sobota 1. novembra 2014, Denisa/Denis

Aktuálne informácie
Rýchle pôžičky si poskladáte ako vám vyhovuje Ferratum fenomén rýchlych pôžičiek Máte prievan v peňaženke? Zaskočili vás nečakané udalosti, nehoda, choroba, sviatky, či oslavy? Možno máte len malú výplatu, alebo vás vyhodili z roboty. Nezáleží na tom, čo vás postihlo, záleží len na tom, že sa vám dostane pomoci. A to od nás. Sme Ferratum a už niekoľko rokov pomáhame ľuďom po celom svete riešiť finančné problémy. Rýchlo jednoducho a efektívne. Tak na čo ešte čakáte? Pomoc už stojí za dverami. Otvorte ich.

Viac | 31. októbra 2014 | Inzercia

 

Minimálna mzda Zbierka zákonov SR a konsolidované zneniaOd 1. januára 2015 sa nariadením vlády Slovenskej republiky č. 297/2014 Z. z. ustanovuje suma minimálnej mzdy na 380,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a 2,184 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

Viac | 31. októbra 2014 | Zbierka zákonov SR a konsolidované znenia

 

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/021619/2014-721 o určení vzorov tlačív podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti Finančný spravodajcaOznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/021619/2014-721 o určení vzorov tlačív podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti

Viac | 30. októbra 2014 | Finančný spravodajca

 

Nastavte si novú rýchlu pôžičku podľa vašich predstáv Ferratum fenomén rýchlych pôžičiek Ocitli ste sa vo finančnej núdzi? Nechcete už viac strácať čas s depresiami z nedostatku peňazí? Zabudnite na problémy, ktoré spôsobuje tento nedostatok. Stačí ak sa na to pozriete trochu z iného uhla. Budete musieť niečo urobiť pre zmenu k lepšiemu. Riešením je rýchla pôžička. Pre niekoho nepredstaviteľné riziko, no pre iného najlepšia vec, aká ho mohla stretnúť.

Viac | 29. októbra 2014 | Inzercia

 

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov – dlhy a exekúcie Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov – dlhy a exekúcieČlánok poskytuje informácie majetku manželov v prípade jeho zaťaženia dlhmi, prípady, keď je začatá exekúcia proti jednému z manželov a aké dosahy bude mať exekučné konanie na druhého manžela.

Viac | 29. októbra 2014 | Odborné články

 

Stravné Zbierka zákonov SR a konsolidované zneniaMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ustanovuje opatrením č. 296/2014 Z. z. podľa jednotlivých časových pásiem sumy stravného. Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňa 31. 10. 2014. Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. zvýšené sumy náhrad patria zamestnancovi od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli zverejnené.

Viac | 29. októbra 2014 | Zbierka zákonov SR a konsolidované znenia

 

Prenos hodín pri pružnom pracovnom čase Príklady z praxeV organizácii sa uplatňuje pružný pracovný čas – pružný pracovný týždeň. Môžu sa preniesť hodiny napr. zo septembra do októbra, ktoré zamestnanec odpracuje 29. 9. a 30. 9., navyše 2 hodiny (17 hod.) a 1. 10. až 3. 10. menej o 2 hodiny (20,5 hod.)?

Viac | 28. októbra 2014 | Príklady z praxe

 

Sušiče vlasov s 5 ročnou garanciou s výškovým nastavením Aj vás hnevá, keď si po relaxe v aquaparku, či kúpalisku chcete vysušiť vlasy a sušič nefunguje, alebo dlho suší? Doba sušenia cca 90 sekúnd pre plavárne a aquaparky s veľkým pohybom ľudí – investícia, ktorá sa oplatí. Preto odchádzate z plavárne často s mokrými vlasmi. V ročných obdobiach, okrem zimy, sa táto skutočnosť zvyčajne nepodpíše pod Vaše zdravotné problémy. V zime je to však veľmi pravdepodobné. Sušiče vlasov a hotelové fény treba vyberať podľa toho, koľko ľudí a ako často ich bude denne používať.

Viac | 27. októbra 2014 | Inzercia

 

Uznesenie Krajského súdu v Bratislave k možnosti oddelenia časti dojednaní o výške kúpnej ceny od zvyšku dojednaní o kúpnej cene Rozhodnutia súdovDohodu o časti kúpnej ceny, prevyšujúcej kúpnu cenu vyplývajúcu z uzavretých zmlúv o dielo, ktorej neplatnosť navrhovateľ namieta, nemožno oddeliť od zvyšnej časti dohodnutej kúpnej ceny obsiahnutej v kúpnej zmluve, keďže podstatnou náležitosťou kúpnej zmluvy je dohoda o kúpnej cene a z nej nemožno oddeliť jej časť od ostatného obsahu týkajúceho sa dohodnutej kúpnej ceny, pretože určenie neplatnosti časti právneho úkonu nemôže mať za následok zmenu dohodnutej kúpnej ceny.

Viac | 24. októbra 2014 | Rozhodnutia súdov

 

Postup orgánov činných v trestnom konaní a súdu pri zmene vecných dôvodov väzby Postup orgánov činných v trestnom konaní a súdu pri zmene vecných dôvodov väzbyCieľom príspevku je poukázať na postup orgánov činných v trestnom konaní a súdov pri zmene vecných dôvodov väzby v prípadoch, v ktorých po tom, ako bol obvinený vzatý do väzby, došlo k spojeniu veci obvineného na spoločné konanie s ďalšou trestnou vecou, resp. došlo k rozšíreniu trestného stíhania aj pre ďalšie skutky obvineného.

Viac | 22. októbra 2014 | Odborné články

 Stránka 1/140 (1396)