sobota 29. novembra 2014, Vratko

Dokumenty vo formáte PDF sú prístupné bezplatne (cez ikonu )
 
Chronologický register, ročník 2013 (zoznam) Vecný register, ročník 2013 (zoznam)
   
Chronologický register, ročník 2012 (zoznam) Vecný register, ročník 2012 (zoznam)
   
Chronologický register, ročník 2011 (zoznam) Vecný register, ročník 2011 (zoznam)
   
Chronologický register, ročník 2010 (zoznam) Vecný register, ročník 2010 (zoznam)

Chronologický register, ročník 2009 (zoznam) Vecný register, ročník 2009 (zoznam)


Rok   čiastka   predpis Predpis / rok:   

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
Čiastka Predpis Predpisy


č. 100


24 kB
329/2014 Z. z. - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov
Typ predpisu:  Oznámenie,   čiastka 100/2014
Platnosť: od: 28. 11. 2014      Účinnosť:    


22 kB
328/2014 Z. z. - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov
Typ predpisu:  Oznámenie,   čiastka 100/2014
Platnosť: od: 28. 11. 2014      Účinnosť:    


32 kB
327/2014 Z. z. - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 430/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním a výberom v znení vyhlášky č. 150/2011 Z. z.
Typ predpisu:  Vyhláška,   čiastka 100/2014
Platnosť: od: 28. 11. 2014      Účinnosť: od: 1. 12. 2014   


35 kB
326/2014 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov
Typ predpisu:  ,   čiastka 100/2014
Platnosť: od: 28. 11. 2014      Účinnosť:    


60 kB
325/2014 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 403/2010 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Typ predpisu:  Zákon,   čiastka 100/2014
Platnosť: od: 28. 11. 2014      Účinnosť: od: 1. 1. 2015   


100 kB
324/2014 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Typ predpisu:  Zákon,   čiastka 100/2014
Platnosť: od: 28. 11. 2014      Účinnosť: od: 1. 12. 2014   


64 kB
323/2014 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Typ predpisu:  Zákon,   čiastka 100/2014
Platnosť: od: 28. 11. 2014      Účinnosť: od: 1. 12. 2014   


117 kB
322/2014 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Typ predpisu:  Zákon,   čiastka 100/2014
Platnosť: od: 28. 11. 2014      Účinnosť: od: 1. 12. 2014   


174 kB
321/2014 Z. z. - Zákon o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Typ predpisu:  Zákon,   čiastka 100/2014
Platnosť: od: 28. 11. 2014      Účinnosť: od: 1. 12. 2014   


č. 99


25 kB
320/2014 Z. z. - Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky o vyhlásení referenda
Typ predpisu:  Rozhodnutie,   čiastka 99/2014
Platnosť: od: 27. 11. 2014      Účinnosť:    
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34