pondelok 3. augusta 2015, Jerguš

Dokumenty vo formáte PDF sú prístupné bezplatne (cez ikonu )
 


29 kB
1. Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. decembra 2012 č. MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice
FS: 1 / 2013 Dátum uverejnenia: 31. 1. 2013
Číslo: MF/026991/2012-321


482 kB
2. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 7. decembra 2012 č. MF/023096/2012-72 o uverejnení vzorov odporúčaných tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
FS: 1 / 2013 Dátum uverejnenia: 31. 1. 2013
Číslo: MF/023096/2012-72


22 kB
3. Dodatok č. 2 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 20151) k Prílohe č. 1 „Kódy zdrojov“
FS: 1 / 2013 Dátum uverejnenia: 31. 1. 2013
Číslo: MF/007976/2013-411


28 kB
4. Rozhodnutia vyšších územných celkov o určených maximálnych cenách tovarov miestneho významu – Košický samosprávny kraj: Cenový výmer č. 1/2013
FS: 1 / 2013 Dátum uverejnenia: 31. 1. 2013
Číslo: 1449/2013-RU13/1866 Problematika cenová - vyššie územné celky


29 kB
5. Rozhodnutia vyšších územných celkov o určených maximálnych cenách tovarov miestneho významu – Prešovský samosprávny kraj: Cenový výmer č. 1/2013
FS: 1 / 2013 Dátum uverejnenia: 31. 1. 2013
Číslo: 5723/2012/ODDRC Problematika cenová - vyššie územné celky