pondelok 20. októbra 2014, Vendelín

Spravodajstvo
EKONOMIKA: Metodika ESA 2010 zvýšila HDP Slovensku aj celej EÚ Hrubý domáci produkt Európskej únie sa podľa novej metodiky v roku 2010 oproti skorším údajom zvýšil o 3,7 % a v eurozóne vzrástol o 3,5 %. Slovensku sa HDP zväčšil o 1,9 % HDP. To znamená, že dopady na úrovne verejných dlhov členských štátov v pomere k HDP sú z pohľadu rozpočtových pravidiel EÚ iba minimálne.

Viac | 20. októbra 2014 | Spravodajstvo

 

NR SR: Rokovanie ukončila diskusia o zmenách v Obchodnom zákonníku Ministerstvo spravodlivosti navrhuje v Obchodnom zákonníku vytvoriť dva typy spoločností s ručením obmedzeným. Podľa vzoru Nemecka by sa mali deliť na tzv. riadne, v ktorých sa v absolútnom vyjadrení zvýši požiadavka na vytváranie základného imania a na start-up spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré bude možné vytvárať už so základným imaním od jedného eura.

Viac | 20. októbra 2014 | Spravodajstvo

 

DANE: Tretí sektor sa obáva dopadu zníženia asignácie Mimovládne organizácie nesúhlasia so znížením asignácie z daní z príjmov právnických osôb v prospech neziskoviek. Tá by sa mala od roku 2015 znížiť na 1 % zo zaplatenej dane. Mimovládne organizácie však tvrdia, že zníženie asignácie od budúceho roka na 1 % bude mať katastrofálny dopad na verejnoprospešné aktivity.

Viac | 20. októbra 2014 | Spravodajstvo

 

NR SR: Oznamovatelia korupcie majú byť chránení Oznamovatelia korupcie a inej protispoločenskej činnosti by mali byť chránení. Vyplýva to z návrhu zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti, ktorý schválil parlament. Vládny návrh by si mal poradiť aj s účelovými oznámeniami a počíta i s možnosťou finančných odmien pre odvážnych občanov.

Viac | 17. októbra 2014 | Spravodajstvo

 

NR SR: Zamestnávanie mladých podporí nový príspevok od štátu Od začiatku budúceho roka sa zavedie nový príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní. Vyplýva to z novely zákona o službách zamestnanosti, ktorú schválil parlament. Pôjde o príspevok na vytvorenie pracovného miesta pre nezamestnaných mladých ľudí do 29 rokov, ktorí predtým nemali pravidelne platené zamestnanie trvajúce najmenej pol roka.

Viac | 17. októbra 2014 | Spravodajstvo

 

VLÁDA: Minimálna mzda od januára stúpne na 380 eur Vláda rozhodla, že minimálna mzda na Slovensku sa od začiatku budúceho roka zvýši zo súčasných 352 eur na 380 eur. Najnižší možný hrubý hodinový zárobok tak v budúcom roku dosiahne 2,184 eura, kým v súčasnosti je to 2,023 eura.

Viac | 16. októbra 2014 | Spravodajstvo

 

NR SR: Odvodové úľavy pri študentských brigádach sa zvýšia Hranica zárobku pri dohodách o brigádnickej práci, do ktorej študenti neplatia odvody, sa pre študentov stredných a vysokých škôl od začiatku budúceho roka zvýši na jednotnú sumu 200 eur. Počíta s tým novela zákona o sociálnom poistení, ktorú schválil parlament.

Viac | 16. októbra 2014 | Spravodajstvo

 

NR SR: Parlament schválil súbeh príjmu z práce a sociálnych dávok Od začiatku budúceho roka budú mať nárok na pomoc v hmotnej núdzi pôvodne dlhodobo nezamestnaní ľudia, ktorí si našli prácu a ich zárobok nepresahuje dvojnásobok minimálnej mzdy, čo bude v budúcom roku 760 eur.

Viac | 16. októbra 2014 | Spravodajstvo

 

NR SR: Novela o pozemkových úpravách prešla do druhého čítania Novelu zákona o pozemkových úpravách posunul parlament do druhého čítania. Podľa novely zákona by Slovenský pozemkový fond mohol mladému poľnohospodárovi, malému podniku či mikropodniku prenajať pozemky na výkon špeciálnej rastlinnej výroby alebo živočíšnej výroby, najviac do 28 hektárov.

Viac | 15. októbra 2014 | Spravodajstvo

 

NR SR: Poslanci začali rokovať o zmenách v Zákonníku práce Hlavným zámerom novely je sprísnenie podmienok pre agentúrne zamestnávanie. Agentúrny zamestnanec musí mať podľa novely rovnaké mzdové podmienky ako interný zamestnanec, ak obaja vykonávajú rovnakú alebo podobnú činnosť. V opačnom prípade zodpovednosť za doplatenie rozdielu bude nielen na agentúre, ale aj na užívateľskom zamestnávateľovi.

Viac | 15. októbra 2014 | Spravodajstvo

 Stránka 1/801 (8003)