streda 28. januára 2015, Alfonz

Aktuálne informácie > Príklady z praxe
Referendum, pracovné voľno zamestnanca Príklady z praxeZamestnanec sa má zúčastniť školenia ako člen komisie do referenda. Má nárok na tento deň na pracovné voľno s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas? Ak áno, na základe akého zákona? Ak sa zúčastní ako člen komisie referenda a bude mať nariadenú prácu, má na tento deň nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy?

Viac | 28. januára 2015 | Príklady z praxe

 

Predaj nehnuteľnosti – daňový režim v kúpnej zmluve Príklady z praxeAk sa predáva nehnuteľnosť s uplatnením § 38 zákona o DPH, je to potrebné uvádzať aj v kúpnej zmluve a ako uvádzať kúpnu cenu?

Viac | 21. januára 2015 | Príklady z praxe

 

Lekárske preventívne prehliadky a väzba na daňový výdavok Príklady z praxeSú náklady zamestnávateľa na lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci daňovými výdavkami?

Viac | 7. januára 2015 | Príklady z praxe

 

Predaj akcií a zdravotné poistenie

Príklady z praxeFyzická osoba má príjem z predaja akcií. Má povinnosť z tohto príjmu platiť zdravotné poistenie?


Viac | 16. decembra 2014 | Príklady z praxe

 

Môže zamestnávateľ žiadať súkromné telefónne číslo od zamestnanca?

Príklady z praxeZamestnávateľ má v pracovnej zmluve dohodnutú pracovnú pohotovosť a chce dať zamestnancom podpísať, že „Pracovník je povinný (alebo súhlasí) v prípade vážnych prevádzkových dôvodov a pri urgentnom stave, havárii, ako sú napr.: požiar, povodeň atď. byť k dispozícii na zavolanie.“ Môže zamestnávateľ žiadať súkromné telefónne číslo od zamestnanca na tento účel? Je to v súlade s legislatívou?


Viac | 9. decembra 2014 | Príklady z praxe

 

Fakturovanie služieb v združení v roku 2014 po zmene DPH Príklady z praxeAko má postupovať združenie pri fakturovaní služieb od roku 2014 vzhľadom na zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty?

Viac | 1. decembra 2014 | Príklady z praxe

 

Nárok zamestnanca pri pracovnom úraze

Príklady z praxeMá zamestnanec nárok na stratu na zárobku pri pracovnom úraze, z ktorého bol uznaný za dočasne práceneschopného? Kto mu túto náhradu vyplatí a ako má o ňu požiadať?


Viac | 18. novembra 2014 | Príklady z praxe

 

Nájom bytových priestorov ako daňový výdavok Príklady z praxeObchodná spoločnosť si prenajíma apartmán s príslušenstvom, ktorý používa na obchodné rokovania a tiež na bývanie pre konateľa spoločnosti. Ako by mala byť formulovaná zmluva o prenájme bytového priestoru, prípadne text na faktúre za prenájom, aby si spoločnosť mohla nájomné za tento byt uplatniť do daňových výdavkov?

Viac | 10. novembra 2014 | Príklady z praxe

 

Prenos hodín pri pružnom pracovnom čase Príklady z praxeV organizácii sa uplatňuje pružný pracovný čas – pružný pracovný týždeň. Môžu sa preniesť hodiny napr. zo septembra do októbra, ktoré zamestnanec odpracuje 29. 9. a 30. 9., navyše 2 hodiny (17 hod.) a 1. 10. až 3. 10. menej o 2 hodiny (20,5 hod.)?

Viac | 28. októbra 2014 | Príklady z praxe

 

Faktúra za osobný automobil kúpený v autobazári na Slovensku Príklady z praxeFyzická osoba kúpila osobný automobil z bazáru na Slovensku. Vyhotovili jej faktúru bez DPH. Je to správne?

Viac | 14. októbra 2014 | Príklady z praxe

 Stránka 1/23 (223)