piatok 31. júla 2015, Ignác

Archív TOP témy
Novinky v doručovaní podľa Civilného sporového poriadku

Novinky v doručovaní podľa Civilného sporového poriadku

Civilný sporový poriadok: novinky v doručovaní

Cieľom zmien v doručovaní písomností je zvýšenie efektivity konania pred súdom.


Viac | 6. júla 2015 | Archív TOP témy

 

Zmeny v zákone o zdravotnom poistení od 1. 5. 2015

Zmeny v zákone o zdravotnom poistení od 1. 5. 2015

Zmeny v zákone
o zdravotnom poistení

Čo priniesla novela zákona o zdravotnom poistení od 1. 5. 2015?


Viac | 1. júla 2015 | Archív TOP témy

 

Rozostavaná stavba a BSM
Rozostavaná stavba a BSM

Aká je právna úprava majetkových nárokov bývalých manželov k rozostavanej stavbe?


Viac | 18. júna 2015 | Archív TOP témy

 

Ručenie za daň
Ručenie za daň

Inštitút ručenia za daň je opatrením na zamedzenie daňových podvodov v oblasti DPH.


Viac | 17. júna 2015 | Archív TOP témy

 

Čerpanie dovolenky v roku 2015
Čerpanie dovolenky v roku 2015

Nárok na dovolenku vzniká výlučne zamestnancovi v pracovnom pomere na základe pracovnej zmluvy.


Viac | 3. júna 2015 | Archív TOP témy

 

Zmeny v právnej úprave obchodných spoločností spojené s konkurzom a reštrukturalizáciou
Zmeny v právnej úprave obchodných spoločností

Prehľad najdôležitejších zmien spojených s konkurzom a reštrukturalizáciou.


Viac | 20. mája 2015 | Archív TOP témy

 

Transferové oceňovanie: Definícia závislých osôb
transferové oceňovanie: Definícia závislých osôb

Medzi závislými osobami sa uplatňujú pravidlá transferového oceňovania.


Viac | 19. mája 2015 | Archív TOP témy

 

Kto by mal zostať v 2. pilieri?
Kto by mal zostať v 2. pilieri?

 

Od 15. marca do 15. júna 2015 môžu sporitelia ovplyvniť výšku svojho dôchodku.


Viac | 13. mája 2015 | Archív TOP témy

 

Zmena Spravovacieho poriadku súdov
Zmena Spravovacieho poriadku súdov

Nové súdne registre, zmeny vo vracaní poplatkov, úpravy vzorov.


Viac | 12. mája 2015 | Archív TOP témy

 

Nový zákon o odpadoch
Nový zákon o odpadoch

Zákon ruší Recyklačný fond a prináša zmeny v zodpovednosti za triedený zber odpadov z vyhradených výrobkov.


Viac | 29. apríla 2015 | Archív TOP témy

 Stránka 1/27 (267)