utorok 23. decembra 2014, Nadežda

Aktuálne informácie
Zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú územnou samosprávou pri prenesenom výkone pôsobnosti štátnej správy Odborné článkyZodpovednosť za škodu spôsobenú orgánom územnej samosprávy pri prenesenom výkone pôsobnosti štátnej správy nesie štát. Zodpovednosti v súvislosti so škodou spôsobenou pri výkone samosprávy sa možno  dovolať voči konkrétnemu orgánu územnej samosprávy.

Viac | 22. decembra 2014 | Odborné články

 

Komentár k zákonu č. 663/2007 z. z. o minimálnej mzde – aktualizácia k 1. 1. 2015 Komentáre k zákonomNa obdobie roku 2015 je minimálna mzda ustanovená nariadením vlády SR č. 297/2014 Z. sumou 380 eur mesačne, resp. sumou 2,184 eura za hodinu. Aktualizované príklady k minimálnej mzde, ako aj výklad jednotlivých ustanovení zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde nájdete v komentári.

Viac | 19. decembra 2014 | Komentáre k zákonom

 

Uznesenie Krajského súdu v Trenčíne sp. zn. 23 To 8/2013 k poľahčujúcim okolnostiam Rozhodnutia súdovPodľa § 257 ods. 7 TP, ak súd rozhodol, že vyhlásenie obžalovaného prijíma, zároveň vyhlásil, že dokazovanie v rozsahu v akom obžalovaný priznal spáchanie skutku sa nevykoná. Obžalovaný takýmto postupom umožní „prevziať“ výsledky dokazovania z prípravného konania bez toho, aby tieto boli konfrontované s výsledkami dokazovania na hlavnom pojednávaní.

Viac | 18. decembra 2014 | Rozhodnutia súdov

 

Tlačivá daňových priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2014 Tlačivá a formuláre

– Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A
– Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B
– Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby


Viac | 17. decembra 2014 | Tlačivá a formuláre

 

Predaj akcií a zdravotné poistenie

Príklady z praxeFyzická osoba má príjem z predaja akcií. Má povinnosť z tohto príjmu platiť zdravotné poistenie?


Viac | 16. decembra 2014 | Príklady z praxe

 

FerratumBank vám splní vaše vianočné želania Ferratum fenomén rýchlych pôžičiek Čo sa tak vrátiť do detských čias a zažiť bezstarostné Vianoce? Že je to nemožné? To určite nie! Dnes je už možné takmer všetko a my vám k vášmu snu pomôžeme. Poskytujeme malé pôžičky a vďaka nim je všetko jednoduchšie a rýchlejšie. Tak sa poďte zoznámiť s našimi službami a uvidíte, že vám dokážeme pomôcť. Sme Ferratum – finančný partner, ktorý vás v zlých časoch neopustí.

Viac | 16. decembra 2014 | Inzercia

 

Komentár k zákonu č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov – aktualizácia Komentáre k zákonomNovela č. 205/2014 Z. z. vymedzila viacero nových pojmov: prevádzka, údržba, oprava, rekonštrukcia a modernizácia, čo v praxi spresní chápanie týchto pojmov pri vymedzení činností realizovateľných z fondu prevádzky, údržby a opráv. Ďalšie zmeny sa týkajú zverejnenia postupu pri obstarávaní tovarov a služieb, zohľadnenia miery využívania spoluvlastníctva pri platbe do fondu i spracovávania osobných údajov a zverejňovania neplatičov.

Viac | 15. decembra 2014 | Komentáre k zákonom

 

Dlhy bývalých manželov súvisiace s nevysporiadaným spoločným bývaním

Odborné článkyČlánok podrobne opisuje právne pomery bývalých manželov vo vzťahu k družstevným aj nedružstevným bytom od zániku manželstva až do vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva; zvlášť sa venuje aj právnym aspektom úpravy družstevného bývania.


Viac | 10. decembra 2014 | Odborné články

 

Nevychádzate do výplaty? Poradíme najvýhodnejšie pôžičky pred výplatou! Nečakané výdavky a do výplaty ďaleko. Ako riešiť takýto problém? Môžete výdavky splácať alebo si požičať od známych. Ideálne to však nie je. Najčastejšie využívaným spôsobom je práve pôžička pred výplatou, ktorá pokryje výdavky a popritom je takmer anonymná. Áno, výhodou je diskrétnosť a rýchlosť, ktoré Vám banka alebo nebanková spoločnosť poskytne. Článok vychádza z informácií poskytnutých na stránke 123pozicky.sk/pozicka-pred-vyplatou/detail/.

Viac | 10. decembra 2014 | Inzercia

 

Môže zamestnávateľ žiadať súkromné telefónne číslo od zamestnanca?

Príklady z praxeZamestnávateľ má v pracovnej zmluve dohodnutú pracovnú pohotovosť a chce dať zamestnancom podpísať, že „Pracovník je povinný (alebo súhlasí) v prípade vážnych prevádzkových dôvodov a pri urgentnom stave, havárii, ako sú napr.: požiar, povodeň atď. byť k dispozícii na zavolanie.“ Môže zamestnávateľ žiadať súkromné telefónne číslo od zamestnanca na tento účel? Je to v súlade s legislatívou?


Viac | 9. decembra 2014 | Príklady z praxe

 Stránka 1/143 (1427)