piatok 31. októbra 2014, Aurélia

Informácie

 

Finančný spravodajcaO produkte

Produkt Finančný spravodajca poskytuje rýchlo a operatívne informácie publikované v približne 1-2-krát mesačne vychádzajúcom vestníku Ministerstva financií SR. Finančný spravodajca obsahuje kompletný súbor usmernení, pokynov, oznámení a vzorov tlačív MF SR od roku 1997.


Aktuality

 

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/021619/2014-721 o určení vzorov tlačív podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti Finančný spravodajcaOznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/021619/2014-721 o určení vzorov tlačív podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti

viac | 30. októbra 2014 | Finančný spravodajca

 

Metodický pokyn č. MF/018162/2014-1721 z 28. 7. 2014 na aktualizáciu obsahu centrálneho metainformačného systému verejnej správy povinnými osobami Finančný spravodajcaMetodický pokyn č. MF/018162/2014-1721 z 28. 7. 2014 na aktualizáciu obsahu centrálneho metainformačného systému verejnej správy povinnými osobami

viac | 22. septembra 2014 | Finančný spravodajca

 

Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/009269/2014-173 o jednotnom formáte elektronických správ vytváraných a odosielaných prostredníctvom prístupových miest Finančný spravodajcaVýnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. apríla 2014 č. MF/009269/2014-173 o jednotnom formáte elektronických správ vytváraných a odosielaných prostredníctvom prístupových miest.

viac | 22. mája 2014 | Finančný spravodajca

 

Pokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/009497/2014-441

Finančný spravodajcaPokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/009497/2014-441 na zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2013 pre ústredné orgány štátnej správy, príspevkové a rozpočtové organizácie, podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a ďalšie subjekty, ktorým boli poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu


viac | 27. marca 2014 | Finančný spravodajca