piatok 3. júla 2015, Miloslav

Aktuálne informácie > Príklady z praxe
Benefit v podobe pohonných látok Príklady z praxeMôže firma poskytnúť mesačný peňažný benefit zamestnancom, ktorí používajú služobné autá aj na súkromné účely, napr. do 1000 km 200 €? Tento benefit by zamestnanec zdanil a už by firma neriešila pohonné látky.

Viac | 29. júna 2015 | Príklady z praxe

 

Príplatok za sobotu a nedeľu Príklady z praxeMá zamestnávateľ povinnosť poskytnúť zamestnancom, ktorí pracujú v nepretržitej prevádzke, mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu alebo v nedeľu?

Viac | 18. júna 2015 | Príklady z praxe

 

Spotreba pohonných látok Príklady z praxeMôže zamestnanec, ktorý používa na pracovnú cestu súkromné vozidlo pri vyúčtovaní pracovnej cesty postupovať tak, že pri jazde v meste použije spotrebu určenú pre mestskú premávku, pri jazde mimo mesta spotrebu určenú pri rýchlosti 90 km/hod. a pri jazde po diaľnici spotrebu nameranú pri rýchlosti 130 km /hod.?

Viac | 15. júna 2015 | Príklady z praxe

 

Služby prijaté z tretích štátov

Príklady z praxeAké povinnosti má spoločnosť z hľadiska DPH v prípade prijatia služby od dodávateľa so sídlom na území tretích štátov?


Viac | 5. júna 2015 | Príklady z praxe

 

Vykonávanie závislej práce na základe živnostenského oprávnenia

Príklady z praxeMôže zamestnávateľ prikázať zamestnankyniam v pracovnom pomere, aby si založili živnosť a pracovali na živnosť v pracovnej pozícii ako upratovačky?


Viac | 20. mája 2015 | Príklady z praxe

 

Nepeňažný príjem lekárov Príklady z praxeMôžu si lekári z peňažných aj z nepeňažných príjmov uplatniť výdavky v paušálnej výške?

Viac | 12. mája 2015 | Príklady z praxe

 

Daňová licencia a novovzniknutý daňovník Príklady z praxeJe povinná platiť daňovú licenciu právnická osoba, ktorá vznikla v roku 2014?

Viac | 30. apríla 2015 | Príklady z praxe

 

Možnosť poukázať podiel zaplatenej dane pri predĺžení lehoty na podanie daňového priznania Príklady z praxeSpoločnosť oznámi daňovému úradu predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov do 31. 5. 2015. Stratí tým možnosť poukázať 1,5 % podiel zo zaplatenej dane? 

Viac | 24. apríla 2015 | Príklady z praxe

 

Kúpa podniku a daňová licencia Príklady z praxeV septembri 2014 bola kúpená už existujúca firma (s. r. o.). Má nový majiteľ zaplatiť daňovú licenciu v pomernej časti alebo za celý rok, resp. sa nemusí za rok 2014 platiť vôbec?

Viac | 16. apríla 2015 | Príklady z praxe

 

Zdaňovanie obecných príjmov z inzercie Príklady z praxeAké povinnosti plynú obci v prípade, ak má záujem získať príjmy z inzercie od právnických alebo fyzických osôb uverejnených v obecnom periodiku?

Viac | 8. apríla 2015 | Príklady z praxe

 Stránka 1/24 (239)