nedeľa 23. novembra 2014, Klement

Odborné články

O produkte

Produkt Odborné články obsahuje aktualizované odborné články od renomovaných odborníkov z ekonomickej a právnej oblasti. Na legislatívu sú odborné články prepojené formou aktívnych odkazov. Určené sú nielen odborníkom, ale aj širokej verejnosti.

Samostatnú časť odborných článkov tvoria karentované články, ktoré ako jediné na slovenskom trhu ponúkajú plné online texty článkov z Justičnej revue, Bulletinu slovenskej advokácie, Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae a Magister Officiorum.

 

Aktuality

 

Aplikačné problémy spojené s povinným zverejňovaním zmlúv

Odborné článkyPredmetom príspevku je analýza právnej úpravy povinného zverejňovania zmlúv a následné poukázanie na nedostatky vyplývajúce zo zákona o slobodnom prístupe k informáciám


viac | 21. novembra 2014 | Odborné články

 

Kontrola dodržiavania liečebného režimu zamestnanca Odborné článkyPríspevok sa zameriava na kontrolu dodržiavania liečebného režimu zamestnanca, a to so zameraním na zákonné limity, ktorými aktuálna právna úprava vymedzuje postup a kompetencie kontrolných subjektov, ktorými sú zamestnávatelia a poverení zamestnanci Sociálnej poisťovne. Účelom je poukázať na možnosť zneužívania inštitútu dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancami – poistencami a na absenciu zákonných možností pri podozrení z jej účelovosti.

viac | 4. novembra 2014 | Odborné články

 

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov – dlhy a exekúcie Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov – dlhy a exekúcieČlánok poskytuje informácie majetku manželov v prípade jeho zaťaženia dlhmi, prípady, keď je začatá exekúcia proti jednému z manželov a aké dosahy bude mať exekučné konanie na druhého manžela.

viac | 29. októbra 2014 | Odborné články

 

Postup orgánov činných v trestnom konaní a súdu pri zmene vecných dôvodov väzby Postup orgánov činných v trestnom konaní a súdu pri zmene vecných dôvodov väzbyCieľom príspevku je poukázať na postup orgánov činných v trestnom konaní a súdov pri zmene vecných dôvodov väzby v prípadoch, v ktorých po tom, ako bol obvinený vzatý do väzby, došlo k spojeniu veci obvineného na spoločné konanie s ďalšou trestnou vecou, resp. došlo k rozšíreniu trestného stíhania aj pre ďalšie skutky obvineného.

viac | 22. októbra 2014 | Odborné články