nedeľa 29. marca 2015, Miroslav

Príklady z praxe

O produkte

Produkt Príklady z praxe obsahuje odpovede odborníkov na najčastejšie otázky z praxe určené širokej verejnosti. Zákazník nájde v príkladoch z praxe praktické informácie pre riešenie svojich každodenných problémov z rôznych oblastí daní, miezd, odvodov, podnikania, pracovnoprávnych vzťahov a pod.

Príklady z praxe sú prepojené na legislatívu formou aktívnych odkazov.

Aktuality

 

Prenájom nebytového priestoru Príklady z praxePlatiteľ DPH prenajíma nebytové priestory (kancelárie) spoločnosti so sídlom z tretieho štátu. Vystaví faktúru s DPH alebo bez DPH?

viac | 27. marca 2015 | Príklady z praxe

 

Účtovanie daňovej licencie za rok 2014 Príklady z praxeObchodnej spoločnosti vyšla za zdaňovacie obdobie roku 2014 daň vo výške 200 €. Daňová licencia podľa výšky obratu je 960 €. Akú výšku daňovej povinnosti má spoločnosť zaúčtovať a uhradiť?

viac | 16. marca 2015 | Príklady z praxe

 

Výdavky zamestnanca na pracovnej ceste v cudzej mene a ich prepočet na eurá Príklady z praxeZamestnanec pri zahraničnej pracovnej ceste do krajiny mimo eurozóny platil výdavky svojou súkromnou bankovou kartou. Akým kurzom je potrebné prepočítať tieto výdavky na eurá pri ich preplatení zamestnancovi?

viac | 9. marca 2015 | Príklady z praxe

 

Účtovanie cestovného poistenia na pracovnej ceste Príklady z praxeNa aký účet účtovať cestovné poistenie, ktoré je povinný uhradiť za zamestnancov zamestnávateľ pri pracovnej ceste zamestnancov, ktorí sú vyslaní na školenie? 

viac | 3. marca 2015 | Príklady z praxe