sobota 4. júla 2015, Prokop

Aktuálne informácie
Seminár: Aktuálne problémy konkurzu a reštrukturalizácie po novele č. 87/2015 Z. z.

Seminár: Aktuálne problémy konkurzu a reštrukturalizácie po novele č. 87/2015 Z. z.Seminár je zameraný na aktuálne problémy konkurzných a reštrukturalizačných konaní po novele ZKR č. 87/2015 Z. z.


Viac | 3. júla 2015 | Aktuálne informácie

 

Benefit v podobe pohonných látok Príklady z praxeMôže firma poskytnúť mesačný peňažný benefit zamestnancom, ktorí používajú služobné autá aj na súkromné účely, napr. do 1000 km 200 €? Tento benefit by zamestnanec zdanil a už by firma neriešila pohonné látky.

Viac | 29. júna 2015 | Príklady z praxe

 

Zverejnenie záznamu z kamerového systému Odborné článkyNa jar roku 2015 Mestský súd v Prahe zrušil pokutu firme, ktorá na svojom Facebooku zverejnila fotku zlodeja, ktorý ukradol z predajne nový elektrobicykel. Článok sa zameriava na tento rozsudok z pohľadu, ako by to vyzeralo, keby sa niečo také riešilo na Slovensku, teda podľa slovenských zákonov.

Viac | 26. júna 2015 | Odborné články

 

Žiadosť zodpovednej osoby o zrušenie jej poverenia na výkon funkcie zodpovednej osoby Vzory zmlúv a právnych podaníJedným zo spôsobov zániku poverenia zodpovednej osoby je, ak zodpovedná osoba sama písomnou žiadosťou žiada prevádzkovateľa osobných údajov v informačnom systéme o zrušenie jej poverenia na výkon funkcie zodpovednej osoby.

Viac | 23. júna 2015 | Vzory zmlúv a právnych podaní

 

K pasívnej legitimácii účastníkov konania o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

Rozhodnutia súdovKrajský súd v Nitre poukazuje na rozdielne podmienky pre stanovenie okruhu pasívne legitimovaných účastníkov konania o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti a pre stanovenie tohto okruhu účastníkov konania v konaní o neplatnosť zmluvy o prevode vlastníckeho práva.


Viac | 22. júna 2015 | Rozhodnutia súdov

 

Príplatok za sobotu a nedeľu Príklady z praxeMá zamestnávateľ povinnosť poskytnúť zamestnancom, ktorí pracujú v nepretržitej prevádzke, mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu alebo v nedeľu?

Viac | 18. júna 2015 | Príklady z praxe

 

Rozsudok Najvyššieho súdu ČR k vyporiadaniu podielového spoluvlastníctva reálnym rozdelením nehnuteľnosti

Judikát Nejvyšší soud ČRReálne delenie veci je spôsobom rozdelenia spoluvlastníctva, pri ktorom sú spravidla najviac šetrené práva spoluvlastníkov a má v zásade prednosť pred ostatnými spôsobmi vyporiadania. Na druhej strane je tiež treba rešpektovať oprávnený záujem toho, kto nechce vynakladať na delenie veci neprimerane vysoké náklady. Ak však náklady na rozdelenie vecí budú primerané jej hodnote, potom majú obe strany povinnosť ich vynaložiť.


Viac | 16. júna 2015 | Rozhodnutia súdov

 

Spotreba pohonných látok Príklady z praxeMôže zamestnanec, ktorý používa na pracovnú cestu súkromné vozidlo pri vyúčtovaní pracovnej cesty postupovať tak, že pri jazde v meste použije spotrebu určenú pre mestskú premávku, pri jazde mimo mesta spotrebu určenú pri rýchlosti 90 km/hod. a pri jazde po diaľnici spotrebu nameranú pri rýchlosti 130 km /hod.?

Viac | 15. júna 2015 | Príklady z praxe

 

Daňová licencia a obchodná spoločnosť

Odborné článkyDaňovú licenciu obchodné spoločnosti prvýkrát zaplatili za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začalo 1. januára 2014, čo znamená, že táto povinnosť sa prejavila v daňovom priznaní v roku 2015 za zdaňovacie obdobie roka 2014. Od platenia licencie sú v prvom roku oslobodené novovzniknuté spoločnosti. Táto daňová povinnosť výrazne zasiahne najmä (ale nielen) obchodné spoločnosti, ktoré dosahujú stratu alebo len minimálny zisk.


Viac | 10. júna 2015 | Odborné články

 

Uznesenie Najvyššieho súdu SR k účastníkom konania pri zmene zapísaných údajov v obchodnom registri Rozhodnutia súdovUskutočnenie zmeny zápisov v obchodnom registri je vážnym zásahom do oprávnených záujmov dotknutých osôb. Nemožnosť podať odvolanie proti vykonaným zmenám je znemožnením obrany týchto osôb voči rozhodnutiu súdu na základe neúplných podkladov predložených navrhovateľom na konanie o zhode zápisov v obchodnom registri so skutočným stavom, príp. voči nezákonnému postupu súdu, a teda odňatím možnosti dotknutých osôb konať pred súdom.

Viac | 9. júna 2015 | Rozhodnutia súdov

 Stránka 1/153 (1523)