štvrtok 30. júla 2015, Libuša

Informácie

 

Finančný spravodajcaO produkte

Produkt Finančný spravodajca poskytuje rýchlo a operatívne informácie publikované v približne 1-2-krát mesačne vychádzajúcom vestníku Ministerstva financií SR. Finančný spravodajca obsahuje kompletný súbor usmernení, pokynov, oznámení a vzorov tlačív MF SR od roku 1997.


Aktuality

 

Novela opatrenia MF SR č. 4455/2003-92 o účtovnej závierke podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva Finančný spravodajcaOpatrenie Ministerstva financií SR z 24. septembra 2014 č. MF/18009/2014-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií SR z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva

viac | 19. novembra 2014 | Finančný spravodajca

 

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/021619/2014-721 o určení vzorov tlačív podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti Finančný spravodajcaOznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/021619/2014-721 o určení vzorov tlačív podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti

viac | 30. októbra 2014 | Finančný spravodajca

 

Metodický pokyn č. MF/018162/2014-1721 z 28. 7. 2014 na aktualizáciu obsahu centrálneho metainformačného systému verejnej správy povinnými osobami Finančný spravodajcaMetodický pokyn č. MF/018162/2014-1721 z 28. 7. 2014 na aktualizáciu obsahu centrálneho metainformačného systému verejnej správy povinnými osobami

viac | 22. septembra 2014 | Finančný spravodajca

 

Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/009269/2014-173 o jednotnom formáte elektronických správ vytváraných a odosielaných prostredníctvom prístupových miest Finančný spravodajcaVýnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. apríla 2014 č. MF/009269/2014-173 o jednotnom formáte elektronických správ vytváraných a odosielaných prostredníctvom prístupových miest.

viac | 22. mája 2014 | Finančný spravodajca