štvrtok 2. júla 2015, Berta

Odborné články

O produkte

Produkt Odborné články obsahuje aktualizované odborné články od renomovaných odborníkov z ekonomickej a právnej oblasti. Na legislatívu sú odborné články prepojené formou aktívnych odkazov. Určené sú nielen odborníkom, ale aj širokej verejnosti.

Samostatnú časť odborných článkov tvoria karentované články, ktoré ako jediné na slovenskom trhu ponúkajú plné online texty článkov z Justičnej revue, Bulletinu slovenskej advokácie, Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae a Magister Officiorum.

 

Aktuality

 

Zverejnenie záznamu z kamerového systému Odborné článkyNa jar roku 2015 Mestský súd v Prahe zrušil pokutu firme, ktorá na svojom Facebooku zverejnila fotku zlodeja, ktorý ukradol z predajne nový elektrobicykel. Článok sa zameriava na tento rozsudok z pohľadu, ako by to vyzeralo, keby sa niečo také riešilo na Slovensku, teda podľa slovenských zákonov.

viac | 26. júna 2015 | Odborné články

 

Daňová licencia a obchodná spoločnosť

Odborné článkyDaňovú licenciu obchodné spoločnosti prvýkrát zaplatili za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začalo 1. januára 2014, čo znamená, že táto povinnosť sa prejavila v daňovom priznaní v roku 2015 za zdaňovacie obdobie roka 2014. Od platenia licencie sú v prvom roku oslobodené novovzniknuté spoločnosti. Táto daňová povinnosť výrazne zasiahne najmä (ale nielen) obchodné spoločnosti, ktoré dosahujú stratu alebo len minimálny zisk.


viac | 10. júna 2015 | Odborné články

 

Pozemkové spoločenstvá – včera a dnes Odborné článkyAutor v článku ozrejmuje niektoré historické podmienenosti a súvislosti spoločného obhospodarovania pôdy a upriamuje pozornosť na pojmy ako sú urbár, pozemkové spoločenstvo, spoločná nehnuteľnosť, resp. spoločne obhospodarované nehnuteľnosti.

viac | 1. júna 2015 | Odborné články

 

K právnej úprave prokúry Odborné článkyČlánok sa zaoberá vymedzením prokúry ako osobitnej formy obchodného zastúpenia, ktorú môže využiť len podnikateľ zapísaný v obchodnom registri. Komparatívnou metódou je poukázané na spôsob, akým zahraničné právne úpravy pristupujú k vymedzeniu prokúry, ako aj na nedostatky platnej právnej úpravy prokúry obsiahnutej v Obchodnom zákonníku, s cieľom formulovať určité odporúčania pre jej skvalitnenie.

viac | 22. mája 2015 | Odborné články