Viac | 3. septembra 2014 | Archív TOP témy

 

Životné minimum
Životné minimum

Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby.


Viac | 21. augusta 2014 | Archív TOP témy

 

Oslobodenie od súdnych poplatkov
Oslobodenie od súdnych poplatkov

Podmienky jeho priznania, pomery účastníka konania.


Viac | 14. augusta 2014 | Archív TOP témy

 Stránka 1/24 (234)