nedeľa 30. augusta 2015, Ružena

Komentáre >  162/1995 Z. z.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)

Typ komentára: Základný komentár

Autor(i) komentára: Dráčová Jana, JUDr.
Anotácia komentára:
Zobraziť predhovor
Právne oblasti komentára:
Oblasti práva/Byty a nebytové priestory/Kataster nehnuteľností
Oblasti práva/Občianske právo /Nehnuteľnosti

Komentovaný právny predpis: 162/1995 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) (v znení č. 222/1996 Z. z., 255/2001 Z. z., 419/2002 Z. z., 173/2004 Z. z., 568/2007 Z. z., 669/2007 Z. z., 384/2008 Z. z., 304/2009 Z. z., 103/2010 Z. z., 345/2012 Z. z., 180/2013 Z. z.)
Platnosť:od 4. 8. 1995
Účinnosť zobrazenej časovej verzie predpisu:od 1. 10. 2013


Zobraziť s predpisom
Minimalizovať