pondelok 22. septembra 2014, Móric

Dokumenty vo formáte PDF sú prístupné bezplatne (cez ikonu )
 
Chronologický register, ročník 2013 (zoznam) Vecný register, ročník 2013 (zoznam)
   
Chronologický register, ročník 2012 (zoznam) Vecný register, ročník 2012 (zoznam)
   
Chronologický register, ročník 2011 (zoznam) Vecný register, ročník 2011 (zoznam)
   
Chronologický register, ročník 2010 (zoznam) Vecný register, ročník 2010 (zoznam)

Chronologický register, ročník 2009 (zoznam) Vecný register, ročník 2009 (zoznam)


Rok   čiastka   predpis Predpis / rok:   

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Čiastka Predpis Predpisy


č. 80


123 kB
249/2014 Z. z. - Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur na pripomenutie veľkomoravského kniežaťa Rastislava
Typ predpisu:  Oznámenie,   čiastka 80/2014
Platnosť: od: 19. 9. 2014      Účinnosť:    


31 kB
248/2014 Z. z. - Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazu faktoringovou spoločnosťou, spoločnosťou splátkového financovania alebo lízingovou spoločnosťou na štatistické účely
Typ predpisu:  Oznámenie,   čiastka 80/2014
Platnosť: od: 19. 9. 2014      Účinnosť:    


30 kB
247/2014 Z. z. - Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazu správcovskou spoločnosťou za podielový fond alebo podfond na štatistické účely
Typ predpisu:  Oznámenie,   čiastka 80/2014
Platnosť: od: 19. 9. 2014      Účinnosť:    


31 kB
246/2014 Z. z. - Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely
Typ predpisu:  Oznámenie,   čiastka 80/2014
Platnosť: od: 19. 9. 2014      Účinnosť:    


31 kB
245/2014 Z. z. - Výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (elektrotechnický priemysel)
Typ predpisu:  Výnos,   čiastka 80/2014
Platnosť: od: 19. 9. 2014      Účinnosť: od: 1. 10. 2014   


31 kB
244/2014 Z. z. - Výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (stavebníctvo)
Typ predpisu:  Výnos,   čiastka 80/2014
Platnosť: od: 19. 9. 2014      Účinnosť: od: 1. 10. 2014   


33 kB
243/2014 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 335/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek v znení neskorších predpisov
Typ predpisu:  Nariadenie vlády,   čiastka 80/2014
Platnosť: od: 19. 9. 2014      Účinnosť: od: 1. 1. 2015   


33 kB
242/2014 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 305/2006 Z. z. o opatreniach proti emisiám plynných a pevných znečisťujúcich látok motorov na pohon poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov v znení neskorších predpisov
Typ predpisu:  Nariadenie vlády,   čiastka 80/2014
Platnosť: od: 19. 9. 2014      Účinnosť: od: 1. 1. 2015   


41 kB
241/2014 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 554/2006 Z. z. o povinnom používaní bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení vo vozidlách určitých kategórií
Typ predpisu:  Nariadenie vlády,   čiastka 80/2014
Platnosť: od: 19. 9. 2014      Účinnosť: od: 20. 9. 2014   


40 kB
240/2014 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Typ predpisu:  Zákon,   čiastka 80/2014
Platnosť: od: 19. 9. 2014      Účinnosť: od: 19. 9. 2014   
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26