sobota 25. októbra 2014, Aurel

Spravodajstvo
VZDELÁVANIE: Dlhodobo nezamestnaní sa budú môcť vrátiť do školy Dlhodobo nezamestnaní sa budú môcť vrátiť do školy. Budú sa tak môcť vzdelávať, aby si našli uplatnenie na trhu práce. Takýto spoločný plán predstavili ministerstvo práce a ministerstvo školstva, pripravovaný projekt nazvali Späť do škôl.

Viac | 24. októbra 2014 | Spravodajstvo

 

DANE: Slovensku v roku 2012 uniklo na DPH takmer 2,8 mld. eur Slovensko patrilo v roku 2012 ku krajinám s najvyššími daňovými únikmi pri dani z pridanej hodnoty v rámci Európskej únie. Vyplýva to z aktuálnej analýzy Európskej komisie, podľa ktorej predstavoval na Slovensku výpadok príjmov z dane z pridanej hodnoty v spomínanom roku oproti očakávaným príjmom až 39 %.

Viac | 24. októbra 2014 | Spravodajstvo

 

VLÁDA: Pravidlá pri výpočte úrokov z omeškania sa zmenia Vláda schválila novelizáciu nariadenia k Obchodnému zákonníku, ktoré spresňuje pravidlá pre výpočet úrokov z omeškania pri omeškaní dlžníka. Navrhovaná zmena právnej úpravy predpokladá, že systém fixných úrokov z omeškania bude systémom opčným a systém tzv. variabilných úrokov z omeškania systémom predvoleným.

Viac | 23. októbra 2014 | Spravodajstvo

 

VLÁDA: Vlaky budú zadarmo pre deti, žiakov, študentov a dôchodcov Vo vnútroštátnej železničnej osobnej doprave budú od 17. novembra cestovať bezplatne deti do 15 rokov, žiaci a študenti denného štúdia do 26 rokov, osoby, ktoré dovŕšili 62 rokov a všetci poberatelia dôchodkov podľa zákona o sociálnom poistení.

Viac | 23. októbra 2014 | Spravodajstvo

 

ŠKOLSTVO: Zmluvu s učiteľom budú môcť uzavrieť najmenej na 12 mesiacov Učitelia by viac nemuseli cez letné prázdniny odchádzať na úrady práce. Minister práce a minister školstva chcú legislatívne upraviť, aby s pedagogickým pracovníkom bolo možné uzatvoriť pracovnú zmluvu na dobu určitú, ktorá nesmie byť kratšia ako je školský rok.

Viac | 23. októbra 2014 | Spravodajstvo

 

EXEKÚCIE: Vznikne Centrálny register exekúcií Vznik registra je upravený v zákone o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní, ktorý schválil parlament. Centrálny register exekúcií bude prevádzkovať Slovenská komora exekútorov a budú sa v ňom nachádzať všetky exekúcie, ktoré ešte nie sú právoplatne skončené.

Viac | 22. októbra 2014 | Spravodajstvo

 

SOCIÁLNE: V hmotnej núdzi bolo v septembri 5,63 % ľudí Dávky v hmotnej núdzi na konci septembra dostávalo 152,2 tis. osôb. Medziročne sa počet poberateľov týchto dávok znížil o 33,3 tisíc. Najväčší podiel ľudí poberajúcich dávky v hmotnej núdzi na celkovom počte obyvateľov daného regiónu bol v okresoch Revúca, Rimavská Sobota a Rožňava.

Viac | 22. októbra 2014 | Spravodajstvo

 

NR SR: Poslanci schválili založenie s.r.o. s eurovým základným imaním Poslanci Národnej rady SR schválili zmeny v Obchodnom zákonníku. Ministerstvo spravodlivosti navrhlo vytvoriť dva typy spoločností s ručením obmedzeným. Podľa vzoru Nemecka by sa mali deliť na tzv. riadne, v ktorých sa v absolútnom vyjadrení zvýši požiadavka na vytváranie základného imania a na start-up spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré bude možné vytvárať už so základným imaním od jedného eura.

Viac | 22. októbra 2014 | Spravodajstvo

 

SOCIÁLNE: Miera nezamestnanosti v septembri klesla na 12,44 % Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla v septembri tohto roka 12,44 %. V porovnaní s augustom išlo o pokles o 0,12 percentuálneho bodu. Medziročne sa evidovaná miera nezamestnanosti minulý mesiac znížila o 1,4 percentuálneho bodu.

Viac | 21. októbra 2014 | Spravodajstvo

 

SOCIÁLNE: Od januára sa menia pravidlá výpočtu nemocenskej dávky Od začiatku budúceho roka sa budú pri stanovení sumy nemocenskej dávky uplatňovať nové pravidlá, ktoré majú zabrániť možnému zneužívaniu systému nemocenského poistenia. Novela zákona o sociálnom poistení upraví určenie tzv. rozhodujúceho obdobia na určenie výšky nemocenskej dávky zamestnanca.

Viac | 21. októbra 2014 | Spravodajstvo

 Stránka 1/802 (8013)