utorok 16. septembra 2014, Ľudmila

Aktuálne informácie > Príklady z praxe
Pracovný úraz pri telepráci Príklady z praxeAko je to s pracovným úrazom pri práci vykonávanej doma? Zamestnanec s použitím informačných technológií prácu (teleprácu) vykonáva doma. Telepráca nie je podmienkou zamestnávateľa, požiadal o ňu zamestnanec.

Viac | 16. septembra 2014 | Príklady z praxe

 

Elektronické podanie účtovnej závierky Príklady z praxeAko má účtovná jednotka podať schválenú účtovnú závierku za účtovné obdobie roka 2013 na daňový úrad elektronicky?

Viac | 4. septembra 2014 | Príklady z praxe

 

Darovanie odpísaného auta spoločníkovi Príklady z praxeSpoločnosť chce darovať plne odpísaný automobil svojmu spoločníkovi. Vyplývajú z uvedeného nejaké povinnosti účtovnej jednotke z hľadiska DPH a dane z príjmu? Ako postupovať u spoločníka? Má sa tento dar oceniť a prípadne zdaniť?

Viac | 21. augusta 2014 | Príklady z praxe

 

Kurz pri cestovných náhradách Príklady z praxeAký kurz sa používa pri účtovaní jednotlivých cestovných náhrad?

Viac | 5. augusta 2014 | Príklady z praxe

 

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú orgánmi spoločnosti Príklady z praxeObchodná spoločnosť platí za členov predstavenstva a dozornej rady poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú orgánmi spoločnosti. Je tento výdavok pre obchodnú spoločnosť uznaný za daňový výdavok? Ako je to s prihlasovaním na zdravotné poistenie a sociálne poistenie?

Viac | 30. júla 2014 | Príklady z praxe

 

Odpis pohľadávky v priebehu roka Príklady z praxeJe možné odpísať pohľadávku v podvojnom účtovníctve aj v priebehu roka alebo len k 31. 12. 20..?

Viac | 22. júla 2014 | Príklady z praxe

 

Použitie vozidla na súkromné a služobné účely Príklady z praxePodľa § 5 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov je nepeňažným príjmom zamestnanca používanie služobného automobilu pre súkromné účely. Automobil obstaral zamestnávateľ v júli 2013 a zamestnancovi odovzdal do používania na súkromné účely v júni 2014. Vstupnú cenu určí zamestnávateľ v roku 2014 ako v druhom roku – teda zníženú o 12,5 %, keďže do "užívania" bolo zaradené v roku 2013?

Viac | 16. júla 2014 | Príklady z praxe

 

Náklady na zvyšovanie kvalifikácie zamestnanca, daň, poistné Príklady z praxeZamestnávateľ uzatvoril so zamestnancom dohodu podľa § 155 Zákonníka práce na zvýšenie jeho kvalifikácie, zároveň uhradil zamestnancovi okrem náhrady príjmu v sume jeho priemerného zárobku za účasť na zvyšovaní kvalifikácie aj ostatné náklady spojené s jeho štúdiom. Vstupuje táto čiastka do vymeriavacích základov pre odvod poistného na zdravotné poistenie, odvod poistného na sociálne poistenie a daňového základu zamestnanca?

Viac | 11. júla 2014 | Príklady z praxe

 

Darovanie zisku fyzickej osobe Príklady z praxeMôže spoločnosť s ručením obmedzeným časť nerozdeleného zisku po zdanení darovať fyzickej osobe, ktorá nie je spoločníkom ani konateľom, ani zamestnancom spoločnosti?

Viac | 7. júla 2014 | Príklady z praxe

 

Daňový bonus po skončení strednej školy počas prázdnin Príklady z praxeMá zamestnanec nárok na daňový bonus počas prázdnin, ak dieťa skončilo strednú školu a zamestnalo sa?

Viac | 26. júna 2014 | Príklady z praxe

 Stránka 1/22 (211)