štvrtok 28. mája 2015, Viliam

Aktuálne informácie > Príklady z praxe
Vykonávanie závislej práce na základe živnostenského oprávnenia

Príklady z praxeMôže zamestnávateľ prikázať zamestnankyniam v pracovnom pomere, aby si založili živnosť a pracovali na živnosť v pracovnej pozícii ako upratovačky?


Viac | 20. mája 2015 | Príklady z praxe

 

Nepeňažný príjem lekárov Príklady z praxeMôžu si lekári z peňažných aj z nepeňažných príjmov uplatniť výdavky v paušálnej výške?

Viac | 12. mája 2015 | Príklady z praxe

 

Daňová licencia a novovzniknutý daňovník Príklady z praxeJe povinná platiť daňovú licenciu právnická osoba, ktorá vznikla v roku 2014?

Viac | 30. apríla 2015 | Príklady z praxe

 

Možnosť poukázať podiel zaplatenej dane pri predĺžení lehoty na podanie daňového priznania Príklady z praxeSpoločnosť oznámi daňovému úradu predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov do 31. 5. 2015. Stratí tým možnosť poukázať 1,5 % podiel zo zaplatenej dane? 

Viac | 24. apríla 2015 | Príklady z praxe

 

Kúpa podniku a daňová licencia Príklady z praxeV septembri 2014 bola kúpená už existujúca firma (s. r. o.). Má nový majiteľ zaplatiť daňovú licenciu v pomernej časti alebo za celý rok, resp. sa nemusí za rok 2014 platiť vôbec?

Viac | 16. apríla 2015 | Príklady z praxe

 

Zdaňovanie obecných príjmov z inzercie Príklady z praxeAké povinnosti plynú obci v prípade, ak má záujem získať príjmy z inzercie od právnických alebo fyzických osôb uverejnených v obecnom periodiku?

Viac | 8. apríla 2015 | Príklady z praxe

 

Prenájom nebytového priestoru Príklady z praxePlatiteľ DPH prenajíma nebytové priestory (kancelárie) spoločnosti so sídlom z tretieho štátu. Vystaví faktúru s DPH alebo bez DPH?

Viac | 27. marca 2015 | Príklady z praxe

 

Účtovanie daňovej licencie za rok 2014 Príklady z praxeObchodnej spoločnosti vyšla za zdaňovacie obdobie roku 2014 daň vo výške 200 €. Daňová licencia podľa výšky obratu je 960 €. Akú výšku daňovej povinnosti má spoločnosť zaúčtovať a uhradiť?

Viac | 16. marca 2015 | Príklady z praxe

 

Výdavky zamestnanca na pracovnej ceste v cudzej mene a ich prepočet na eurá Príklady z praxeZamestnanec pri zahraničnej pracovnej ceste do krajiny mimo eurozóny platil výdavky svojou súkromnou bankovou kartou. Akým kurzom je potrebné prepočítať tieto výdavky na eurá pri ich preplatení zamestnancovi?

Viac | 9. marca 2015 | Príklady z praxe

 

Účtovanie cestovného poistenia na pracovnej ceste Príklady z praxeNa aký účet účtovať cestovné poistenie, ktoré je povinný uhradiť za zamestnancov zamestnávateľ pri pracovnej ceste zamestnancov, ktorí sú vyslaní na školenie? 

Viac | 3. marca 2015 | Príklady z praxe

 Stránka 1/24 (235)