štvrtok 17. apríla 2014, Rudolf

Odborné články

O produkte

Produkt Odborné články obsahuje aktualizované odborné články od renomovaných odborníkov z ekonomickej a právnej oblasti. Na legislatívu sú odborné články prepojené formou aktívnych odkazov. Určené sú nielen odborníkom, ale aj širokej verejnosti.

Samostatnú časť odborných článkov tvoria karentované články, ktoré ako jediné na slovenskom trhu ponúkajú plné online texty článkov z Justičnej revue, Bulletinu slovenskej advokácie, Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae a Magister Officiorum.

Videosprievodca - vyhľadávajte pohodlnejšie

 

Aktuality

 

Svetlá a odvrátená tvár stávkovania na športové výsledky Odborné článkyPríspevok upozorňuje na nevyhnutnú potrebu legislatívnej úpravy športového stávkovania a s ním súvisiacich prejavov a aspektov, či už pozitívnych alebo negatívnych. Na príkladoch iných krajín a vychádzajúc z aktuálnej praxe na Slovensku sme poukazuje na úskalia súčasnej legislatívnej úpravy u nás.

viac | 14. apríla 2014 | Odborné články

 

Mobilný telefón ako nový prostriedok páchania trestnej činnosti

Odborné článkyMobilný telefón je v súčasnosti fenomén, bez ktorého si väčšina populácie dnes nevie predstaviť svoj život. No ako môže byť mobilný telefón použitý na zvládnutie nárokov čoraz dynamickejšieho života, na pozitívne konanie – napr. privolanie pomoci, oznámenie hroziaceho nebezpečenstva..., tak môže prísť aj k zneužitiu mobilného telefónu na páchanie trestnej činnosti.


viac | 11. apríla 2014 | Odborné články

 

Pohľad na právo obvineného poznať obsah spisu ako súčasť zásad trestného konania

Odborné článkyPrávo poznať obsah vyšetrovacieho spisu patrí k atribútom zásady kontradiktórnosti, ktorá posilňuje a dotvára aj právo na obhajobu a zásadu rovnosti zbraní. Právo poznať obsah spisu však nie je absolútne a existujú z neho výnimky, ktorých úlohou sú napríklad zabezpečenie efektivity trestného konania či ochrana svedkov.


viac | 7. apríla 2014 | Odborné články

 

Medzinárodné záväzky Slovenskej republiky v oblasti chráneného oznamovania (whistleblowingu)

Odborné článkyČlánok sa venuje problematike chráneného oznamovania nekalých praktík (whistleblowingu) z pohľadu záväzkov Slovenskej republiky, vyplývajúcich z medzinárodných dohovorov a zmlúv. Sumarizuje základné medzinárodné právne dokumenty, k dodržiavaniu ktorých sa SR zaviazala, a analyzuje, v akej miere je SR povinná zaviesť ochranu osôb oznamujúcich nekalé praktiky.


viac | 31. marca 2014 | Odborné články