pondelok 31. augusta 2015, Nora

Dokumenty vo formáte PDF sú prístupné bezplatne (cez ikonu )
 
Obsah čiastky 12/2013 Z. z.

č. 12

51 kB
40/2013 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Typ predpisu:  Zákon   (pôvodný predpis)   čiastka 12/2013
Platnosť: od: 28. 2. 2013      Účinnosť: od: 1. 4. 2013   

202 kB
39/2013 Z. z. - Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Typ predpisu:  Zákon   (pôvodný predpis)   čiastka 12/2013
Platnosť: od: 28. 2. 2013      Účinnosť: od: 15. 3. 2013