sobota 23. augusta 2014, Filip

Aktuálne informácie
Darovanie odpísaného auta spoločníkovi Príklady z praxeSpoločnosť chce darovať plne odpísaný automobil svojmu spoločníkovi. Vyplývajú z uvedeného nejaké povinnosti účtovnej jednotke z hľadiska DPH a dane z príjmu? Ako postupovať u spoločníka? Má sa tento dar oceniť a prípadne zdaniť?

Viac | 21. augusta 2014 | Príklady z praxe

 

Súčasnosť a budúcnosť trestnej zodpovednosti právnických osôb Odborné článkyTrestná zodpovednosť právnických osôb je stále pretrvávajúcim problémom v pomeroch Slovenskej republiky. Dôvodom sú tak teoretické, ako aj praktické prekážky. Príspevok ponúka prehľad dôvodov neaplikácie súčasnej právnej úpravy nepravej trestnej zodpovednosti právnických osôb a zároveň ponúka návrhy de lege ferenda k pripravovanej úprave pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb.

Viac | 18. augusta 2014 | Odborné články

 

Rozsudok NS SR sp. zn. 5Obdo/22/2012 k zriadenému exekučnému záložnému právu na majetok patriaci do konkurzu Rozhodnutia súdovZriadené exekučné záložné právo na majetok patriaci do konkurzu nevytvára veriteľovi v konkurznom konaní postavenie zabezpečeného (oddeleného) veriteľa.

Viac | 13. augusta 2014 | Rozhodnutia súdov

 

Splnenie peňažného záväzku zmenkou Odborné článkyČlánok rozoberá možnosti platby peňažného záväzku zmenkou, právnu úpravu platby zmenkou v legislatíve Slovenskej republiky a úskalia, ktoré takáto platba môže v praxi priniesť.

Viac | 8. augusta 2014 | Odborné články

 

FerratumBank je správna a rýchla voľba Ferratum fenomén rýchlych pôžičiek Váš finančný život nie je práve zrovna ideálny? Už vás asi nebaví donekonečna počítať každú mincu a vyhovárať sa pred každou platbou. Zmeňte to! A zmeňte to s pôžičkou. Nemajte strach, každá pôžička nie je rovnaká. Spoločnosť Ferratum sa zaoberá malými úvermi, ktoré sú určené pre ľudí v aktuálnej núdzi. Ak je to váš prípad, čítajte ďalej a určite si túto službu obľúbite už po prvom využití.

Viac | 7. augusta 2014 | Inzercia

 

Kurz pri cestovných náhradách Príklady z praxeAký kurz sa používa pri účtovaní jednotlivých cestovných náhrad?

Viac | 5. augusta 2014 | Príklady z praxe

 

K praktickému problému notárskej zápisnice o uznaní dlhu v exekučnom konaní Odborné článkyČlánok sa zaoberá rozporuplným postupom exekučných súdov, ktorý sa v praxi čoraz viac rozširuje, a ktorý si súdy prekvapivo osvojujú. Exekučné súdy čoraz častejšie zamietajú žiadosti súdnych exekútorov o udelenie poverenia, ak je podkladom exekúcie notárska zápisnica o uznaní dlhu.

Viac | 1. augusta 2014 | Odborné články

 

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú orgánmi spoločnosti Príklady z praxeObchodná spoločnosť platí za členov predstavenstva a dozornej rady poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú orgánmi spoločnosti. Je tento výdavok pre obchodnú spoločnosť uznaný za daňový výdavok? Ako je to s prihlasovaním na zdravotné poistenie a sociálne poistenie?

Viac | 30. júla 2014 | Príklady z praxe

 

Slovenské a České s.r.o. na predaj Máte v pláne expandovať do Českej republiky alebo ste sa rozhodli podnikať na Slovensku? Kúpa hotovej s.r.o. môže byť pre vás najvhodnejšou možnosťou ako začať aktívne s podnikaním.

Viac | 28. júla 2014 | Inzercia

 

Rozsudok NS SR sp. zn. 1MObdoV/2/2009, R 114/2014 zo Zbierky stanovísk Najvyššieho súdu SR a rozhodnutí súdov SR č. 7/2014 Rozhodnutia súdovDôkazné bremeno, že určitá obchodná zvyklosť existuje, aký je jej obsah a že sa zachováva, postihuje stranu, ktorá sa tejto zvyklosti dovoláva. Faktúra je platobný účtovný doklad, ktorému nemožno pripisovať účinky dvojstranného právneho úkonu. Jej záväznosť je daná obsahom dohody strán. Od samotnej skutočnosti, že predávajúci cenu tovaru fakturoval a na faktúre uvádza jednostranne lehoty splatnosti kúpnej ceny, nemožno odvodzovať zvyklosť alebo prax, ktorú strany medzi sebou zaviedli a teda ani úmysel strán.

Viac | 25. júla 2014 | Rozhodnutia súdov

 Stránka 1/136 (1354)