piatok 28. augusta 2015, Augustín

Čísla


Vyhľadávanie

 

Justičná revue / 2009 / 11


Bol(o) vyhľadaných 18 dokumentov, ktoré zodpovedajú Vašej požiadavke.


Príloha k Justičnej revue č.11/2009: Rozhodnutia slovenských súdov (Trestné právo)
Články (právnické) / Justičná revue, ročník: 2009, číslo 11
Dátum publikácie v EPI: 15. 12. 2009
 
 
Ne bis in idem v slovenskom (európskom) trestnom práve a potrestanie za priestupok – záverečná časť
Články (právnické) / Justičná revue, ročník: 2009, číslo 11
Dátum publikácie v EPI: 15. 12. 2009
Autor(i): JUDr. Michal Vaľo, CSc. 
 
Pojem „dôvody zmätočnosti“ a ich vývoj
Články (právnické) / Justičná revue, ročník: 2009, číslo 11
Dátum publikácie v EPI: 15. 12. 2009
Autor(i): JUDr. Katarína Gešková 
 
Miestne referendum a krajské referendum – 2. časť
Články (právnické) / Justičná revue, ročník: 2009, číslo 11
Dátum publikácie v EPI: 15. 12. 2009
Autor(i): Radoslav Procházka 
 
Oddlženie ako inštitút konkurzného práva?
Články (právnické) / Justičná revue, ročník: 2009, číslo 11
Dátum publikácie v EPI: 15. 12. 2009
Autor(i): JUDr. Martin Maliar; JUDr. Jaroslav Macek 
 
Exekúcia predajom nehnuteľnosti zaťaženej záložným právom
Články (právnické) / Justičná revue, ročník: 2009, číslo 11
Dátum publikácie v EPI: 15. 12. 2009
Autor(i): JUDr. Alexandra Kotrecová; Mgr. Vladislav Majirský 
 
K právnej úprave korunného svedka
Články (právnické) / Justičná revue, ročník: 2009, číslo 11
Dátum publikácie v EPI: 15. 12. 2009
Autor(i): JUDr. Miloš Deset 
 
Ešte raz k odpočúvaniu a zaznamenávaniu telefonických hovorov
Články (právnické) / Justičná revue, ročník: 2009, číslo 11
Dátum publikácie v EPI: 15. 12. 2009
Autor(i): JUDr. Ján Hrubala 
 
Sudca a jeho presvedčivosť v písomnom odôvodnení rozsudku
Články (právnické) / Justičná revue, ročník: 2009, číslo 11
Dátum publikácie v EPI: 15. 12. 2009
Autor(i): JUDr. Darina Ličková 
 
Procedúra naliehavého opatrenia a progresívny vývoj úpravy procedúry individuálneho oznámenia (podľa Medzinárodného dohovoru na ochranu všetkých ľudí pred nedobrovoľným zmiznutím)
Články (právnické) / Justičná revue, ročník: 2009, číslo 11
Dátum publikácie v EPI: 15. 12. 2009
Autor(i): Mgr. Michal Davala 
 
Ako posúdiť trestnosť dlžníka, ak nepodá návrh na vyhlásenie konkurzu?
Články (právnické) / Justičná revue, ročník: 2009, číslo 11
Dátum publikácie v EPI: 15. 12. 2009
Autor(i): JUDr. Radovan Blažek, PhD. 
 
Informačný odkaz na Slovensku – aproximačná príloha, transpozičná príloha a tabuľky zhody
Články (právnické) / Justičná revue, ročník: 2009, číslo 11
Dátum publikácie v EPI: 15. 12. 2009
Autor(i): JUDr. Milan Vetrák 
 
Placení, fakturace, vklady podle hospodářského zákoníku a obchodního zákoníku
Články (právnické) / Justičná revue, ročník: 2009, číslo 11
Dátum publikácie v EPI: 15. 12. 2009
Autor(i): doc. JUDr. Karel Marek, CSc. 
 
Zásluhy profesora Štefana Lubyho o rozvoj civilistiky
Články (právnické) / Justičná revue, ročník: 2009, číslo 11
Dátum publikácie v EPI: 15. 12. 2009
Autor(i): prof. JUDr. Ján Lazar, DrSc. 
 
Nesúlad zákona o obecnom zriadení s Ústavou SR
Články (právnické) / Justičná revue, ročník: 2009, číslo 11
Dátum publikácie v EPI: 15. 12. 2009
 
 
Systém ochrany vkladov a zodpovednosť štátu
Články (právnické) / Justičná revue, ročník: 2009, číslo 11
Dátum publikácie v EPI: 15. 12. 2009
 
 
Monika Jurčová, Marianna Novotná a kolektív: Pracovné listy a prípadové štúdie z občianskeho práva hmotného, Plzeň 2009, strán 197, ISBN 978-80-7380-215-8
Články (právnické) / Justičná revue, ročník: 2009, číslo 11
Dátum publikácie v EPI: 15. 12. 2009