pondelok 30. marca 2015, Vieroslav/Vieroslava

Aktuálne informácie > Príklady z praxe
Prenájom nebytového priestoru Príklady z praxePlatiteľ DPH prenajíma nebytové priestory (kancelárie) spoločnosti so sídlom z tretieho štátu. Vystaví faktúru s DPH alebo bez DPH?

Viac | 27. marca 2015 | Príklady z praxe

 

Účtovanie daňovej licencie za rok 2014 Príklady z praxeObchodnej spoločnosti vyšla za zdaňovacie obdobie roku 2014 daň vo výške 200 €. Daňová licencia podľa výšky obratu je 960 €. Akú výšku daňovej povinnosti má spoločnosť zaúčtovať a uhradiť?

Viac | 16. marca 2015 | Príklady z praxe

 

Výdavky zamestnanca na pracovnej ceste v cudzej mene a ich prepočet na eurá Príklady z praxeZamestnanec pri zahraničnej pracovnej ceste do krajiny mimo eurozóny platil výdavky svojou súkromnou bankovou kartou. Akým kurzom je potrebné prepočítať tieto výdavky na eurá pri ich preplatení zamestnancovi?

Viac | 9. marca 2015 | Príklady z praxe

 

Účtovanie cestovného poistenia na pracovnej ceste Príklady z praxeNa aký účet účtovať cestovné poistenie, ktoré je povinný uhradiť za zamestnancov zamestnávateľ pri pracovnej ceste zamestnancov, ktorí sú vyslaní na školenie? 

Viac | 3. marca 2015 | Príklady z praxe

 

Práca na dohodu o brigádnickej práci študentov Príklady z praxeAko zamestnať študenta na programátorské práce? Pracovná zmluva nie je možná vzhľadom na nepravidelnú dochádzku. Je možné uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študentov na programátorské práce, príp. aká je možnosť zamestnať študenta na takú príležitostnú výpomoc pri programátorských prácach?

Viac | 17. februára 2015 | Príklady z praxe

 

Platenie dane z motorových vozidiel v prípade, ak je daňovníkom zamestnávateľ Príklady z praxeAk bol zamestnanec na pracovnej ceste svojim autom alebo v prípade, že auto nebolo jeho, ale napr. niekoho známeho – pracovná cesta bola vykonaná pre potreby zamestnávateľa, platí sa alikvotná časť dane z motorových vozidiel iba za dni, v ktorých sa vykonávala pracovná cesta?

Viac | 10. februára 2015 | Príklady z praxe

 

Referendum, pracovné voľno zamestnanca Príklady z praxeZamestnanec sa má zúčastniť školenia ako člen komisie do referenda. Má nárok na tento deň na pracovné voľno s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas? Ak áno, na základe akého zákona? Ak sa zúčastní ako člen komisie referenda a bude mať nariadenú prácu, má na tento deň nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy?

Viac | 28. januára 2015 | Príklady z praxe

 

Predaj nehnuteľnosti – daňový režim v kúpnej zmluve Príklady z praxeAk sa predáva nehnuteľnosť s uplatnením § 38 zákona o DPH, je to potrebné uvádzať aj v kúpnej zmluve a ako uvádzať kúpnu cenu?

Viac | 21. januára 2015 | Príklady z praxe

 

Lekárske preventívne prehliadky a väzba na daňový výdavok Príklady z praxeSú náklady zamestnávateľa na lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci daňovými výdavkami?

Viac | 7. januára 2015 | Príklady z praxe

 

Predaj akcií a zdravotné poistenie

Príklady z praxeFyzická osoba má príjem z predaja akcií. Má povinnosť z tohto príjmu platiť zdravotné poistenie?


Viac | 16. decembra 2014 | Príklady z praxe

 Stránka 1/23 (229)