Absencia a platenie poistného na zdravotné a sociálne poistenie


Otázka:

Zamestnanec nenastúpil do práce celý mesiac i napriek výzve zamestnávateľa. Má absenciu. Zamestnávateľ ukončil pracovný pomer so zamestnancom k poslednému dňu v mesiaci. Aké odvody je povinný zamestnávateľ odviesť do zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne za obdobie absencie?


Popis článku

Názov: Absencia a platenie poistného na zdravotné a sociálne poistenie
Titul: Daňový a účtovný poradca podnikateľa
Ročník: 2007
Dátum právneho stavu [od]: 1. 1. 2006
Dátum právneho stavu [do]: 31. 12. 2006

Autori:

Mária Jančíková


Odpoveď:

Za obdobie absencie zamestnávateľ neplatí poistné na sociálne poistenie, platí poistné len na zdravotné poistenie najmenej z minimálneho vymeriavacieho základu, ak ide o celý mesiac a rok 2007, najmenej zo sumy 7 600 Sk, 14 % predstavuje poistné najmenej v sume 1 064 Sk. 

Zamestnancovi sa v čase neospravedlnenej neprítomnosti v práci (absencie) prerušuje povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti podľa § 26 ods. 1 písm. c) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, preto za toto obdobie neplatí poistné na sociálne poistenie ani zamestnanec, ani zamestnávateľ.

Podľa § 13 ods. 16 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení sa minimálny vymeriavací základ na zdravotné poistenie nekráti o časť zodpovedajúcu neospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca, preto zamestnávateľ musí odviesť jednak za zamestnanca, ako aj za zamestnávateľa poistné najmenej z minimálneho vymeriavacieho základu za celé obdobie neospravedlnenej absencie.

Poznámka redakcie: § 26 zákona č. 461/2003 Z. z.