sobota 19. apríla 2014, Jela

Archív TOP témy
Aktuálne tlačivá platné na rok 2014 Editovateľné tlačivá 

Najčastejšie používané tlačivá a formuláre z daňovej a účtovnej oblasti.


Viac | 28. februára 2014 | Archív TOP témy

 

Daňová trestná činnosť, trestná činnosť súvisiaca s eurofondmi a ďalšie ekonomické trestné činy

Trestná zodpovednosť podnikajúcich subjektov

Konferencia v dňoch 3. 4.– 4. 4. 2014

Vysoké Tatry – Grandhotel Permon


Viac | 28. marca 2014 | Archív TOP témy

 

Premlčanie pri absolútnych obchodoch uzatváraných so spotrebiteľmi

Premlčanie pri absolútnych obchodoch uzatváraných so spotrebiteľmi

Možnosti uplatnenia občianskoprávnej premlčacej doby.


Viac | 21. marca 2014 | Archív TOP témy

 

Zrušenie dávkových plánov Zrušenie dávkových plánov 

Zo zákona o DDS boli s účinnosťou od 1. januára 2014 vypustené dávkové plány.


Viac | 6. marca 2014 | Archív TOP témy

 

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2013 Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2013

Základná lehota na podanie daňového priznania je do 31. marca 2014.


Viac | 3. marca 2014 | Archív TOP témy

 

Kontrolný výkaz – nová povinnosť platiteľov DPH od 1. 1. 2014
Kontrolný výkaz – nová povinnosť platiteľov DPH od 1. 1. 2014

Lehota na podanie kontrolného výkazu je do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia.


Viac | 18. februára 2014 | Archív TOP témy

 

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň
Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň

Ročné zúčtovanie vykonáva zamestnávateľ, a to najneskôr do 31. marca 2014.


Viac | 12. februára 2014 | Archív TOP témy

 

Výkon trestu zákazu účasti na verejných podujatiach
Výkon trestu zákazu účasti na verejných podujatiach

Nový druh alternatívneho trestu od 1. februára 2014.


Viac | 11. februára 2014 | Archív TOP témy

 

Riadna individuálna účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za rok 2013
Riadna individuálna účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za rok 2013

 

 

 

 

Každá účtovná jednotka, ktorá vedie účtovníctvo, je povinná zostaviť účtovnú závierku.


Viac | 31. januára 2014 | Archív TOP témy

 

Ochrana oprávneného v exekučnom konaní
Ochrana oprávneného v exekučnom konaní

 

 

 

 

Povinnosti súdneho exekútora po prijatí plnenia od povinného.


Viac | 27. januára 2014 | Archív TOP témy

 Stránka 1/21 (205)