utorok 27. januára 2015, Bohuš

Odborné články

O produkte

Produkt Odborné články obsahuje aktualizované odborné články od renomovaných odborníkov z ekonomickej a právnej oblasti. Na legislatívu sú odborné články prepojené formou aktívnych odkazov. Určené sú nielen odborníkom, ale aj širokej verejnosti.

Samostatnú časť odborných článkov tvoria karentované články, ktoré ako jediné na slovenskom trhu ponúkajú plné online texty článkov z Justičnej revue, Bulletinu slovenskej advokácie, Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae a Magister Officiorum.

 

Aktuality

 

Niekoľko úvah k pripravovanému Správnemu súdnemu poriadku Odborné článkyPríspevok je zamyslením sa nad legislatívnym návrhom Správneho súdneho poriadku, konkrétne nad otázkou právomocí správnych súdov.

viac | 20. januára 2015 | Odborné články

 

Odpočítateľná položka podľa novely zákona o zdravotnom poistení od 1. 1. 2015

Odborné článkyNovela zákona o zdravotnom poistení zavádza zásadnú zmenu, ktorou je odpočítateľná položka. Je koncipovaná podobne ako nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka podľa zákona o dani z príjmov, ktorá znižuje základ dane daňovníka pred výpočtom dane, s tým rozdielom, že odpočítateľná položka zníži od 1. 1. 2015 podľa zákonom ustanovených podmienok vymeriavací základ zamestnanca na účely platenia poistného na verejné zdravotné poistenie.


viac | 12. januára 2015 | Odborné články

 

Haagsky Dohovor o medzinárodnom vymáhaní výživného na deti a iných členov rodiny Odborné článkyDohovor vypracovaný v roku 2007 Haagskou konferenciou medzinárodného práva súkromného nadobudol pre Slovenskú republiku platnosť 1. augusta 2014. Príspevok posudzuje jeho vzťah k nariadeniu EÚ č. 4/2009, jeho dopad na slovenskú justičnú prax a analyzuje najdôležitejšie aspekty a ustanovenia dohovoru.

viac | 2. januára 2015 | Odborné články

 

Úroky z omeškania v obchodnoprávnych vzťahoch od 1. januára 2015

Odborné článkyOd 1. januára 2015 nastáva zmena v spôsobe určovania úrokov z omeškania. Poradie použitia fixnej a pohyblivej sadzby úrokov z omeškania ustanovené podľa nariadenia vlády č. 21/2013 Z. z. sa vymieňa. Znamená to, že primárnou bude pohyblivá sadzba. Veriteľ si môže zvoliť fixnú sadzbu.


viac | 30. decembra 2014 | Odborné články