pondelok 28. júla 2014, Krištof

Príklady z praxe

O produkte

Produkt Príklady z praxe obsahuje odpovede odborníkov na najčastejšie otázky z praxe určené širokej verejnosti. Zákazník nájde v príkladoch z praxe praktické informácie pre riešenie svojich každodenných problémov z rôznych oblastí daní, miezd, odvodov, podnikania, pracovnoprávnych vzťahov a pod.

Príklady z praxe sú prepojené na legislatívu formou aktívnych odkazov.

Aktuality

 

Odpis pohľadávky v priebehu roka Príklady z praxeJe možné odpísať pohľadávku v podvojnom účtovníctve aj v priebehu roka alebo len k 31. 12. 20..?

viac | 22. júla 2014 | Príklady z praxe

 

Použitie vozidla na súkromné a služobné účely Príklady z praxePodľa § 5 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov je nepeňažným príjmom zamestnanca používanie služobného automobilu pre súkromné účely. Automobil obstaral zamestnávateľ v júli 2013 a zamestnancovi odovzdal do používania na súkromné účely v júni 2014. Vstupnú cenu určí zamestnávateľ v roku 2014 ako v druhom roku – teda zníženú o 12,5 %, keďže do "užívania" bolo zaradené v roku 2013?

viac | 16. júla 2014 | Príklady z praxe

 

Náklady na zvyšovanie kvalifikácie zamestnanca, daň, poistné Príklady z praxeZamestnávateľ uzatvoril so zamestnancom dohodu podľa § 155 Zákonníka práce na zvýšenie jeho kvalifikácie, zároveň uhradil zamestnancovi okrem náhrady príjmu v sume jeho priemerného zárobku za účasť na zvyšovaní kvalifikácie aj ostatné náklady spojené s jeho štúdiom. Vstupuje táto čiastka do vymeriavacích základov pre odvod poistného na zdravotné poistenie, odvod poistného na sociálne poistenie a daňového základu zamestnanca?

viac | 11. júla 2014 | Príklady z praxe

 

Darovanie zisku fyzickej osobe Príklady z praxeMôže spoločnosť s ručením obmedzeným časť nerozdeleného zisku po zdanení darovať fyzickej osobe, ktorá nie je spoločníkom ani konateľom, ani zamestnancom spoločnosti?

viac | 7. júla 2014 | Príklady z praxe