pondelok 28. júla 2014, Krištof

Aktuálne informácie > Príklady z praxe
Odpis pohľadávky v priebehu roka Príklady z praxeJe možné odpísať pohľadávku v podvojnom účtovníctve aj v priebehu roka alebo len k 31. 12. 20..?

Viac | 22. júla 2014 | Príklady z praxe

 

Použitie vozidla na súkromné a služobné účely Príklady z praxePodľa § 5 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov je nepeňažným príjmom zamestnanca používanie služobného automobilu pre súkromné účely. Automobil obstaral zamestnávateľ v júli 2013 a zamestnancovi odovzdal do používania na súkromné účely v júni 2014. Vstupnú cenu určí zamestnávateľ v roku 2014 ako v druhom roku – teda zníženú o 12,5 %, keďže do "užívania" bolo zaradené v roku 2013?

Viac | 16. júla 2014 | Príklady z praxe

 

Náklady na zvyšovanie kvalifikácie zamestnanca, daň, poistné Príklady z praxeZamestnávateľ uzatvoril so zamestnancom dohodu podľa § 155 Zákonníka práce na zvýšenie jeho kvalifikácie, zároveň uhradil zamestnancovi okrem náhrady príjmu v sume jeho priemerného zárobku za účasť na zvyšovaní kvalifikácie aj ostatné náklady spojené s jeho štúdiom. Vstupuje táto čiastka do vymeriavacích základov pre odvod poistného na zdravotné poistenie, odvod poistného na sociálne poistenie a daňového základu zamestnanca?

Viac | 11. júla 2014 | Príklady z praxe

 

Darovanie zisku fyzickej osobe Príklady z praxeMôže spoločnosť s ručením obmedzeným časť nerozdeleného zisku po zdanení darovať fyzickej osobe, ktorá nie je spoločníkom ani konateľom, ani zamestnancom spoločnosti?

Viac | 7. júla 2014 | Príklady z praxe

 

Daňový bonus po skončení strednej školy počas prázdnin Príklady z praxeMá zamestnanec nárok na daňový bonus počas prázdnin, ak dieťa skončilo strednú školu a zamestnalo sa?

Viac | 26. júna 2014 | Príklady z praxe

 

Mimopracovný úraz, náhrada príjmu

Príklady z praxeZamestnanec doniesol legitimáciu o dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu úrazu zavineného inou osobou. Má nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti za prvých desať dní?


Viac | 23. júna 2014 | Príklady z praxe

 

Fakturácia súdneho exekútora Príklady z praxeAký doklad podľa platného zákona o DPH musí vystaviť súdny exekútor pre povinného, od ktorého požaduje úhradu?

Viac | 17. júna 2014 | Príklady z praxe

 

Daň zo stavieb – rekreačná chata Príklady z praxeVlastník nehnuteľnosti si v daňovom priznaní uviedol v popise rekreačná chata. Na liste vlastníctva je uvedené ako budova pre šport a rekreačné účely. Ako ju treba zdaniť - ako chatu alebo stavbu na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť?

Viac | 10. júna 2014 | Príklady z praxe

 

Spôsobilosť na výkon práce u vodiča Príklady z praxeAko postupovať pri zabezpečovaní dokladov pre výkon práce vodičov nákladných vozidiel?

Viac | 2. júna 2014 | Príklady z praxe

 

Musí zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi prestávku v práci počas práce nadčas? Príklady z praxeMusí zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi prestávku v práci počas práce nadčas?

Viac | 26. mája 2014 | Príklady z praxe

 Stránka 1/21 (206)