utorok 30. septembra 2014, Jarolím

Aktuálne informácie
Rýchla sms pôžička od FerratumBank Ferratum fenomén rýchlych pôžičiek Rozčuľuje vás dnešná rýchla doba? Všetci sa niekam ponáhľajú, vyrábajú sa stále rýchlejšie autá, z Bratislavy do USA sa dostanete za niekoľko hodín. Rýchlosti sa bohužiaľ prispôsobujú aj ľudské vzťahy. Striedanie partnerov a nestabilita sú dnes tak populárne až to mrazí. Čo je však pozitívne, rýchlosť znamená veľké odľahčenie záťaže pri bežných úkonoch. Stroje, prístroje, ale aj služby sú dnes bleskovejšie, než kedykoľvek predtým. My vieme modernú rýchlosť oceniť a pred niekoľkými rokmi sme sa začali snažiť o to, aby ste si to vedeli užiť tiež.

Viac | 30. septembra 2014 | Inzercia

 

Pozor, v obehu sú nové stravné lístky Ak ste živnostník alebo právnická osoba a zabezpečujete svojim zamestnancom stravovanie formou stravných lístkov, mali by ste zbystriť pozornosť. V septembri bola totiž do obehu uvedená nová emisia stravných lístkov na rok 2015. Čo robiť s „gastráčmi“ na rok 2014?

Viac | 26. septembra 2014 | Inzercia

 

Súdny dvor EÚ: Dobrovoľnú dražbu možno vykonať aj pri pohľadávke založenej na nekalých dôvodoch

Rozhodnutia súdovSúdny dvor v rozsudku C 34/13 rozhodol, že právna úprava Slovenskej republiky nie je v rozpore s právom Európskej únie, aj keď umožňuje vymôcť pohľadávku založenú na zmluvných podmienkach, ktoré sú prípadne nekalé, mimosúdnym výkonom záložného práva na nehnuteľný majetok.


Viac | 30. septembra 2014 | Rozhodnutia súdov

 

Komentár k zákonu č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach – aktualizácia Komentáre k zákonomK zákonu č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach Vám ponúkame aktualizovaný komentár.

Viac | 26. septembra 2014 | Komentáre k zákonom

 

Náhrada škody a nájom náhradného vozidla Odborné článkyČlánok analyzuje uzatvorenie zmluvy o nájme náhradného vozidla po dopravnej nehode, či a do akej výšky sú preplatené náklady zodpovedajúce nájomnému za užívanie prenajatého automobilu. Špecifikuje nielen podmienky vzniku nároku na náhradu nájomného, ale aj skutočnosti, ktoré ovplyvňujú výšku priznanej náhrady.

Viac | 25. septembra 2014 | Odborné články

 

Zmena miesta výkonu práce zamestnanca Príklady z praxeZamestnávateľ má uzatvorenú pracovnú zmluvu so zamestnancom, v ktorej je uvedené miesto výkonu práce konkrétnym označením ulice, popisného čísla a obce sídla zamestnávateľa. Zamestnávateľ sa bude sťahovať do nových priestorov nachádzajúcich sa v tej istej obci. Je potrebné sa so zamestnancom dohodnúť na zmene podmienok pracovnej zmluvy z dôvodu zmeny miesta výkonu práce?

Viac | 23. septembra 2014 | Príklady z praxe

 

Metodický pokyn č. MF/018162/2014-1721 z 28. 7. 2014 na aktualizáciu obsahu centrálneho metainformačného systému verejnej správy povinnými osobami Finančný spravodajcaMetodický pokyn č. MF/018162/2014-1721 z 28. 7. 2014 na aktualizáciu obsahu centrálneho metainformačného systému verejnej správy povinnými osobami

Viac | 22. septembra 2014 | Finančný spravodajca

 

Hlasovanie vlastníkov bytov a nebytových priestorov Odborné článkyPrijatím novely zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, ktorá bola uverejnená v Zbierke zákonov SR pod číslom 205/2014 Z. z. prešla na prvý pohľad pomerne zásadnou zmenou právna úprava hlasovania vlastníkov v domoch.

Viac | 18. septembra 2014 | Odborné články

 

Ferratum vám vždy pomôže keď to potrebujete Ferratum fenomén rýchlych pôžičiek Hneváte sa sami na seba že žijete každý mesiac z ruky do huby? Aj napriek veľkým a pravidelným škrtom vo výdajoch nedokážete ustrážiť úspory a tie sa vám rozkotúľajú ihneď ako sa na ne pozriete. V čom robíte chybu? Možno máte skutočne len malý plat. Možno vás zaskočili nečakané výdavky. Stať sa totiž môže čokoľvek. Nech je to radostná udalosť ako svadba, či oslava, alebo choroba či nedajbože pohreb. Život je už raz taký. My vám však pomôžeme za akýchkoľvek okolností.

Viac | 18. septembra 2014 | Inzercia

 

Hygiena rúk LORIKA.SK V tomto blogu by som sa rád vyjadril k niektorým bodom týkajúcich sa každodennej hygieny vo všeobecnosti. Dôkladná hygiena je minimum, ktoré vieme urobiť pre svoje zdravie.

Viac | 17. septembra 2014 | Inzercia

 Stránka 1/138 (1375)