pondelok 22. decembra 2014, Adela

Príklady z praxe

O produkte

Produkt Príklady z praxe obsahuje odpovede odborníkov na najčastejšie otázky z praxe určené širokej verejnosti. Zákazník nájde v príkladoch z praxe praktické informácie pre riešenie svojich každodenných problémov z rôznych oblastí daní, miezd, odvodov, podnikania, pracovnoprávnych vzťahov a pod.

Príklady z praxe sú prepojené na legislatívu formou aktívnych odkazov.

Aktuality

 

Predaj akcií a zdravotné poistenie

Príklady z praxeFyzická osoba má príjem z predaja akcií. Má povinnosť z tohto príjmu platiť zdravotné poistenie?


viac | 16. decembra 2014 | Príklady z praxe

 

Môže zamestnávateľ žiadať súkromné telefónne číslo od zamestnanca?

Príklady z praxeZamestnávateľ má v pracovnej zmluve dohodnutú pracovnú pohotovosť a chce dať zamestnancom podpísať, že „Pracovník je povinný (alebo súhlasí) v prípade vážnych prevádzkových dôvodov a pri urgentnom stave, havárii, ako sú napr.: požiar, povodeň atď. byť k dispozícii na zavolanie.“ Môže zamestnávateľ žiadať súkromné telefónne číslo od zamestnanca na tento účel? Je to v súlade s legislatívou?


viac | 9. decembra 2014 | Príklady z praxe

 

Fakturovanie služieb v združení v roku 2014 po zmene DPH Príklady z praxeAko má postupovať združenie pri fakturovaní služieb od roku 2014 vzhľadom na zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty?

viac | 1. decembra 2014 | Príklady z praxe

 

Nárok zamestnanca pri pracovnom úraze

Príklady z praxeMá zamestnanec nárok na stratu na zárobku pri pracovnom úraze, z ktorého bol uznaný za dočasne práceneschopného? Kto mu túto náhradu vyplatí a ako má o ňu požiadať?


viac | 18. novembra 2014 | Príklady z praxe