štvrtok 17. apríla 2014, Rudolf

Príklady z praxe

O produkte

Produkt Príklady z praxe obsahuje odpovede odborníkov na najčastejšie otázky z praxe určené širokej verejnosti. Zákazník nájde v príkladoch z praxe praktické informácie pre riešenie svojich každodenných problémov z rôznych oblastí daní, miezd, odvodov, podnikania, pracovnoprávnych vzťahov a pod.

Príklady z praxe sú prepojené na legislatívu formou aktívnych odkazov.

Videosprievodca - vyhľadávajte pohodlnejšie

Aktuality

 

Splatnosť poistného zamestnávateľa Príklady z praxeZamestnávateľ má stanovený výplatný termín 13. deň v mesiaci. Do akého termínu je povinný uhradiť poistné na verejné zdravotné poistenie a sociálne poistenie?

viac | 15. apríla 2014 | Príklady z praxe

 

Zánik a následne vznik zamestnávateľa a povinnosť absolvovania skúšky z oblasti BOZP a PO Príklady z praxeV prípade, že pôvodný zamestnávateľ zamestnancov (SZČO) zanikol, zamestnanci dostali výpovede a následne vznikla nová s. r. o., do ktorej boli títo zamestnanci  prijatí (na základe nového pracovného pomeru), je potrebné opätovne absolvovať školenie z oblasti BOZP a PO?

viac | 9. apríla 2014 | Príklady z praxe

 

Zmena účtovnej sústavy Príklady z praxeFyzická osoba je od 16. 1. 2014 zapísaná v obchodnom registri. Môže viesť podvojné účtovníctvo už za rok 2014 alebo až od roku 2015?

viac | 1. apríla 2014 | Príklady z praxe

 

Prekážka v práci u zamestnanca, ktorý odpracoval len časť kalendárneho roka Príklady z praxeAko má zamestnávateľ postupovať pri prekážke v práci v prípade, že zamestnanec nastúpi k zamestnávateľovi počas kalendárneho roka? Môže mu zamestnávateľ z tohto dôvodu znížiť nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy poskytnutého na ošetrenie a vyšetrenie v zdravotníckom zariadení a sprevádzaní rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia?

viac | 17. marca 2014 | Príklady z praxe