sobota 31. januára 2015, Emil

Aktuálne informácie
Začnite rok správne s rýchlou pôžičkou od FerratumBank Ferratum fenomén rýchlych pôžičiek Po sviatkoch to má väčšina ľudí rovnako. Peniaze sú minuté a regenerácia zatiaľ neprichádza. Pokúste sa trochu uvoľniť a zabudnite na pošramotený rozpočet. My vám v tom pomôžeme. Hľadáte cestu ako začať znovu? V tom prípade sa obráťte na nás – FerratumBank. Dokážeme vám, že pri pôžičke prevažujú pozitíva. Na úvod ponúkame novým zákazníkom úver na 15 dní a 150 euro zadarmo. Neplatíte úrok a môžete začať s posviatočnou regeneráciou.

Viac | 30. januára 2015 | Inzercia

 

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty... (2015) Tlačivá a formuláreDaňové priznanie podáva daňovník príslušnému správcovi do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Viac | 26. januára 2015 | Tlačivá a formuláre

 

Aktuálne zmeny Občianskeho súdneho poriadku účinné od 1. januára a 1. marca 2015 Odborné článkyNárodná rada Slovenskej republiky prijala hneď dva zákony, ktoré novelizujú OSP s účinnosťou od 1. 1. 2015, resp.1. 3. 2015. Prvým je zákon č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a druhým je zákon č. 353/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Viac | 30. januára 2015 | Odborné články

 

Referendum, pracovné voľno zamestnanca Príklady z praxeZamestnanec sa má zúčastniť školenia ako člen komisie do referenda. Má nárok na tento deň na pracovné voľno s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas? Ak áno, na základe akého zákona? Ak sa zúčastní ako člen komisie referenda a bude mať nariadenú prácu, má na tento deň nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy?

Viac | 28. januára 2015 | Príklady z praxe

 

Komentár k zákonu č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení – aktualizácia Komentáre k zákonomNovela zákona o starobnom dôchodkovom sporení č. 183/2014 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2015 obsahuje komplexnú právnu úpravu vyplácania dôchodkov zo starobného dôchodkového sporenia. Zo starobného dôchodkového sporenia sa bude vyplácať starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a pozostalostné dôchodky.

Viac | 27. januára 2015 | Komentáre k zákonom

 

Rýchle pôžičky pred výplatou od FerratumBank Ferratum fenomén rýchlych pôžičiek Zastihli vás finančné suchoty tesne pred výplatou? Zostáva do nej ešte týždeň, no vy musíte ešte niečo súrne vybaviť, či kúpiť? Nenechajte si pokaziť náladu. Odteraz už budete vždy vedieť ako na to. My vám poskytneme ako novému zákazníkovi 150 euro na 15 dní úplne zadarmo. Využite našu skvelú ponuku už dnes.

Viac | 26. januára 2015 | Inzercia

 

Žiadosť o nápravu (§ 136 zákona č. 25/2006 Z. z.) Vzory zmlúv a právnych podaníDoručenie žiadosti o nápravu je obligatórnou podmienkou pre podanie námietok podľa § 138 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona o verejnom obstarávaní. Účelom inštitútu žiadosti o nápravu je dosiahnutie nápravy vo vzťahu uchádzač – verejný obstarávateľ.

Viac | 23. januára 2015 | Vzory zmlúv a právnych podaní

 

Stanovisko Najvyššieho súdu SR k škode spôsobenej na čelnom skle vozidla kameňom Rozhodnutia súdovAj škoda spôsobená na čelnom skle motorového vozidla kameňom alebo iným predmetom vymršteným kolesom iného motorového vozidla je škodou, ktorá bola spôsobená okolnosťou majúcou pôvod v prevádzke; zodpovednosti za túto škodu sa podľa § 428 veta prvá Občianskeho zákonníka nemožno zbaviť.

Viac | 22. januára 2015 | Rozhodnutia súdov

 

Predaj nehnuteľnosti – daňový režim v kúpnej zmluve Príklady z praxeAk sa predáva nehnuteľnosť s uplatnením § 38 zákona o DPH, je to potrebné uvádzať aj v kúpnej zmluve a ako uvádzať kúpnu cenu?

Viac | 21. januára 2015 | Príklady z praxe

 

Niekoľko úvah k pripravovanému Správnemu súdnemu poriadku Odborné článkyPríspevok je zamyslením sa nad legislatívnym návrhom Správneho súdneho poriadku, konkrétne nad otázkou právomocí správnych súdov.

Viac | 20. januára 2015 | Odborné články

 Stránka 1/146 (1452)