sobota 1. novembra 2014, Denisa/Denis

Spravodajstvo
SOCIÁLNE: Odvodové úľavy pri študentských brigádach sa zvýšia Hranica zárobku pri dohodách o brigádnickej práci, do ktorej študenti neplatia odvody, sa pre študentov stredných a vysokých škôl od začiatku budúceho roka zvýši na jednotnú sumu 200 eur. Počíta s tým novela zákona o sociálnom poistení, ktorú podpísal prezident Andrej Kiska.

Viac | 29. októbra 2014 | Spravodajstvo

 

MS: K novelám Trestného zákona a Trestného poriadku 400 pripomienok Definície nových trestných činov ako aj úprava niektorých už existujúcich sú súčasťou novely Trestného zákona. Materiál je po pripomienkovom konaní a čaká na prerokovanie Legislatívnou radou vlády a na schválenie kabinetom. Novela Trestného zákona sa pripravovala zároveň s novelou Trestného poriadku a spolu k týmto normám prišlo okolo 400 pripomienok.

Viac | 29. októbra 2014 | Spravodajstvo

 

BANKY: V európskych testoch mohlo byť neúspešných až 36 bánk Testovanie bánk v Európe ukázalo, že krajiny a banky zavádzajú globálne pravidlá v oblasti kapitálu rôznou rýchlosťou. Záťažové testy bánk v EÚ ukázali, že 25 bánk je príliš slabých na to, aby zvládli tri roky trvajúcu recesiu. Všetky tieto banky pochádzajú z krajín eurozóny.

Viac | 28. októbra 2014 | Spravodajstvo

 

SOCIÁLNE: Pracovný trh sa za 10 rokov zmenil, ovplyvnila ho kríza i EÚ Odkedy sa Slovensko stalo súčasťou Európskej únie do polovice roka 2008 prevládal dopyt po pracovníkoch nad ponukou dostupnej pracovnej sily, výrazne stúpalo platové ohodnotenie a firmy bojovali o najlepších zamestnancov. Po tomto období s nástupom krízy nastal zvrat.

Viac | 28. októbra 2014 | Spravodajstvo

 

DANE: Finančná správa ruší tri kontaktné miesta Finančná správa od prvého decembra tohto roka ruší niektoré kontaktné miesta, a to v Novej Bani, v Novákoch a vo Vrábľoch. K zmenám dochádza v rámci racionalizácie a zmeny organizačnej štruktúry na finančnej správe.

Viac | 28. októbra 2014 | Spravodajstvo

 

LÍZING: Obstarávanie áut cez operatívny lízing má potenciál rásť Obstarávanie áut prostredníctvom operatívneho lízingu má v budúcnosti potenciál rásť. Vyjadrili sa tak viaceré lízingové spoločnosti. Služba, ktorá zahŕňa celý servis okolo vozidla nielen pre firmy, ale už aj pre bežných občanov, je známa najmä z krajín ako je Nemecko, Veľká Británia alebo Holandsko.

Viac | 27. októbra 2014 | Spravodajstvo

 

DANE: Mincovňa Kremnica začala tlačiť kolky na alkohol a tabak Lepšiu ochranu spotrebiteľov a jednoduchší boj s daňovými únikmi si ministerstvo financií sľubuje od zavedenia nových kontrolných známok, respektíve kolkov na výrobky z tabaku a liehoviny, ktoré začala tlačiť štátna Mincovňa Kremnica. Vďaka novému systému tlače kolkov sa výrazne zjednoduší kontrola ich pravosti a obmedzí možnosť ich falšovania.

Viac | 27. októbra 2014 | Spravodajstvo

 

VZDELÁVANIE: Dlhodobo nezamestnaní sa budú môcť vrátiť do školy Dlhodobo nezamestnaní sa budú môcť vrátiť do školy. Budú sa tak môcť vzdelávať, aby si našli uplatnenie na trhu práce. Takýto spoločný plán predstavili ministerstvo práce a ministerstvo školstva, pripravovaný projekt nazvali Späť do škôl.

Viac | 24. októbra 2014 | Spravodajstvo

 

DANE: Slovensku v roku 2012 uniklo na DPH takmer 2,8 mld. eur Slovensko patrilo v roku 2012 ku krajinám s najvyššími daňovými únikmi pri dani z pridanej hodnoty v rámci Európskej únie. Vyplýva to z aktuálnej analýzy Európskej komisie, podľa ktorej predstavoval na Slovensku výpadok príjmov z dane z pridanej hodnoty v spomínanom roku oproti očakávaným príjmom až 39 %.

Viac | 24. októbra 2014 | Spravodajstvo

 

VLÁDA: Pravidlá pri výpočte úrokov z omeškania sa zmenia Vláda schválila novelizáciu nariadenia k Obchodnému zákonníku, ktoré spresňuje pravidlá pre výpočet úrokov z omeškania pri omeškaní dlžníka. Navrhovaná zmena právnej úpravy predpokladá, že systém fixných úrokov z omeškania bude systémom opčným a systém tzv. variabilných úrokov z omeškania systémom predvoleným.

Viac | 23. októbra 2014 | Spravodajstvo

 Stránka 1/802 (8020)