streda 30. júla 2014, Libuša

Odborné články

O produkte

Produkt Odborné články obsahuje aktualizované odborné články od renomovaných odborníkov z ekonomickej a právnej oblasti. Na legislatívu sú odborné články prepojené formou aktívnych odkazov. Určené sú nielen odborníkom, ale aj širokej verejnosti.

Samostatnú časť odborných článkov tvoria karentované články, ktoré ako jediné na slovenskom trhu ponúkajú plné online texty článkov z Justičnej revue, Bulletinu slovenskej advokácie, Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae a Magister Officiorum.

 

Aktuality

 

Povinnosť advokátov doručovať podania správcovi dane výhradne elektronicky Odborné článkyPríspevok poukazuje na zmeny v právnom inštitúte doručovania v podmienkach správy daní. S účinnosťou od 1. januára 2014 došlo k elektronizácii právneho inštitútu doručovania v podmienkach správy daní. Advokátom nebude umožnené naďalej predkladať správcovi dane podania uskutočnené v mene klientov v materiálnej podobe.

viac | 1. júla 2014 | Odborné články

 

Nekalosúťažné zľahčovanie vo vzťahu k povolenej porovnávacej reklame Odborné článkyPríspevok sa zaoberá právnou úpravou inštitútu zľahčovania ako jednej zo základných skutkových podstát nekalej súťaže vo vzťahu k právnej úprave porovnávacej reklamy, ktorú zákon pri kumulatívne splnených podmienkach dovoľuje.

viac | 25. júna 2014 | Odborné články

 

Princíp zákazu retroaktivity a jeho aplikácia v oblasti správy daní Odborné článkyCieľom článku je poukázať na zložitosť aplikácie princípu zákazu retroaktivity v tejto oblasti, priblížiť judikatúru vybraných ústavných súdov v EÚ a naznačiť otáznosť retroaktivity novely Daňového poriadku od 01. 01. 2014, ktorá prináša zásadné rozšírenie obsahu zásady neformálnosti.

viac | 19. júna 2014 | Odborné články

 

Zmluva o predaji podniku Odborné článkyČlánok sa zaoberá právnou úpravou zmluvy o predaji podniku ako pomenovaného zmluvného typu, predstavujúceho osobitný druh kúpnej zmluvy. Poukazuje predovšetkým na predmet zmluvy o predaji podniku, ochranu veriteľov, ako aj ďalšie osobitosti týkajúce sa predaja podniku, pričom sa neobmedzuje len na slovenskú právnu úpravu, ale na niektorých miestach komparačnou metódou poukazuje na novú českú právnu úpravu uvedenej problematiky.

viac | 13. júna 2014 | Odborné články