piatok 18. apríla 2014, Valér

Aktuálne informácie > Príklady z praxe
Splatnosť poistného zamestnávateľa Príklady z praxeZamestnávateľ má stanovený výplatný termín 13. deň v mesiaci. Do akého termínu je povinný uhradiť poistné na verejné zdravotné poistenie a sociálne poistenie?

Viac | 15. apríla 2014 | Príklady z praxe

 

Zánik a následne vznik zamestnávateľa a povinnosť absolvovania skúšky z oblasti BOZP a PO Príklady z praxeV prípade, že pôvodný zamestnávateľ zamestnancov (SZČO) zanikol, zamestnanci dostali výpovede a následne vznikla nová s. r. o., do ktorej boli títo zamestnanci  prijatí (na základe nového pracovného pomeru), je potrebné opätovne absolvovať školenie z oblasti BOZP a PO?

Viac | 9. apríla 2014 | Príklady z praxe

 

Zmena účtovnej sústavy Príklady z praxeFyzická osoba je od 16. 1. 2014 zapísaná v obchodnom registri. Môže viesť podvojné účtovníctvo už za rok 2014 alebo až od roku 2015?

Viac | 1. apríla 2014 | Príklady z praxe

 

Prekážka v práci u zamestnanca, ktorý odpracoval len časť kalendárneho roka Príklady z praxeAko má zamestnávateľ postupovať pri prekážke v práci v prípade, že zamestnanec nastúpi k zamestnávateľovi počas kalendárneho roka? Môže mu zamestnávateľ z tohto dôvodu znížiť nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy poskytnutého na ošetrenie a vyšetrenie v zdravotníckom zariadení a sprevádzaní rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia?

Viac | 17. marca 2014 | Príklady z praxe

 

Ročné zúčtovanie dane, daňové priznanie Príklady z praxeZamestnanec, podnikateľ, mal v roku 2013 prerušenú živnosť a mal príjem len zo závislej činnosti. Musí si robiť daňové priznanie alebo mu môže zamestnávateľ vykonať ročné zúčtovanie dane?

Viac | 11. marca 2014 | Príklady z praxe

 

Nekvalifikovaný učiteľ a kreditový príplatok Príklady z praxeMôže nekvalifikovaný učiteľ SŠ (VŠ 2. stupňa, ale neučí predmety svojej aprobácie) poberať kreditový príplatok za príslušný počet uznaných kreditov počas doby platnosti kreditov?

Viac | 12. februára 2014 | Príklady z praxe

 

Združenie fyzických osôb Príklady z praxeAko sa zmenilo podnikanie združenia fyzických osôb bez právnej subjektivity z aspektu dane z príjmov a DPH?

Viac | 6. februára 2014 | Príklady z praxe

 

Náležitosti faktúry prijatej elektronickými prostriedkami (mailom) Príklady z praxeMusí faktúra obsahovať pečiatku a podpis, keď dodávateľ nemá zaručený elektronický podpis?

Viac | 4. februára 2014 | Príklady z praxe

 

Predĺženie rodičovskej dovolenky Príklady z praxeMôže zamestnankyňa požiadať o predĺženie rodičovskej dovolenky nad 3 roky dieťaťa, ak predĺženie nevyplýva zo zdravotného stavu dieťaťa? Musí zamestnávateľ s jej žiadosťou súhlasiť?

Viac | 30. januára 2014 | Príklady z praxe

 

Nelegálna práca, právnická osoba Príklady z praxeMôže právnickej osobe vypomáhať rodinný príslušník (otec, syn dcéra)? Akú sumu môže dať do nákladov, ak s nimi neuzatvorí ani pracovný pomer, ani jednu z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru?

Viac | 24. januára 2014 | Príklady z praxe

 Stránka 1/20 (192)