pondelok 30. marca 2015, Vieroslav/Vieroslava

Aktuálne informácie
Bývajte kvalitne, s kvalitným úverom bez založenia nehnuteľnosti Ak záujemca o nové alebo vynovené bývanie dokáže uskutočniť svoje zámery s úverom do 45 tisíc €, ktorý nechce alebo nemôže založiť nehnuteľnosťou, v tom prípade je výbornou voľbou úver, ktorý  pripravili odborníci na financovanie bývania z Prvej stavebnej sporiteľne.

Viac | 27. marca 2015 | Inzercia

 

Systém bezplatnej online fakturácie iDoklad od Cígler Software vygeneroval už 2 milióny faktúr Bezplatná fakturačná služba v cloude iDoklad vygenerovala od svojho spustenia 2 milióny faktúr. Jednoznačne tak potvrdila svoju pozíciu najrozšírenejšej slovenskej a českej služby pre online fakturáciu. Podľa dostupných údajov jej patrí 60% trhového podielu tohto typu aplikácií.

Viac | 25. marca 2015 | Inzercia

 

Prenájom nebytového priestoru Príklady z praxePlatiteľ DPH prenajíma nebytové priestory (kancelárie) spoločnosti so sídlom z tretieho štátu. Vystaví faktúru s DPH alebo bez DPH?

Viac | 27. marca 2015 | Príklady z praxe

 

K odstúpeniu predávajúceho od kúpnej zmluvy po postúpení pohľadávky na zaplatenie kúpnej ceny

Judikát Nejvyšší soud ČRNajvyšší súd ČR sa v rozhodnutí  sp. zn. 29 Cdo 2483/2012 venuje právnym súvislostiam postúpenia pohľadávky na zaplatenie kúpnej ceny a práva postupcu odstúpiť od kúpnej zmluvy pre omeškanie kupujúceho s jej zaplatením.


Viac | 26. marca 2015 | Rozhodnutia súdov

 

Predaj založenej veci záložným veriteľom „pod cenu“ Odborné článkyDnes je už celkom bežná situácia, kedy banka ako záložný veriteľ musí robiť úkony smerujúce k tomu, aby sa jej pri nesplácaní hypotekárneho úveru vrátili vložené peniaze. Základom je realizácia práv záložného veriteľa, teda predaj založeného bytu alebo domu. Otázkou však je, za akú cenu sa má nehnuteľnosť bankou predávať?

Viac | 23. marca 2015 | Odborné články

 

Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov Interné firemné predpisyTento vnútorný predpis upravuje postup pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov, pri písomnom oznamovaní výsledku ich preverenia, ako aj podrobnosti o oprávneniach zodpovednej osoby, o spracúvaní osobných údajov a o zachovaní mlčanlivosti v rámci vybavovania podnetov doručených zamestnávateľovi. 

Viac | 20. marca 2015 | Interné firemné predpisy

 

Ochrana verejného záujmu z pohľadu rozhodnutí Ústavného súdu SR Odborné článkyAko je chránený verejný záujem v konaniach o nezlučiteľnosti funkcie verejného funkcionára s výkonom iných činností a v prípade vzniku rozporu osobného záujmu so záujmom verejným vo vybranej judikatúre Ústavného súdu SR.

Viac | 18. marca 2015 | Odborné články

 

Účtovanie daňovej licencie za rok 2014 Príklady z praxeObchodnej spoločnosti vyšla za zdaňovacie obdobie roku 2014 daň vo výške 200 €. Daňová licencia podľa výšky obratu je 960 €. Akú výšku daňovej povinnosti má spoločnosť zaúčtovať a uhradiť?

Viac | 16. marca 2015 | Príklady z praxe

 

Rozsudok Najvyššieho súdu ČR k definícii závislých zmlúv a k jej aplikácii pri tzv.spätnom lízingu

Judikát Nejvyšší soud ČRO závislé zmluvy v zmysle § 275 ods. 2 ObchZ nejde v prípade, keď ide len o určitú „ekonomickú spätosť“ zmlúv. Za zmluvy závislé je možné považovať tie, u ktorých sa závislosť týka len ich vzniku a zániku. Zmluvy sú závislé v prípade, že vznik jednej z nich, pokiaľ by nevznikla aj druhá zmluva, nemá hospodársky zmysel a súčasne zánik jednej zo zmlúv bez splnenia musí vyvolať aj zánik ďalšej zmluvy alebo zmlúv, pretože ich izolované splnenie by nemalo hospodársky význam.


Viac | 13. marca 2015 | Rozhodnutia súdov

 

Komentár k zákonu č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve – aktualizácia Komentáre k zákonomÚčtovná jednotka, ktorá sa v roku 2014 považovala za mikro účtovnú jednotku, sa považuje za mikro účtovnú jednotku podľa zákona v znení účinnom po 1. januári 2015. Účtovná jednotka, ktorá sa rozhodla podľa zákona v znení účinnom do 31. decembra 2014, že sa nebude považovať za mikro účtovnú jednotku, sa od 1. januára 2015 považuje za malú účtovnú jednotku.

Viac | 11. marca 2015 | Aktuálne informácie

 Stránka 1/148 (1480)