sobota 1. novembra 2014, Denisa/Denis

Archív TOP témy
Mandátna zmluva Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

Akú zmluvu je oprávnený uzavrieť zamestnávateľ so samostatne zárobkovo činnou osobou a akú so zamestnancom?


Viac | 1. októbra 2014 | Archív TOP témy

 

S. r. o. za euro v návrhu novely Obchodného zákonníka

S. r. o. za euro v návrhu novely Obchodného zákonníka

S. r. o. za euro v návrhu novely Obchodného zákonníka


Niekoľko úvah o základnom imaní.


Viac | 29. septembra 2014 | Archív TOP témy

 

Zmeny v dohodách od 1. júla 2014
Zmeny v dohodách od 1. júla 2014

Prehľad zmien v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.


Viac | 17. septembra 2014 | Archív TOP témy

 

Technické zhodnotenie pri prenájme nebytových priestorov
Technické zhodnotenie pri prenájme nebytových priestorov

Daňové a účtovné aspekty.


Viac | 9. septembra 2014 | Archív TOP témy

 

Vybrané zmeny zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov k 1. októbru 2014
Vybrané zmeny zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov k 1. októbru 2014

Účinné k 1. októbru 2014.


Viac | 3. septembra 2014 | Archív TOP témy

 

Životné minimum
Životné minimum

Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby.


Viac | 21. augusta 2014 | Archív TOP témy

 

Oslobodenie od súdnych poplatkov
Oslobodenie od súdnych poplatkov

Podmienky jeho priznania, pomery účastníka konania.


Viac | 14. augusta 2014 | Archív TOP témy

 

Novela zákona o DPH účinná od 1. októbra 2014 a 1. januára 2015
Novela zákona o DPH účinná od 1. októbra 2014 a 1. januára 2015

Vybrané témy schválenej novely zákona účinnej od 1. októbra 2014 a 1. januára 2015.


Viac | 5. augusta 2014 | Archív TOP témy

 

Konanie o odporovacej žalobe a jeho právne následky
Konanie o odporovacej žalobe

Právne následky a judikatúra.


Viac | 23. júla 2014 | Archív TOP témy

 

Čerpanie dovolenky
Čerpanie dovolenky

Právo zamestnanca, ktoré sa nemôže previesť na inú osobu a je vždy viazané len na FO v pracovnom pomere.


Viac | 22. júla 2014 | Archív TOP témy

 Stránka 1/24 (232)