utorok 23. decembra 2014, Nadežda

Archív TOP témy
Diskriminácia na pracovisku
Vyplácanie dôchodkov z II. piliera

Zamestnávateľ je povinný zaobchádzať so zamestnancami v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania.


Viac | 26. novembra 2014 | Archív TOP témy

 

Civilný sporový poriadok
Civilný sporový poriadok

K návrhu jedného z troch predpisov, ktoré majú nahradiť Občiansky súdny poriadok.


Viac | 25. novembra 2014 | Archív TOP témy

 

Bilbordy po novom
Daňová licencia

Novela stavebného zákona od 2. 1. 2015


Viac | 12. novembra 2014 | Archív TOP témy

 

Daňová licencia
Daňová licencia

Zavedením daňovej licencie zákon stanovuje minimálnu výšku dane z príjmov PO.


Viac | 10. novembra 2014 | Archív TOP témy

 

Rekodifikácia občianskeho práva na Slovensku (s medzinárodnou účasťou)
Rekodifikácia občianskeho práva na Slovensku

10 najväčších chýb platného Občianskeho zákonníka.


Viac | 5. novembra 2014 | Archív TOP témy

 

Vyplácanie dôchodkov z II. piliera

Vyplácanie dôchodkov z II. piliera

Prehľad zmien v zákone
o starobnom dôchodkovom sporení.


Viac | 24. októbra 2014 | Archív TOP témy

 

Zodpovednosť pri výkone funkcie konateľa
Zodpovednosť pri výkone funkcie konateľa

Čo všetko obnáša vykonávanie funkcie konateľa?


Viac | 21. októbra 2014 | Archív TOP témy

 

Zlúčenie obchodných spoločností
Technické zhodnotenie pri prenájme nebytových priestorov

K zlučovaniu firiem dochádza hlavne z dôvodu kumulácie kapitálu a posilňovania ich trhovej pozície.


Viac | 10. októbra 2014 | Archív TOP témy

 

Mandátna zmluva
Mandátna zmluva

Akú zmluvu je oprávnený uzavrieť zamestnávateľ so samostatne zárobkovo činnou osobou a akú so zamestnancom?


Viac | 1. októbra 2014 | Archív TOP témy

 

S. r. o. za euro v návrhu novely Obchodného zákonníka
S. r. o. za euro v návrhu novely Obchodného zákonníka

Niekoľko úvah o základnom imaní.


Viac | 29. septembra 2014 | Archív TOP témy

 Stránka 1/24 (239)