streda 20. augusta 2014, Anabela

Spravodajstvo
NR SR: Parlament otvorí diskusiu o rozvodoch dohodou Do parlamentu sa viac ako po roku vráti diskusia o rozvodoch dohodou. V legislatíve takúto možnosť navrhuje nezaradený poslanec NR SR Juraj Droba. Podľa jeho návrhu by mali byť rozvody možné vzájomnou dohodou manželov formou notárskej zápisnice. Takúto možnosť by mali mať nielen bezdetní manželia, ale aj manželia, ktorých detí sú už dospelé.

Viac | 20. augusta 2014 | Spravodajstvo

 

DANE: Exekútori odmietajú registračné pokladnice Súdni exekútori odmietajú zavedenie registračných pokladníc, ako to pre exekútorov, advokátov, notárov, lekárov a veterinárov navrhuje ministerstvo financií. Prezident Slovenskej komory exekútorov považuje návrh za nezmyselný a nelogický, právna norma by sťažila prácu exekútorov a znížila vymáhateľnosť pohľadávok pre oprávnených.

Viac | 20. augusta 2014 | Spravodajstvo

 

DANE: Finančná správa bude od septembra vydávať záväzné stanoviská Podnikateľom budú od 1. septembra pri nejednoznačnom výklade zákonov pomáhať záväzné stanoviská finančnej správy. Uľahčia im napríklad daňové posudzovanie pri zložitých obchodných transakciách. Daňový subjekt bude môcťpožiadať finančné riaditeľstvo o záväzné stanovisko k uplatňovaniu daňových predpisov.

Viac | 20. augusta 2014 | Spravodajstvo

 

EUROFONDY: Slovensko vyčerpalo zo zdrojov EÚ ku koncu júla 56,7 % Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie v programovom období 2007 až 2013 ku koncu júla tohto roka vo všetkých štrnástich operačných programoch po znížení o nezrovnalosti vyše 6,587 mld. eur. Miera čerpania tak predstavuje 56,7 % z celkového záväzku necelých 11,619 mld. eur.

Viac | 19. augusta 2014 | Spravodajstvo

 

TRIPARTITA: Odpočet na zdravotné odvody má byť do zárobku 494 eur Odpočítateľná položka na zdravotné odvody by sa podľa ministra financií Petra Kažimíra mohla od budúceho roka týkať približne 500-tisíc až 580-tisíc zamestnancov, ktorí zarábajú od 380 eur do 494 eur, pričom táto hranica sa môže ešte zmeniť. Zavedenie odpočítateľnej položky na zdravotné odvody má umožniť výraznejšie zvýšenie minimálnej mzdy bez nárastu nákladov práce pre zamestnávateľov.

Viac | 19. augusta 2014 | Spravodajstvo

 

PRIESKUM: Úrady u nás vybavujú vratky DPH viac-menej efektívne Aj keď vybavovanie vratiek DPH na Slovensku nie je ideálne, stále sme sa v prieskume KPMG umiestnili v prvej polovici rebríčka spomedzi 65 hodnotených krajín. Naše daňové úrady vybavujú žiadosti viac-menej efektívne, čo znamená dobu vrátenia dane dlhšiu ako 56 dní od podania žiadosti alebo časté daňové kontroly pred vrátením dane.

Viac | 18. augusta 2014 | Spravodajstvo

 

SOCIÁLNE: Príplatok k prídavku vlani dostávalo 3,1 tis. rodičov Príplatok k prídavku na dieťa v minulom roku dostávalo priemerne mesačne takmer 3,1 tisíc rodičov. Ide o dávku pre nepracujúcich dôchodcov, ktorí sú rodičmi nezaopatrených detí. Suma príplatku k prídavku na dieťa vlani dosahovala 10,83 eura a od 1. januára tohto roka sa zvýšila na 11,02 eura.

Viac | 18. augusta 2014 | Spravodajstvo

 

SOCIÁLNE: Príspevok na starostlivosť o dieťa išiel pre 1,8 tis. rodičov Príspevok na starostlivosť o dieťa počas minulého roka dostávalo v priemere 1,8 tisíca rodičov mesačne. Ide o príspevok, ktorý slúži na preplatenie preukázateľne vynaložených výdavkov na predškolské zariadenie, či na súkromné opatrovateľky.

Viac | 15. augusta 2014 | Spravodajstvo

 

ZDRAVOTNÍCTVO: Sestry a pôrodné asistentky chcú vyššie základné mzdy Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek žiada rezort zdravotníctva o zavedenie vyšších koeficientov pre stanovenie základnej mzdy sestier a pôrodných asistentiek.

Viac | 14. augusta 2014 | Spravodajstvo

 

CENY: Ceny na Slovensku naďalej klesajú Spotrebiteľské ceny na Slovensku naďalej mierne klesajú. V júli boli medziročne nižšie o 0,1 %, rovnako ako mesiac predtým. Na medziročnej báze klesli najmä ceny potravín a nealkoholických nápojov. Podobne klesli aj ceny poštových a telekomunikačných služieb, nábytku, bytového zariadenia a bežnej údržby domu, bývania, vody, elektriny, plynu a iných palív a dopravy.

Viac | 13. augusta 2014 | Spravodajstvo

 Stránka 1/790 (7900)