pondelok 3. augusta 2015, Jerguš

odborné články > Legislatívne zmeny

Legislatívne zmeny

Modul Legislatívne zmeny obsahuje vybraný, stručný a výstižný popis jednotlivých predpisov, ktoré práve prešli Zbierkou zákonov. Tento modul je určený hlavne podnikateľom. Má ekonomické a právne zameranie. Aktualizuje sa raz týždenne.

Bol(o) vyhľadaných 779 dokumentov, ktoré zodpovedajú Vašej požiadavke.

 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Nález Ústavného súdu SR č. 233/2013 Z. z., sp. zn. PL. ÚS 1/2012, z 3. júla 2013
Legislatívne zmeny , ročník: 0
Dátum publikácie v EPI: 9. 9. 2013
Autor(i): Mgr. Andrea Sládková 
 
Oznámenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 227/2013 Z. z.
Legislatívne zmeny , ročník: 0
Dátum publikácie v EPI: 9. 9. 2013
Autor(i): Mgr. Andrea Sládková 
 
Novela Trestného zákona, Trestného poriadku a zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti k 1. augustu 2013
Legislatívne zmeny , ročník: 0
Dátum publikácie v EPI: 26. 7. 2013
Autor(i): Mgr. Andrea Sládková 
 
Novela zákona o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov SR od 1. augusta 2013 a od 1. januára 2014
Legislatívne zmeny , ročník: 0
Dátum publikácie v EPI: 26. 7. 2013
Autor(i): Mgr. Andrea Sládková 
 
Zmena nariadenia vlády o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia
Legislatívne zmeny , ročník: 0
Dátum publikácie v EPI: 26. 7. 2013
Autor(i): Mgr. Andrea Sládková 
 
Novela zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci účinná od 1. júla 2013
Legislatívne zmeny , ročník: 0
Dátum publikácie v EPI: 1. 7. 2013
Autor(i): Ing. Miriam Kyselová 
 
Novela zákona o ochrane nefajčiarov účinná od 1. júla 2013
Legislatívne zmeny , ročník: 0
Dátum publikácie v EPI: 1. 7. 2013
Autor(i): Ing. Miriam Kyselová 
 
Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov SR o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení
Legislatívne zmeny , ročník: 0
Dátum publikácie v EPI: 1. 7. 2013
Autor(i): Mgr. Andrea Sládková 
 
Novela zákona o bankách a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov
Legislatívne zmeny , ročník: 0
Dátum publikácie v EPI: 27. 6. 2013
Autor(i): Ing. Miriam Kyselová 
 
Novela Colného zákona, zákona o dani z príjmov, zákona o hazardných hrách
Legislatívne zmeny , ročník: 0
Dátum publikácie v EPI: 27. 6. 2013
Autor(i): Ing. Miriam Kyselová 

 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10