sobota 25. apríla 2015, Marek

Odborné články

O produkte

Produkt Odborné články obsahuje aktualizované odborné články od renomovaných odborníkov z ekonomickej a právnej oblasti. Na legislatívu sú odborné články prepojené formou aktívnych odkazov. Určené sú nielen odborníkom, ale aj širokej verejnosti.

Samostatnú časť odborných článkov tvoria karentované články, ktoré ako jediné na slovenskom trhu ponúkajú plné online texty článkov z Justičnej revue, Bulletinu slovenskej advokácie, Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae a Magister Officiorum.

 

Aktuality

 

Pozemok vo vlastníctve fyzickej osoby užívaný obcou Odborné článkyPríspevok sa zaoberá problémom, kedy obce a vyššie územné celky vlastnia viaceré stavby, ktoré sú postavené na majetkovoprávne neusporiadaných pozemkoch. Zákon č. 66/2009 Z. z., ktorý danú problematiku rieši, zaviedol 2 možnosti tohto usporiadania, a to formou zámennej zmluvy alebo zriadením vecného bremena v prospech obce.

viac | 23. apríla 2015 | Odborné články

 

Dovolanie v návrhoch dvoch civilných procesných kódexov Odborné článkyV príspevku sú špecifikované niektoré z najzásadnejších zmien v dovolacom konaní, ktoré sú navrhované v Civilnom sporovom poriadku resp. v Civilnom mimosporovom poriadku.

viac | 13. apríla 2015 | Odborné články

 

Neživotné poistenie - test zákonnosti vybraných ustanovení všeobecných poistných podmienok havarijného poistenia Odborné článkyCieľom článku je zamerať pozornosť čitateľov na bežnú prax niektorých poisťovní pri dojednávaní podmienok havarijného poistenia ojazdených motorových vozidiel a preskúmanie ich legitimity najmä z hľadiska krytia poistného rizika odcudzenia vozidla, resp. totálnej škody.

viac | 2. apríla 2015 | Odborné články

 

Predaj založenej veci záložným veriteľom „pod cenu“ Odborné článkyDnes je už celkom bežná situácia, kedy banka ako záložný veriteľ musí robiť úkony smerujúce k tomu, aby sa jej pri nesplácaní hypotekárneho úveru vrátili vložené peniaze. Základom je realizácia práv záložného veriteľa, teda predaj založeného bytu alebo domu. Otázkou však je, za akú cenu sa má nehnuteľnosť bankou predávať?

viac | 23. marca 2015 | Odborné články