streda 28. januára 2015, Alfonz

Dokumenty vo formáte PDF sú prístupné bezplatne (cez ikonu )
 
Chronologický register, ročník 2013 (zoznam) Vecný register, ročník 2013 (zoznam)
   
Chronologický register, ročník 2012 (zoznam) Vecný register, ročník 2012 (zoznam)
   
Chronologický register, ročník 2011 (zoznam) Vecný register, ročník 2011 (zoznam)
   
Chronologický register, ročník 2010 (zoznam) Vecný register, ročník 2010 (zoznam)

Chronologický register, ročník 2009 (zoznam) Vecný register, ročník 2009 (zoznam)


Rok   čiastka   predpis Predpis / rok:   

Čiastka Predpis Predpisy


č. 2


107 kB
6/2015 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzatvorení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Guernsey o výmene informácií týkajúcich sa daní
Typ predpisu:  Oznámenie,   čiastka 2/2015
Platnosť: od: 24. 1. 2015      Účinnosť:    


28 kB
5/2015 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o skončení platnosti Dohody medzi Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Ministerstvom železníc Ruskej federácie a Ministerstvom dopravy Ukrajiny o medzinárodnej železničnej preprave tovaru medzi Slovenskou republikou, Ruskou federáciou a Ukrajinou a o tranzitných prepravách po železniciach týchto štátov
Typ predpisu:  Oznámenie,   čiastka 2/2015
Platnosť: od: 24. 1. 2015      Účinnosť:    


27 kB
4/2015 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o skončení platnosti Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Indonézskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií
Typ predpisu:  Oznámenie,   čiastka 2/2015
Platnosť: od: 24. 1. 2015      Účinnosť:    


54 kB
3/2015 Z. z. - Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 25/2014 Z. z. o integrovaných obslužných miestach a podmienkach ich zriaďovania, označovania, prevádzky a o sadzobníku úhrad
Typ predpisu:  Vyhláška,   čiastka 2/2015
Platnosť: od: 24. 1. 2015      Účinnosť: od: 15. 2. 2015   


č. 1


58 kB
2/2015 Z. z. - Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
Typ predpisu:  Oznámenie,   čiastka 1/2015
Platnosť: od: 13. 1. 2015      Účinnosť:    


1,57 MB
1/2015 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS)
Typ predpisu:  Oznámenie,   čiastka 1/2015
Platnosť: od: 13. 1. 2015      Účinnosť: