nedeľa 30. augusta 2015, Ružena

Popis dokumentu
      

Názov: Ospravedlnenie obvineného, že sa nedostaví na výsluch
Titul: Trestné právo
Právny stav od: 1. 1. 2013

 

Detaily dokumentu
      

Dátum publikácie v EPI: 15. 2. 2013

Autori:
doc. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.
JUDr. Ján Šanta, PhD.
JUDr. Maroš Žilinka
JUDr. Peter Vachan

Právne oblasti:
Trestné právo / Trestné právo /

Cieľové skupiny:
FO /
Štát /

Kľúčové slová:
Trestné právo / ospravedlnenie
EPI produkty / Vzory zmlúv a právnych podaní
Pokuty / poriadkové

 

Odkazované predpisy
      


Ospravedlnenie obvineného, že sa nedostaví na výsluch


Anotácia:

Obvinený je povinný dostaviť sa na výsluch, ak bol predvolaný. Ak sa bez dostatočného ospravedlnenia nedostaví, možno mu uložiť poriadkovú pokutu do 1 650 eur alebo ho možno predviesť.


Podľa ustanovenia § 70 ods. 1 Trestného poriadku, ak obvinený bez dostatočného ospravedlnenia neposlúchne príkaz alebo nevyhovie výzve alebo predvolaniu podľa tohto zákona, môže ho sudca a v prípravnom konaní prokurátor alebo policajt potrestať poriadkovou pokutou do 1 650 eur; ak ide o právnickú osobu, až do 16 590 eur. Na možnosť uloženia poriadkovej pokuty musia byť dotknuté osoby vopred upozornené.


Podľa ustanovenia § 120 ods. 1 Trestného poriadku, ak sa obvinený, ktorý bol riadne a včas predvolaný, na výsluch alebo iný úkon bez dostatočného ospravedlnenia nedostaví, možno ho na tento úkon predviesť. Na to, ako aj na ďalšie následky nedostavenia sa musí byť obvinený v predvolaní upozornený.