utorok 30. júna 2015, Melánia

Legislatívne správy
Návrh novely zákona o platobných službách sľubuje zlepšenie podmienok pre spotrebiteľov V prípade, ak by bola novela zákona prijatá v podobe, v akej je momentálne predložená, bude môcť spotrebiteľ jednoduchšie presunúť platobný účet k inému poskytovateľovi platobných služieb.

Viac | 22. júna 2015 | Legislatívne správy

 

NR SR schválila kódexy civilného práva

Dňa 21. mája 2015 Národná rada SR schválila reformu civilného práva procesného. Nové kódexy (Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok) nahradia socialistický Občiansky súdny poriadok z roku 1963.


Viac | 22. mája 2015 | Legislatívne správy

 

Novela Notárskeho poriadku Vláda Slovenskej republiky schválila 20. mája 2015 návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok).

Viac | 21. mája 2015 | Legislatívne správy

 

Novela zákona o strelných zbraniach a strelive Navrhuje sa zavedenie evidencie expanzných zbraní, ktoré boli upravené zo zbraní kategórie A, kategórie B a kategórie C z dôvodu ich masívneho rozšírenia, čo môže viesť k ohrozeniu bezpečnostnej situácie v SR.

Viac | 5. mája 2015 | Legislatívne správy

 

Vláda SR schválila návrh nového autorského zákona Návrh nového autorského zákona sa sústreďuje na zabezpečenie efektívnejšieho výkonu práv autorov a iných nositeľov práv a zároveň zabezpečuje vyváženie záujmov na strane nositeľov práv a používateľov.

Viac | 16. apríla 2015 | Legislatívne správy

 

Vláda SR schválila návrh novely zákona o rodine Cieľom návrhu je zlepšiť podmienky ochrany detí a riešenie aktuálnych aplikačných problémov, ktoré boli identifikované za roky existencie a platnosti zákona o rodine a iných predpisov v ich vzájomných súvislostiach.

Viac | 16. apríla 2015 | Legislatívne správy

 

Vláda SR schválila návrh novely zákona o verejnom obstarávaní Novelou zákona o verejnom obstarávaní sa zavádza definícia konečného užívateľa výhod na účely tohto zákona. 

Viac | 16. apríla 2015 | Legislatívne správy

 

Prezident SR Andrej Kiska podpísal nový zákon o odpadoch Najväčšou zmenou, ktorú prináša nový zákon, je zrušenie Recyklačného fondu a z toho vyplývajúce zrušenie povinnosti výrobcov a dovozcov platiť relevantný príspevok.

Viac | 9. apríla 2015 | Legislatívne správy

 

Nové pravidlá pre zaznamenávanie informácií v sektore mlieka

Vláda Slovenskej republiky na rokovaní 18. 3. 2015 schválila nariadenie o podmienkach spoločnej organizácie trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami.


Viac | 20. marca 2015 | Legislatívne správy

 

Nové pravidlá poskytovania podpory v sektore vína

Vláda Slovenskej republiky na rokovaní 18. 3.2015 schválila nariadenie, ktoré predstavuje právnu úpravu na vykonanie nových pravidiel poskytovania podpory v sektore vína.


Viac | 20. marca 2015 | Legislatívne správy

 Stránka 1/76 (753)