streda 27. mája 2015, Iveta

Príklady z praxe

O produkte

Produkt Príklady z praxe obsahuje odpovede odborníkov na najčastejšie otázky z praxe určené širokej verejnosti. Zákazník nájde v príkladoch z praxe praktické informácie pre riešenie svojich každodenných problémov z rôznych oblastí daní, miezd, odvodov, podnikania, pracovnoprávnych vzťahov a pod.

Príklady z praxe sú prepojené na legislatívu formou aktívnych odkazov.

Aktuality

 

Vykonávanie závislej práce na základe živnostenského oprávnenia

Príklady z praxeMôže zamestnávateľ prikázať zamestnankyniam v pracovnom pomere, aby si založili živnosť a pracovali na živnosť v pracovnej pozícii ako upratovačky?


viac | 20. mája 2015 | Príklady z praxe

 

Nepeňažný príjem lekárov Príklady z praxeMôžu si lekári z peňažných aj z nepeňažných príjmov uplatniť výdavky v paušálnej výške?

viac | 12. mája 2015 | Príklady z praxe

 

Daňová licencia a novovzniknutý daňovník Príklady z praxeJe povinná platiť daňovú licenciu právnická osoba, ktorá vznikla v roku 2014?

viac | 30. apríla 2015 | Príklady z praxe

 

Možnosť poukázať podiel zaplatenej dane pri predĺžení lehoty na podanie daňového priznania Príklady z praxeSpoločnosť oznámi daňovému úradu predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov do 31. 5. 2015. Stratí tým možnosť poukázať 1,5 % podiel zo zaplatenej dane? 

viac | 24. apríla 2015 | Príklady z praxe