sobota 25. októbra 2014, Aurel

Aktuálne informácie
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave k možnosti oddelenia časti dojednaní o výške kúpnej ceny od zvyšku dojednaní o kúpnej cene Rozhodnutia súdovDohodu o časti kúpnej ceny, prevyšujúcej kúpnu cenu vyplývajúcu z uzavretých zmlúv o dielo, ktorej neplatnosť navrhovateľ namieta, nemožno oddeliť od zvyšnej časti dohodnutej kúpnej ceny obsiahnutej v kúpnej zmluve, keďže podstatnou náležitosťou kúpnej zmluvy je dohoda o kúpnej cene a z nej nemožno oddeliť jej časť od ostatného obsahu týkajúceho sa dohodnutej kúpnej ceny, pretože určenie neplatnosti časti právneho úkonu nemôže mať za následok zmenu dohodnutej kúpnej ceny.

Viac | 24. októbra 2014 | Rozhodnutia súdov

 

Postup orgánov činných v trestnom konaní a súdu pri zmene vecných dôvodov väzby Postup orgánov činných v trestnom konaní a súdu pri zmene vecných dôvodov väzbyCieľom príspevku je poukázať na postup orgánov činných v trestnom konaní a súdov pri zmene vecných dôvodov väzby v prípadoch, v ktorých po tom, ako bol obvinený vzatý do väzby, došlo k spojeniu veci obvineného na spoločné konanie s ďalšou trestnou vecou, resp. došlo k rozšíreniu trestného stíhania aj pre ďalšie skutky obvineného.

Viac | 22. októbra 2014 | Odborné články

 

Komentár k zákonu č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci – aktualizácia Komentáre k zákonomK zákonu č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci Vám ponúkame aktualizovaný komentár. Zmeny sa týkajú povinností zamestnávateľa súvisiacich so zabezpečením zdravotného dohľadu nad pracovnými podmienkami a nad zdravím zamestnancov.

Viac | 20. októbra 2014 | Komentáre k zákonom

 

CRM systém a negatívny postoj obchodníkov k nemu. CRM systém a negativny postoj obchodnikov k nemu. Približne 40% obchodov na zmenu IS vo firme stroskotá na negatívnom postoji zamestnancov, obchodníkov a ľudí ktorý sa nepozerajú do budúcnosti spoločnosti. Nemajú záujem na jeho raste a nerozumejú súvislostiam, načo treba sledovať údaje z CRM systému alebo akéhokoľvek systému na riadenie spoločnosti.

Viac | 20. októbra 2014 | Inzercia

 

Odklon od zásady rovnosti podielov pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov Odborné článkyČlánok analyzuje základné princípy uplatňujúce sa pri modifikácii podielov v konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov a skúma okolnosti odôvodňujúce odklon od zásady parity, a to s poukazom na aktuálnu rozhodovaciu činnosť súdov.

Viac | 17. októbra 2014 | Odborné články

 

Oznámenie o preradení zamestnanca na inú prácu (§ 55 ods. 2 Zákonníka práce)

Vzory zmlúv a právnych podaníPreradenie na inú prácu spočíva vo vykonávaní práce iného druhu alebo na inom mieste zamestnancom, ako boli dohodnuté v pracovnej zmluve. Preradenie na inú prácu je jednostranným právnym úkonom zamestnávateľa, ktorým dochádza k zmene pracovných podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve a musí mať výnimočnú povahu. Dôvody preradenia zamestnanca na inú prácu sú taxatívne uvedené v § 55 ods. 2 ZP a nemožno ich rozširovať.


Viac | 15. októbra 2014 | Vzory zmlúv a právnych podaní

 

Riešite otázku komína? STADREKO – výroba komínovPokiaľ zvažujete aký komín si vybrať, určite zvážte firmu STADREKO. Máme za sebou 23 rokov poctivej práce. Zameriavame sa totiž na kvalitu materiálov, presnosť výroby a jednoduchú montáž. Týmto spôsobom sme vyrástli do dnešnej podoby.

Viac | 15. októbra 2014 | Inzercia

 

Faktúra za osobný automobil kúpený v autobazári na Slovensku Príklady z praxeFyzická osoba kúpila osobný automobil z bazáru na Slovensku. Vyhotovili jej faktúru bez DPH. Je to správne?

Viac | 14. októbra 2014 | Príklady z praxe

 

Priemyselné vysávače ISP iPulse novinka pre remeselníkov na odsávanie prachu Sú určené pre napojenie k nástrojom pri vŕtaní, frézovaní, brúsení , pílení ako aj na mokré vysávanie. Priemyselné vysávače ISP i Pulse majú prekvapujúci sací  výkon  a automatické čistenie filtra patentovanou technológiou „permanent cleaner“, ktorá šetrí zdravie a náklady. Špeciálny vysávač s týmto permanentným vytriasaným filtrov je ISP iPulse ARH 1035 EW - je určený pre prácu so zdraviu škodlivými jemnými prachmi triedy H a Azbest.

Viac | 13. októbra 2014 | Inzercia

 

Postavenie poškodeného v trestnom konaní – SR verzus EÚ Odborné článkyČlánok sa venuje porovnaniu aktuálnej právnej úpravy v oblasti poškodených v dôsledku trestných činov v Slovenskej republike a Českej republike, v nadväznosti na prijaté záväzky voči Európskej únii.

Viac | 10. októbra 2014 | Odborné články

 Stránka 1/139 (1388)