utorok 31. marca 2015, Benjamín

Dokumenty vo formáte PDF sú prístupné bezplatne (cez ikonu )
 
Chronologický register, ročník 2014 (zoznam) Vecný register, ročník 2014 (zoznam)
   
Chronologický register, ročník 2013 (zoznam) Vecný register, ročník 2013 (zoznam)
   
Chronologický register, ročník 2012 (zoznam) Vecný register, ročník 2012 (zoznam)
   
Chronologický register, ročník 2011 (zoznam) Vecný register, ročník 2011 (zoznam)
   
Chronologický register, ročník 2010 (zoznam) Vecný register, ročník 2010 (zoznam)

Chronologický register, ročník 2009 (zoznam) Vecný register, ročník 2009 (zoznam)


Rok   čiastka   predpis Predpis / rok:   

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Čiastka Predpis Predpisy


č. 19


46 kB
67/2015 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín
Typ predpisu:  Oznámenie,   čiastka 19/2015
Platnosť: od: 31. 3. 2015      Účinnosť:    


31 kB
66/2015 Z. z. - Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 24/2014 Z. z. o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách
Typ predpisu:  Vyhláška,   čiastka 19/2015
Platnosť: od: 31. 3. 2015      Účinnosť: od: 15. 4. 2015   


51 kB
65/2015 Z. z. - Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o stredných školách
Typ predpisu:  Vyhláška,   čiastka 19/2015
Platnosť: od: 31. 3. 2015      Účinnosť: od: 1. 4. 2015   


753 kB
64/2015 Z. z. - Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania
Typ predpisu:  Vyhláška,   čiastka 19/2015
Platnosť: od: 31. 3. 2015      Účinnosť: od: 1. 4. 2015   


72 kB
63/2015 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom
Typ predpisu:  Nariadenie vlády,   čiastka 19/2015
Platnosť: od: 31. 3. 2015      Účinnosť: od: 1. 4. 2015   


53 kB
62/2015 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Typ predpisu:  Zákon,   čiastka 19/2015
Platnosť: od: 31. 3. 2015      Účinnosť: od: 1. 4. 2015   


191 kB
61/2015 Z. z. - Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Typ predpisu:  Zákon,   čiastka 19/2015
Platnosť: od: 31. 3. 2015      Účinnosť: od: 1. 4. 2015   


č. 18


642 kB
60/2015 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzatvorení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydávaných v Slovenskej republike a v Českej republike
Typ predpisu:  Oznámenie,   čiastka 18/2015
Platnosť: od: 28. 3. 2015      Účinnosť:    


27 kB
59/2015 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzatvorení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kubánskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických pasov
Typ predpisu:  Oznámenie,   čiastka 18/2015
Platnosť: od: 28. 3. 2015      Účinnosť:    


29 kB
58/2015 Z. z. - Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
Typ predpisu:  Oznámenie,   čiastka 18/2015
Platnosť: od: 28. 3. 2015      Účinnosť:    
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7