pondelok 3. augusta 2015, Jerguš

Miestna samospráva - archív

Súbor predpisov miestnej samosprávy je určený najmä starostom obcí, primátorom miest, županom samosprávnych krajov, ale aj všetkým odborným pracovníkom miestnej samosprávy. Okrem úplných znení právnych predpisov ponúka aj výklady k vybraným normám, praktické pomôcky a vzory písomností. Obsahuje ucelený prehľad o legislatívnych zmenách s problematikou zameranou na:

  1. postavenie miest a obcí
  2. výkon verejnej správy
  3. financie, dane a účtovníctvo
  4. poplatky
  5. životné prostredie
  6. podnikanie
  7. civilnú ochranu, požiarnu ochranu
  8. školstvo, kultúra, zdravotníctvo

Do sféry samosprávy v rôznej miere zasahuje približne stovka rozličných predpisov, preto súčasný výber môže byť neustále korigovaný a dopĺňaný o nové súvisiace predpisy, komentáre, odborné články a vzory písomností.

Súbor predpisov v oblasti miestnej samosprávy bol zostavený v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska.

 

Dôležité upozornenie

Vážený používateľ SEPI online Miestna samospráva,
dovoľte, aby sme Vás informovali o ukončení súčasného produktu SEPI online Miestna samospráva ku dňu
31. 12. 2010, ktorý Vám nahradí nový elektronický portál www.vssr.sk. Samozrejme aj naďalej budete môcť nájsť všetky potrebné archívne informácie na obvyklom mieste pod názvom Miestna samospráva - archív.


Vaše výhody:
  • pri objednaní ročného online prístupu na portál www.vssr.sk získate 70 % ZĽAVU  (uvádzacia cena po zohľadnení 70 % zľavy je 64,26 € s DPH, vďaka čomu ušetríte až 149,94 €),
  • získate prehľad komplexných informácií v legislatíve, účtovníctve a výkazníctve a súčasne tlačivá a formuláre, komentáre, príklady z praxe a aktuality triedené podľa subjektov verejnej správy Slovenskej republiky.

Predplatiteľom produktu SEPI online Miestna samospráva poskytneme prístup na portál www.vssr.sk
od 1. 1. 2011 do konca zaplateného obdobia zdarma.

Zároveň Vám oznamujeme, že produkt SEPI online Miestna samospráva od 1. 1. 2011 zostane súčasťou portálu www.vssr.sk v podobe elektronického archívu.

Bližšie informácie Vám poskytneme prostredníctvom služby EPI ASISTENT na tel. č.: 041 7053 777 (pracovné dni od 8:00 h do 15:30 h) alebo na e-mailovej adrese sluzby@epi.sk.

Váš EPI tím