sobota 18. apríla 2015, Valér

Dokumenty vo formáte PDF sú prístupné bezplatne (cez ikonu )
 
Chronologický register, ročník 2014 (zoznam) Vecný register, ročník 2014 (zoznam)
   
Chronologický register, ročník 2013 (zoznam) Vecný register, ročník 2013 (zoznam)
   
Chronologický register, ročník 2012 (zoznam) Vecný register, ročník 2012 (zoznam)
   
Chronologický register, ročník 2011 (zoznam) Vecný register, ročník 2011 (zoznam)
   
Chronologický register, ročník 2010 (zoznam) Vecný register, ročník 2010 (zoznam)

Chronologický register, ročník 2009 (zoznam) Vecný register, ročník 2009 (zoznam)


Rok   čiastka   predpis Predpis / rok:   

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Čiastka Predpis Predpisy


č. 26


86 kB
78/2015 Z. z. - Zákon o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Typ predpisu:  Zákon,   čiastka 26/2015
Platnosť: od: 17. 4. 2015      Účinnosť: od: 17. 4. 2015   


č. 25


2,16 MB
77/2015 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Typ predpisu:  Zákon,   čiastka 25/2015
Platnosť: od: 16. 4. 2015      Účinnosť: od: 1. 5. 2015   


č. 24


39 kB
76/2015 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb
Typ predpisu:  Nariadenie vlády,   čiastka 24/2015
Platnosť: od: 15. 4. 2015      Účinnosť: od: 15. 4. 2015   


1,15 MB
75/2015 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka
Typ predpisu:  Nariadenie vlády,   čiastka 24/2015
Platnosť: od: 15. 4. 2015      Účinnosť: od: 15. 4. 2015   


č. 23


42 kB
74/2015 Z. z. - Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 116/2014 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a nedoplatkov, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzore ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie
Typ predpisu:  Vyhláška,   čiastka 23/2015
Platnosť: od: 14. 4. 2015      Účinnosť: od: 15. 4. 2015   


43 kB
73/2015 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Typ predpisu:  Zákon,   čiastka 23/2015
Platnosť: od: 14. 4. 2015      Účinnosť: od: 1. 5. 2015   


46 kB
72/2015 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Typ predpisu:  Zákon,   čiastka 23/2015
Platnosť: od: 14. 4. 2015      Účinnosť: od: 1. 6. 2015   


80 kB
71/2015 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 180/2013 Z. z.
Typ predpisu:  Zákon,   čiastka 23/2015
Platnosť: od: 14. 4. 2015      Účinnosť: od: 1. 5. 2015   


č. 22


180 kB
70/2015 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu
Typ predpisu:  Nariadenie vlády,   čiastka 22/2015
Platnosť: od: 14. 4. 2015      Účinnosť: od: 1. 7. 2015   


č. 21


34 kB
69/2015 Z. z. - Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska v znení opatrenia č. 8/2013
Typ predpisu:  Oznámenie,   čiastka 21/2015
Platnosť: od: 1. 4. 2015      Účinnosť:    
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8