štvrtok 17. apríla 2014, Rudolf

Spravodajstvo
DANE: Rezort financií pripravil zmeny v daňových zákonoch Daňové zákony na Slovensku čakajú viaceré zmeny. Ministerstvo financií pripravilo sériu novelizácií, ktorými chce zaviesť zmeny pri správe dane z pridanej hodnoty, používaní registračných pokladníc či pri daňových kontrolách. Daňové úrady by mali dostať možnosť vrátiť preverenú časť nadmerných odpočtov DPH ešte pred ukončením daňovej kontroly. Posilniť sa majú aj kompetencie colníkov pri strážení ich objektov.

Viac | 16. apríla 2014 | Spravodajstvo

 

SOCIÁLNE: Počet poberateľov nezamestnaneckej dávky klesol Sociálna poisťovňa vyplatila v marci tohto roka dávku v nezamestnanosti vyše 37,9 tis. osobám. V porovnaní s februárom sa počet poberateľov tejto dávky znížil o 850 osôb. Medziročne počet poberateľov dávky minulý mesiac klesol o vyše 7,7 tis. ľudí. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnila Sociálna poisťovňa.

Viac | 16. apríla 2014 | Spravodajstvo

 

EKONOMIKA: Podnikateľské prostredie nie je podľa SOPK adekvátne Slovenská obchodná a priemyselná komora nepovažuje kvalitu podnikateľského prostredia a snahu slovenskej vlády o jej zlepšenie za adekvátne pre primeraný ekonomický rast. Podľa nej by sa mal vytvoriť systém osobnej zodpovednosti za čerpanie fondov EÚ v novom rozpočtovom období na všetkých úrovniach. SOPK tiež požaduje zjednodušenie odvodového systému a následne zníženie odvodového zaťaženia pre právnické osoby.

Viac | 16. apríla 2014 | Spravodajstvo

 

DANE: SDKÚ-DS chce zvýšiť nezdaniteľné minimum Opozičná SDKÚ-DS chce zvýšiť nezdaniteľnú časť základu dane zo súčasnej úrovne 19,2-násobku životného minima na 20-násobok. Momentálne predstavuje nezdaniteľná časť 3 803,33 eura a podľa opozičného návrhu by bola necelých 3 962 eur. Výsledkom takejto zmeny by bolo, že ľuďom by po zaplatení daní zostalo z príjmov niekoľko eur navyše.

Viac | 15. apríla 2014 | Spravodajstvo

 

TRIPARTITA: Sociálni partneri odobrili novelu zákona o životnom minime Hospodárska a sociálna rada SR vyjadrila súhlas s návrhom novely zákona o životnom minime. Novela zákona má zabrániť tomu, aby sa pri poklese životných nákladov nízkopríjmových domácnosti, resp. čistých peňažných príjmov na osobu znižovala suma životného minima. Ak by totiž podľa súčasného zákona oba tieto ukazovatele klesli, malo by sa znížiť aj životné minimum.

Viac | 15. apríla 2014 | Spravodajstvo

 

PREZIDENT: Podpísal doplnenie chýbajúcej právnej úpravy pre hudobníkov Vyplniť právnu medzeru a upraviť postavenie hudobníkov je cieľom zákona o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti, ktorý podpísal prezident. Novela rešpektuje osobitosti divadelnej činnosti i hudobnej činnosti. Právna norma okrem iného hovorí o podmienkach na priznanie osobitného príspevku a zníženého osobitného príspevku umelcom, ktorí majú pre výkon svojho povolania objektívne nižšiu hranicu možných odpracovaných rokov.

Viac | 14. apríla 2014 | Spravodajstvo

 

PREZIDENT: Lepšiu ochranu pamiatok majú zaistiť zmeny v zákone Nové pravidlá pre reklamné pútače na pamiatkovo chránených budovách či bytoch v pamiatkových domoch, ale aj účinnejšie postihy za porušenie ochrany pamiatok - to sú niektoré z úprav a zmien, ktoré prináša novela zákona o ochrane pamiatkového fondu.

Viac | 14. apríla 2014 | Spravodajstvo

 

DANE: Rast daňového zaťaženia v SR je v rámci OECD jeden z najvyšších Daň z príjmu fyzických osôb sa v uplynulých troch rokoch zvýšila v 25 z 34 členských krajín OECD. Zvýšenie daňového zaťaženia zárobkov v roku 2013 bolo najvýraznejšie v Portugalsku v dôsledku zvýšenia sadzby dane, na Slovensku v dôsledku vyšších sociálnych odvodov a v USA po skončení platnosti predošlej redukcie sociálnych odvodov zo strany zamestnancov.

Viac | 14. apríla 2014 | Spravodajstvo

 

MŽP: Predstavili návrh nového zákona o odpadoch Nárh zákona, ktorý má nahradiť zákon o odpadoch z roku 2001, vstupuje do medzirezortného pripomienkového konania. Predstavuje niekoľko noviniek - zavádza napríklad tzv. rozšírenú zodpovednosť výrobcov a dovozcov za výrobok od jeho výroby až po jeho spracovanie ako odpadu. Návrh zákona tiež bojuje proti čiernym skládkam a kriminalite spojenej s výkupom kovov.

Viac | 11. apríla 2014 | Spravodajstvo

 

SOCIÁLNE: Sociálna poisťovňa viac pokutuje a penalizuje Zvýšená kontrolná aktivita Sociálnej poisťovne zameraná na správne platenie poistného priniesla v marci 2014 rekordný výber poistného na základe kontrol; rekordné boli aj sumy pokút a uložených penále. Pokuty, ktoré udelila poisťovňa v minulom mesiaci, predstavovali 20 220 eur a penále až 188 709 eur.

Viac | 11. apríla 2014 | Spravodajstvo

 Stránka 1/772 (7711)