nedeľa 30. augusta 2015, Ružena

Príklady z praxe

O produkte

Produkt Príklady z praxe obsahuje odpovede odborníkov na najčastejšie otázky z praxe určené širokej verejnosti. Zákazník nájde v príkladoch z praxe praktické informácie pre riešenie svojich každodenných problémov z rôznych oblastí daní, miezd, odvodov, podnikania, pracovnoprávnych vzťahov a pod.

Príklady z praxe sú prepojené na legislatívu formou aktívnych odkazov.

Aktuality

 

Iná zárobková činnosť štatutára Príklady z praxeČo sa považuje za „inú zárobkovú činnosť“ v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z.? Je takouto činnosťou aj výkon funkcie hlavného kontrolóra, do ktorej bol zvolený na 6-ročné obdobie?

viac | 26. augusta 2015 | Príklady z praxe

 

Bezúročná pôžička od konateľa

Príklady z praxe Konateľ v s. r. o. (jednoosobová) vložil peniaze do firmy, aby firma mohla kúpiť automobil. Môže si tento vklad ošetriť zmluvou o bezúročnej pôžičke, či aj napriek tomu bude musieť zdaniť úrok? Alebo je lepšie spraviť zmluvu nie o pôžičke, ale o vklade konateľa? Konateľ nie je zamestnancom firmy.


viac | 18. augusta 2015 | Príklady z praxe

 

Nárok na odstupné

Príklady z praxeZamestnanec chce skončiť pracovný pomer zo zdravotných dôvodov. Bude mať nárok na odstupné?


viac | 11. augusta 2015 | Príklady z praxe

 

Povinnosť ERP u lekára a účtovanie tržieb v JÚ Príklady z praxeSú povinné registračné pokladnice aj pre lekárov? Je potrebné účtovať tržby v jednoduchom účtovníctve každý deň z dennej uzávierky alebo stačí tržby z mesačnej uzávierky? 

viac | 4. augusta 2015 | Príklady z praxe