piatok 28. augusta 2015, Augustín

Aktuálne informácie > Príklady z praxe
Iná zárobková činnosť štatutára Príklady z praxeČo sa považuje za „inú zárobkovú činnosť“ v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z.? Je takouto činnosťou aj výkon funkcie hlavného kontrolóra, do ktorej bol zvolený na 6-ročné obdobie?

Viac | 26. augusta 2015 | Príklady z praxe

 

Bezúročná pôžička od konateľa

Príklady z praxe Konateľ v s. r. o. (jednoosobová) vložil peniaze do firmy, aby firma mohla kúpiť automobil. Môže si tento vklad ošetriť zmluvou o bezúročnej pôžičke, či aj napriek tomu bude musieť zdaniť úrok? Alebo je lepšie spraviť zmluvu nie o pôžičke, ale o vklade konateľa? Konateľ nie je zamestnancom firmy.


Viac | 18. augusta 2015 | Príklady z praxe

 

Nárok na odstupné

Príklady z praxeZamestnanec chce skončiť pracovný pomer zo zdravotných dôvodov. Bude mať nárok na odstupné?


Viac | 11. augusta 2015 | Príklady z praxe

 

Povinnosť ERP u lekára a účtovanie tržieb v JÚ Príklady z praxeSú povinné registračné pokladnice aj pre lekárov? Je potrebné účtovať tržby v jednoduchom účtovníctve každý deň z dennej uzávierky alebo stačí tržby z mesačnej uzávierky? 

Viac | 4. augusta 2015 | Príklady z praxe

 

Dar prijatý neziskovou organizáciou Príklady z praxeAko sa účtuje v neziskovej organizácii prijatý dar a aký je dopad na základ dane z príjmov?

Viac | 14. júla 2015 | Príklady z praxe

 

Benefit v podobe pohonných látok Príklady z praxeMôže firma poskytnúť mesačný peňažný benefit zamestnancom, ktorí používajú služobné autá aj na súkromné účely, napr. do 1000 km 200 €? Tento benefit by zamestnanec zdanil a už by firma neriešila pohonné látky.

Viac | 29. júna 2015 | Príklady z praxe

 

Príplatok za sobotu a nedeľu Príklady z praxeMá zamestnávateľ povinnosť poskytnúť zamestnancom, ktorí pracujú v nepretržitej prevádzke, mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu alebo v nedeľu?

Viac | 18. júna 2015 | Príklady z praxe

 

Spotreba pohonných látok Príklady z praxeMôže zamestnanec, ktorý používa na pracovnú cestu súkromné vozidlo pri vyúčtovaní pracovnej cesty postupovať tak, že pri jazde v meste použije spotrebu určenú pre mestskú premávku, pri jazde mimo mesta spotrebu určenú pri rýchlosti 90 km/hod. a pri jazde po diaľnici spotrebu nameranú pri rýchlosti 130 km /hod.?

Viac | 15. júna 2015 | Príklady z praxe

 

Služby prijaté z tretích štátov

Príklady z praxeAké povinnosti má spoločnosť z hľadiska DPH v prípade prijatia služby od dodávateľa so sídlom na území tretích štátov?


Viac | 5. júna 2015 | Príklady z praxe

 

Vykonávanie závislej práce na základe živnostenského oprávnenia

Príklady z praxeMôže zamestnávateľ prikázať zamestnankyniam v pracovnom pomere, aby si založili živnosť a pracovali na živnosť v pracovnej pozícii ako upratovačky?


Viac | 20. mája 2015 | Príklady z praxe

 Stránka 1/25 (244)