piatok 27. marca 2015, Alena

Kontakty

Logo S-EPI
S-EPI, s. r. o.
Martina Rázusa 23A/8336,
010 01 Žilina
tel.: +421 41 70 53 777
fax: +421 41 70 53 214
IČO: 36 014 991
IČ DPH: SK2020100665
DIČ: 2020100665
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 3780/L


Predaj produktov zabezpečuje: Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Martina Rázusa 23A
010 01 Žilina
IČO: 31592503
IČ DPH: SK2020449189
Tel.: 041/7053222
Fax: 041/7053343
Číslo účtu: 184196713/7500  Banka ČSOB, a.s.
IBAN SK77 7500 0000 0001 8419 6713
SWIFT CEKOSKBX

EPI ASISTENT:

+421 41 70 53 777
pracovné dni od 8:00 h do 15:30 h
sluzby@epi.sk
EPI asistent

INZERCIA U NÁS:

(viac informácií)
+421 41 70 53 251
inzercia@epi.sk

PREDAJ ONLINE PRODUKTOV EPI - CALL CENTRUM:

Telefonické objednávanie online produktov
+421 41 70 53 222
objednavky@pp.sk  
Telefonické objednávanie tlačených produktov
+421 41 70 53 222 
objednavky@pp.sk  
Call centrum

PREDAJ A PREZENTÁCIE ONLINE PRODUKTOV EPI - OBCHODNÍ ZÁSTUPCOVIA:

Stredné Slovensko a Bratislava
Mgr. Josef Juhás
+421 905 478 688
juhas@epi.sk
Stredné Slovensko a Bratislava
Ing. Jiří Nosek
+421 907 703 220
nosek@epi.sk
Západné Slovensko a Bratislava
Renáta Šrámková
+421 905 510 430
sramkova@epi.sk
Východné Slovensko a Bratislava
Ľubor Pavlásek
+421 905 800 841
pavlasek@epi.sk
Stredné Slovensko
Iveta Frohlichová
+421 905 800 891
frohlichova@epi.sk
Východné Slovensko
Róbert Čižík 
+421 918 663 348
cizik@epi.sk  
Stredné Slovensko
Katarína Pivková 

 +421 905 800 958 
pivkova@epi.sk
Západné Slovensko
Mgr. Dávid Klasovitý
 +421 905 510 426
klasovity@pp.sk
 

PREDAJNE:

Tomášikova 20
832 05, Bratislava
+421 2 434 268 15
batomasikova@eurokodex.sk  
Otváracie hodiny: Po – Pia: 8.00 h – 16.30 h
Predajne