utorok 31. marca 2015, Benjamín

Odborné články

O produkte

Produkt Odborné články obsahuje aktualizované odborné články od renomovaných odborníkov z ekonomickej a právnej oblasti. Na legislatívu sú odborné články prepojené formou aktívnych odkazov. Určené sú nielen odborníkom, ale aj širokej verejnosti.

Samostatnú časť odborných článkov tvoria karentované články, ktoré ako jediné na slovenskom trhu ponúkajú plné online texty článkov z Justičnej revue, Bulletinu slovenskej advokácie, Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae a Magister Officiorum.

 

Aktuality

 

Predaj založenej veci záložným veriteľom „pod cenu“ Odborné článkyDnes je už celkom bežná situácia, kedy banka ako záložný veriteľ musí robiť úkony smerujúce k tomu, aby sa jej pri nesplácaní hypotekárneho úveru vrátili vložené peniaze. Základom je realizácia práv záložného veriteľa, teda predaj založeného bytu alebo domu. Otázkou však je, za akú cenu sa má nehnuteľnosť bankou predávať?

viac | 23. marca 2015 | Odborné články

 

Ochrana verejného záujmu z pohľadu rozhodnutí Ústavného súdu SR Odborné článkyAko je chránený verejný záujem v konaniach o nezlučiteľnosti funkcie verejného funkcionára s výkonom iných činností a v prípade vzniku rozporu osobného záujmu so záujmom verejným vo vybranej judikatúre Ústavného súdu SR.

viac | 18. marca 2015 | Odborné články

 

Zanedbanie povinnej výživy voči plnoletým deťom Odborné článkyCieľom príspevku je poukázať na problematiku zanedbania povinnej výživy voči plnoletým deťom, vychádzajúc z právneho názoru autora článku a z komparácie teórie a praxe a poskytnúť tak transparentnejší a praktickejší prehľad v širšom rozpätí, než aké garantujú relevantné právne predpisy, ako aj ponúknuť možné smerovanie de lege ferenda.

viac | 4. marca 2015 | Odborné články

 

Nové druhy ochranných známok

Odborné článkyPríspevok sa bližšie zaoberá špecifickými druhmi ochranných známok. Popri tradičných, v právnych predpisoch výslovne uvedených ochranných známkach sa zameriava aj na tie, ktorým nie je venovaná až taká pozornosť, konkrétne pohybové a polohové ochranné známky, či ochranné známky holografické.


viac | 25. februára 2015 | Odborné články