sobota 1. novembra 2014, Denisa/Denis

Dokumenty vo formáte PDF sú prístupné bezplatne (cez ikonu )
 
Chronologický register, ročník 2013 (zoznam) Vecný register, ročník 2013 (zoznam)
   
Chronologický register, ročník 2012 (zoznam) Vecný register, ročník 2012 (zoznam)
   
Chronologický register, ročník 2011 (zoznam) Vecný register, ročník 2011 (zoznam)
   
Chronologický register, ročník 2010 (zoznam) Vecný register, ročník 2010 (zoznam)

Chronologický register, ročník 2009 (zoznam) Vecný register, ročník 2009 (zoznam)


Rok   čiastka   predpis Predpis / rok:   

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Čiastka Predpis Predpisy


č. 92


33 kB
297/2014 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2015
Typ predpisu:  Nariadenie vlády,   čiastka 92/2014
Platnosť: od: 31. 10. 2014      Účinnosť: od: 1. 1. 2015   


č. 91


29 kB
296/2014 Z. z. - Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného
Typ predpisu:  Opatrenie,   čiastka 91/2014
Platnosť: od: 29. 10. 2014      Účinnosť: od: 31. 10. 2014   


32 kB
295/2014 Z. z. - Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej renty v roku 2015
Typ predpisu:  Opatrenie,   čiastka 91/2014
Platnosť: od: 29. 10. 2014      Účinnosť: od: 1. 1. 2015   


č. 90


1,17 MB
294/2014 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 313/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní, výmene s členskými štátmi a dovoze zvierat, spermy, oocytov a embryí z tretích krajín v znení neskorších predpisov
Typ predpisu:  Nariadenie vlády,   čiastka 90/2014
Platnosť: od: 24. 10. 2014      Účinnosť: od: 28. 12. 2014   


55 kB
293/2014 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Typ predpisu:  Zákon,   čiastka 90/2014
Platnosť: od: 24. 10. 2014      Účinnosť: od: 2. 1. 2015   


200 kB
292/2014 Z. z. - Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Typ predpisu:  Zákon,   čiastka 90/2014
Platnosť: od: 24. 10. 2014      Účinnosť: od: 1. 11. 2014   


č. 89


776 kB
291/2014 Z. z. - Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2015 až 2017
Typ predpisu:  Vyhláška,   čiastka 89/2014
Platnosť: od: 23. 10. 2014      Účinnosť: od: 1. 1. 2015   


č. 88


20 kB
r01/88/2014 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 26/2013 Z. z.
Typ predpisu:  Redakčné oznámenie,   čiastka 88/2014
Platnosť: od: 23. 10. 2014      Účinnosť: od: 1. 3. 2014   


19 kB
290/2014 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o obrannej spolupráci
Typ predpisu:  Oznámenie,   čiastka 88/2014
Platnosť: od: 23. 10. 2014      Účinnosť:    


22 kB
289/2014 Z. z. - Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o uverejňovaní informácií obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi
Typ predpisu:  Oznámenie,   čiastka 88/2014
Platnosť: od: 23. 10. 2014      Účinnosť: od: 1. 11. 2014   
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31