piatok 28. augusta 2015, Augustín

Popis dokumentu
      

Názov: Dohoda o používaní súkromného motorového vozidla pri pracovnej ceste (§ 7 zák. č. 283/2002 Z. z.)
Titul: Pracovné právo
Právny stav od: 1. 1. 2009

 

Detaily dokumentu
      

Dátum publikácie v EPI: 5. 8. 2008

Právne oblasti:
Pracovné právo / Pracovné právo a personalistika / Zmluvy v pracovnom práve
Pracovné právo / Pracovné právo a personalistika / Náhrady v pracovnom práve

Cieľové skupiny:
FO /
PO /
Štát /

Kľúčové slová:
Dohoda - pozri aj Zmluva
Cestovné náhrady / náhrada za PHL
Cestovné náhrady / používanie cestných motorových vozidiel
Cestovné náhrady / pracovná cesta
Typológia OL / Zákonník práce / Cestovné náhrady
SEPI online / Pracovné právo / Ostatné
EPI produkty / Vzory zmlúv a právnych podaní

 

Odkazované predpisy
      


Dohoda o používaní súkromného motorového vozidla pri pracovnej ceste (§ 7 zák. č. 283/2002 Z. z.)

Zamestnanec sa môže so zamestnávateľom dohodnúť, že použije pri pracovnej ceste vlastné motorové vozidlo. Dohoda musí mať písomnú formu. Zamestnancovi patrí v tomto prípade základná náhrada za každý 1 km jazdy a náhrada za spotrebované pohonné látky. Sumu základnej náhrady určuje Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny opatrením (opatrenie č. 632/2008 Z. z. ). Dohoda musí obsahovať ďalšie náležitosti v zmysle daňových a účtovných predpisov.

Pozn. redakcie: § 7 ods. 1 zák. č. 283/2002 Z. z.