utorok 2. septembra 2014, Linda

Informácie

 

Finančný spravodajcaO produkte

Produkt Finančný spravodajca poskytuje rýchlo a operatívne informácie publikované v približne 1-2-krát mesačne vychádzajúcom vestníku Ministerstva financií SR. Finančný spravodajca obsahuje kompletný súbor usmernení, pokynov, oznámení a vzorov tlačív MF SR od roku 1997.


Aktuality

 

Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/009269/2014-173 o jednotnom formáte elektronických správ vytváraných a odosielaných prostredníctvom prístupových miest Finančný spravodajcaVýnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. apríla 2014 č. MF/009269/2014-173 o jednotnom formáte elektronických správ vytváraných a odosielaných prostredníctvom prístupových miest.

viac | 22. mája 2014 | Finančný spravodajca

 

Pokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/009497/2014-441

Finančný spravodajcaPokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/009497/2014-441 na zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2013 pre ústredné orgány štátnej správy, príspevkové a rozpočtové organizácie, podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a ďalšie subjekty, ktorým boli poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu


viac | 27. marca 2014 | Finančný spravodajca

 

Pokyny Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/008763/2014-442 na finančné zúčtovanie dotácií poskytnutých obciam z kapitoly štátneho rozpočtu Všeobecná pokladničná správa za rok 2013 Finančný spravodajcaPokyny Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/008763/2014-442 na finančné zúčtovanie dotácií poskytnutých obciam z kapitoly štátneho rozpočtu Všeobecná pokladničná správa za rok 2013

viac | 13. marca 2014 | Finančný spravodajca

 

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. októbra 2013 č. MF/17616/2013-74 Finančný spravodajcaOpatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. októbra 2013 č. MF/17616/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto ukladania individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účely podnikania

viac | 20. decembra 2013 | Finančný spravodajca