pondelok 24. novembra 2014, Emília

Aktuálne informácie
Aplikačné problémy spojené s povinným zverejňovaním zmlúv

Odborné článkyPredmetom príspevku je analýza právnej úpravy povinného zverejňovania zmlúv a následné poukázanie na nedostatky vyplývajúce zo zákona o slobodnom prístupe k informáciám


Viac | 21. novembra 2014 | Odborné články

 

Novela opatrenia MF SR č. 4455/2003-92 o účtovnej závierke podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva Finančný spravodajcaOpatrenie Ministerstva financií SR z 24. septembra 2014 č. MF/18009/2014-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií SR z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva

Viac | 19. novembra 2014 | Finančný spravodajca

 

Nárok zamestnanca pri pracovnom úraze

Príklady z praxeMá zamestnanec nárok na stratu na zárobku pri pracovnom úraze, z ktorého bol uznaný za dočasne práceneschopného? Kto mu túto náhradu vyplatí a ako má o ňu požiadať?


Viac | 18. novembra 2014 | Príklady z praxe

 

FerratumBank sa prispôsobuje svojim klientom Ferratum fenomén rýchlych pôžičiek Máte skúsenosti s pôžičkami? Určite drvivá väčšina z vás áno. A určite sa nájde mnoho z vás, pre ktorých bola, či je táto skúsenosť negatívna. Čím to asi bude. Prečo vám pôžička nevyhovovala? Zlý prístup spoločnosti, zle nastavené splátky, neochota pracovníkov, zdĺhavé vybavovanie, zložité papierovanie, nejasná zmluva, zatajovanie dôležitých informácií, skryté poplatky... Toto je len hŕstka nekalostí, ktoré väčšina poskytovateľov pôžičiek praktikuje každý deň. Tisíce ľudí tak oberajú o peniaze a čas. Vari to nejde inak?

Viac | 14. novembra 2014 | Inzercia

 

Nariadenie vlády, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka Zbierka zákonov SR a konsolidované zneniaNariadenie vlády č. 303/2014 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2015 mení a dopĺňa nariadenie vlády č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.

Viac | 13. novembra 2014 | Zbierka zákonov SR a konsolidované znenia

 

Minimálna hodnota stravného lístka sa zvýšila od 1. 11. 2014. aktualneinformacie Ste živnostník alebo zamestnávateľ a zabezpečujete svojim zamestnancom stravovanie formou stravných lístkov? 31. októbra 2014 nadobudlo účinnosť nové Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o sumách stravného č. 296/2014.

Viac | 12. novembra 2014 | Inzercia

 

Vstupné čistiace rohože ProfilGate® šetria náklady na upratovanie a zvyšujú čistotu výroby. Topánky si pred vstupom do budovy očistíte. A čo s kolesami vysokozdvižných vozíkov a paletových vozíkov pred vstupom do skladu a výrobných hál? Čistiaca rohože ProfilGate® b45 go sú určené na aktívne čistenie podrážok obuvi a koliesok manipulačných vozíkov pred vstupom do priestorov citlivých na prach a nečistoty.

Viac | 11. novembra 2014 | Inzercia

 

Nájom bytových priestorov ako daňový výdavok Príklady z praxeObchodná spoločnosť si prenajíma apartmán s príslušenstvom, ktorý používa na obchodné rokovania a tiež na bývanie pre konateľa spoločnosti. Ako by mala byť formulovaná zmluva o prenájme bytového priestoru, prípadne text na faktúre za prenájom, aby si spoločnosť mohla nájomné za tento byt uplatniť do daňových výdavkov?

Viac | 10. novembra 2014 | Príklady z praxe

 

Stravné lístky išli hore, čo by ste mali vedieť? Trojeurové gastráče už vašim zamestnancom od 1. novembra nestačia. Zvýšila sa aj suma, z ktorej si živnostníci môžu odpočítať náklady. Viete, čo všetko sa mení v zákonnom stravovaní zamestnancov?

Viac | 10. novembra 2014 | Inzercia

 

Komentár k zákonu č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

Komentáre k zákonomS účinnosťou od 2. januára 2015 nastáva prechod z právneho režimu informačných, reklamných a propagačných zariadení do právneho režimu reklamných stavieb. K tejto zmene stavebného zákona zavedenej zákonom č. 293/2014 Z. z Vám ponúkame aktualizovaný komentár. 


Viac | 7. novembra 2014 | Komentáre k zákonom

 Stránka 1/141 (1409)