pondelok 31. augusta 2015, Nora

Odborné články

O produkte

Produkt Odborné články obsahuje aktualizované odborné články od renomovaných odborníkov z ekonomickej a právnej oblasti. Na legislatívu sú odborné články prepojené formou aktívnych odkazov. Určené sú nielen odborníkom, ale aj širokej verejnosti.

Samostatnú časť odborných článkov tvoria karentované články, ktoré ako jediné na slovenskom trhu ponúkajú plné online texty článkov z Justičnej revue, Bulletinu slovenskej advokácie, Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae a Magister Officiorum.

 

Aktuality

 

Osobitná povaha dopravy a škody z nej plynúce Odborné článkyDoprava tovaru, či už napríklad k zákazníkovi na stavbu alebo spotrebiteľovi domov, má svoje špecifiká, ktoré sa prejavujú v zodpovednosti toho, kto dopravu prevádzkuje. Práve osobitná povaha dopravy je výnimočným atribútom, ku ktorému je nutné pri riešení náhrady škody prihliadať. Na príkladoch z praxe článok ozrejmuje, kedy zodpovednosť vzniká a kedy nevzniká a ako je to so zodpovednosťou v prípade, ak škodu spôsobí zamestnanec prevádzkovateľa.

viac | 31. augusta 2015 | Odborné články

 

Zásahy do súkromia cestou internetu – v judikatúre európskych súdov

Odborné článkyAutor poukazuje na niektoré špecifiká, ktoré so sebou internet voči základným ľudským právam a slobodám priniesol. Rozoberá konkrétne rozhodnutia ESĽP a SDEÚ, ktoré súvisia s danou problematikou a uvádza niekoľko štandardov posudzovania konfliktov medzi realizáciou slobody prejavu a práva na súkromie vo virtuálnom svete.


viac | 17. augusta 2015 | Odborné články

 

Nepodanie návrhu na vykonanie exekúcie do troch rokov od vykonateľnosti exekučného titulu Odborné článkyPríspevok je komplexne venovaný zákonu č. 106/2014 Z. z., ktorým došlo k novelizácii nielen Občianskeho zákonníka, ale aj zákona č. 233/1995 Z. z. Exekučného poriadku. 

viac | 6. augusta 2015 | Odborné články

 

Nadbytočnosť zamestnanca pri neakceptovaní skráteného úväzku Odborné článkyV rámci uvažovania o nadbytočnosti zamestnanca a následnom výpovednom dôvode z tohto titulu by mohla vyvstať otázka, či je možné zamestnanca prepustiť z dôvodu nadbytočnosti aj vtedy, ak odmietne prijať ponúkaný skrátený úväzok oproti tomu, ktorý má na základe platnej pracovnej zmluvy.

viac | 29. júla 2015 | Odborné články