streda 3. septembra 2014, Belo

Aktuálne informácie
Prvá pomoc po dovolenke je FerratumBank Ferratum fenomén rýchlych pôžičiek Veríme, že si leto užívate so všetkým, čo k nemu patrí. Možno máte pred dovolenkou, alebo sa nachádzate v nejakej svojej vysnenej krajine. Sŕkate koktejl za koktejlom a chytáte bronz. No môže vás zaskočiť nepríjemná situácia. Peniaze vám dochádzajú a do ďalšej výplaty ďaleko. Čo urobiť? Necháte si prepadnúť polovicu dovolenky a smutní sa privalíte do sychravého domova? Alebo to urobíte pre tento krát trochu inak a zvolíte krajšiu cestu. Cestu bez rizika, no s dávkou dobrodružstva. Touto cestou je Ferratum – poskytovateľ krátkodobých pôžičiek.

Viac | 28. augusta 2014 | Inzercia

 

Nález Ústavného súdu sp. zn. II. ÚS 499/2012-47 k povinnosti exekučného súdu dať oprávnenému možnosť sa vyjadriť k vykonaným dôkazom Rozhodnutia súdovAk exekučný súd pri rozhodovaní o vydaní poverenia podľa § 44 ods. 2 EP vykonáva iné dôkazy než tie, ktoré sú výslovne uvedené v citovanom ustanovení, ako aj v prípadoch, keď exekučný súd (či už po vykonaní takýchto dôkazov, alebo bez toho) na ťarchu oprávneného reviduje skutkový stav, na ktorom je založený exekučný titul, je povinný dať oprávnenému možnosť sa k takto vykonaným dôkazom a takto novo vytvorenej procesnej situácii vyjadriť.

Viac | 2. septembra 2014 | Rozhodnutia súdov

 

Premlčanie nároku v spotrebiteľských veciach po novele zákona o ochrane spotrebiteľa zákonom č. 102/2014 Z. z. Odborné článkyZákon č. 102/2014 Z. z. mení okrem iného aj zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa. V súvislosti s problematikou premlčania a jeho zákonnej úpravy sa stáva sporným s ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Občianskeho súdneho poriadku, pretože v § 5b stanovuje povinnosť, aby orgán rozhodujúci o nárokoch zo spotrebiteľskej zmluvy z úradnej moci skúmal a vyhodnocoval prekážky uplatnenia práva predávajúceho voči spotrebiteľovi.

Viac | 27. augusta 2014 | Odborné články

 

Oslobodenie od súdnych poplatkov (PO)

Tlačivá a formuláreNa návrh môže súd priznať účastníkovi celkom alebo sčasti oslobodenie od súdnych poplatkov, ak to pomery účastníka odôvodňujú a ak nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Ak nerozhodne súd inak, vzťahuje sa oslobodenie na celé konanie a má i spätnú účinnosť; poplatky zaplatené pred rozhodnutím o oslobodení sa však nevracajú.


Viac | 25. augusta 2014 | Tlačivá a formuláre

 

Darovanie odpísaného auta spoločníkovi Príklady z praxeSpoločnosť chce darovať plne odpísaný automobil svojmu spoločníkovi. Vyplývajú z uvedeného nejaké povinnosti účtovnej jednotke z hľadiska DPH a dane z príjmu? Ako postupovať u spoločníka? Má sa tento dar oceniť a prípadne zdaniť?

Viac | 21. augusta 2014 | Príklady z praxe

 

Súčasnosť a budúcnosť trestnej zodpovednosti právnických osôb Odborné článkyTrestná zodpovednosť právnických osôb je stále pretrvávajúcim problémom v pomeroch Slovenskej republiky. Dôvodom sú tak teoretické, ako aj praktické prekážky. Príspevok ponúka prehľad dôvodov neaplikácie súčasnej právnej úpravy nepravej trestnej zodpovednosti právnických osôb a zároveň ponúka návrhy de lege ferenda k pripravovanej úprave pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb.

Viac | 18. augusta 2014 | Odborné články

 

Rozsudok NS SR sp. zn. 5Obdo/22/2012 k zriadenému exekučnému záložnému právu na majetok patriaci do konkurzu Rozhodnutia súdovZriadené exekučné záložné právo na majetok patriaci do konkurzu nevytvára veriteľovi v konkurznom konaní postavenie zabezpečeného (oddeleného) veriteľa.

Viac | 13. augusta 2014 | Rozhodnutia súdov

 

Splnenie peňažného záväzku zmenkou Odborné článkyČlánok rozoberá možnosti platby peňažného záväzku zmenkou, právnu úpravu platby zmenkou v legislatíve Slovenskej republiky a úskalia, ktoré takáto platba môže v praxi priniesť.

Viac | 8. augusta 2014 | Odborné články

 

FerratumBank je správna a rýchla voľba Ferratum fenomén rýchlych pôžičiek Váš finančný život nie je práve zrovna ideálny? Už vás asi nebaví donekonečna počítať každú mincu a vyhovárať sa pred každou platbou. Zmeňte to! A zmeňte to s pôžičkou. Nemajte strach, každá pôžička nie je rovnaká. Spoločnosť Ferratum sa zaoberá malými úvermi, ktoré sú určené pre ľudí v aktuálnej núdzi. Ak je to váš prípad, čítajte ďalej a určite si túto službu obľúbite už po prvom využití.

Viac | 7. augusta 2014 | Inzercia

 

Kurz pri cestovných náhradách Príklady z praxeAký kurz sa používa pri účtovaní jednotlivých cestovných náhrad?

Viac | 5. augusta 2014 | Príklady z praxe

 Stránka 1/136 (1358)