štvrtok 31. júla 2014, Ignác

Spravodajstvo
SLUŽBY: Indikátor dôvery v službách sa v júli opätovne zvýšil Za posledné tri mesiace sa podnikateľská situácia oproti predchádzajúcemu prieskumu opätovne zlepšila. Konjunkturálne saldo zo sezónne očistených údajov vzrástlo o 5 bodov. Spomedzi 473 respondentov, zlepšenie podnikateľskej situácie pociťuje 39 % z nich, zhoršenie uviedlo 13 % firiem a stabilizovaný vývoj malo 48 % podnikov.

Viac | 30. júla 2014 | Spravodajstvo

 

SOCIÁLNE: Počet poberateľov nezamestnaneckej dávky klesol V prvom polroku tohto roka dostávalo dávku v nezamestnanosti priemerne mesačne 36,8 tis. osôb, čo je v porovnaní s prvým polrokom vlaňajška pokles o 6,8 tis. ľudí. Na dávku v nezamestnanosti majú nárok tí nezamestnaní, ktorí boli poistení v nezamestnanosti najmenej dva roky v posledných troch rokoch. Dávka v nezamestnanosti dosahuje 50 % z hrubého príjmu poistenca.

Viac | 30. júla 2014 | Spravodajstvo

 

ENERGETIKA: V ČR sa chystá nová daň na ropné produkty České ministerstvo priemyslu a obchodu navrhuje zavedenie novej dane z ropnej bezpečnosti. Táto daň by mala byť vo výške 25 až 30 halierov na jeden liter. Podľa nových pravidiel by tak subjekty na zásoby prispievali podľa toho, koľko ropných produktov spotrebujú.

Viac | 30. júla 2014 | Spravodajstvo

 

PREZIDENT: Podpísal nový zákon o sociálnej práci Prezident SR Andrej Kiska podpísal nový zákon o sociálnej práci. Zákon upravuje sociálnu prácu, podmienky na jej výkon, ako aj zriadenie Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce. Sociálnu prácu budú môcť vykonávať len fyzické osoby, ktoré sú odborne spôsobilé.

Viac | 29. júla 2014 | Spravodajstvo

 

PREZIDENT: Podpísal novelu zákona o bankách Prezident podpísal novelu zákona o bankách, ktorou sa má najmä prebrať európska legislatíva z júna 2013 na zlepšenie fungovania finančných domov. Národná banka Slovenska zároveň získa väčšie kompetencie a pozmeňujúcimi návrhmi sa tiež schválili zmeny v úveroch na bývanie a informovanosti zo strany stavebných sporiteľní.

Viac | 29. júla 2014 | Spravodajstvo

 

DANE: Ministerstvo financií zhoršuje imidž Slovenska Ministerstvo financií podľa podpredsedu KDH Miloša Moravčíka zhoršuje imidž Slovenska v očiach zahraničných investorov. Od budúceho roka ich totiž čakajú vyššie dane a administratívne komplikácie. Podľa neho to vyplýva z novely zákona o dani z príjmov, predloženej do medzirezortného pripomienkového konania.

Viac | 28. júla 2014 | Spravodajstvo

 

MS: Pripravujú doručovanie do elektronických schránok Rezort spravodlivosti už ohlásil, že v novom Civilnom sporovom poriadku chce zaviesť princíp doručovania zásielok v papierovej podobe na adresu trvalého pobytu, kde si strana sporu bude musieť zabezpečiť prevzatie, aj keď sa tam nezdržiava. Ak si tam účastník konania takúto zásielku neprevezme, bude mať smolu – súd ju po zákonnej lehote bude považovať za doručenú.

Viac | 28. júla 2014 | Spravodajstvo

 

DANE: Prezident podpísal zachovanie 20-percentnej sadzby DPH Prezident SR podpísal novelu zákona o DPH, ktorou sa zachováva sadzba dane na úrovni 20 %. Súčasťou zmien je aj umožnenie správcovi dane počas daňovej kontroly vyhotoviť čiastkový protokol, na základe ktorého môže vrátiť preverenú časť nadmerného odpočtu ešte pred ukončením daňovej kontroly. Skráti sa aj obdobie, v ktorom je platiteľ DPH vedený v zozname subjektov, pri ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie.

Viac | 25. júla 2014 | Spravodajstvo

 

SOCIÁLNE: Živnostníci v júli zaplatili omeškané poistné 105 tis. eur Sociálna poisťovňa aj počas júla zasielala živnostníkom správy o nedoplatkoch na poistnom za uplynulý mesiac. Živnostníci a ostatné SZČO dostali dohromady 4 690 sms a emailových správ. Takéto včasné informácie pomáhajú živnostníkom, aby sa v prípade rýchlej úhrady dlhu vyhli narastaniu penále, prípadne exekúcii.

Viac | 25. júla 2014 | Spravodajstvo

 

SKE: Praktiky šmejdov by obmedzilo elektronické prideľovanie spisov Slovenská komora exekútorov dlhodobo presadzuje zavedenie náhodného elektronického prideľovania spisov na krajovom princípe ako výrazný protikorupčný nástroj, ktorý by zrovnoprávnil veľkého veriteľa s bežným občanom, zlacnil exekučné konanie a zvýšil vymáhateľnosť práva.

Viac | 24. júla 2014 | Spravodajstvo

 Stránka 1/788 (7872)