piatok 1. augusta 2014, Božidara

EPI systémy
Prehľad EPI systémov

EPI produkty
Zbierka zákonov SR a konsolidované znenia
Zbierka zákonov ČR a konsolidované znenia
Komentáre k zákonom
Rozhodnutia súdov
Finančný spravodajca
Odborné články
Príklady z praxe
Tlačivá a formuláre
Vzory zmlúv a právnych podaní
Dôvodové správy
Interné firemné predpisy
Účtovné súvzťažnosti
Verejné súťaže v SR
Verejné súťaže v EÚ
Obchodný vestník
Biznis Monitor
Videoškolenia

Eurokódex komentáre
k Občianskemu zákonníku
k Ústave Slovenskej republiky
k Zákonníku práce
k Trestnému zákonu
k Trestnému poriadku
C. H. Beck komentáre
C. H. Beck komentáre


Právnická literatúra
Justičná revue
Právo a judikatúra v praxi
Anglické znenia zákonov
EPI Knihy
Kalkulačky
Kalkulačka súdnych poplatkov
Kalkulačka na výpočet lehôt
Kalkulačka trov právneho zastúpenia
Kalkulačka na výpočet úrokov z omeškania
Mzdové kalkulačky

Poradňa

 

Obchodné informácie


Partneri

www.elsa.sk Vydavateľský dom PP Slovenská živnostenská komora Zákony pro lidi
 

Online platby


Trustpay

tatrapay csob
Slovenská sporiteľňa, VÚB banka, UniCredit Bank, VOLKSBANK, OTP banka, Poštová banka, Prima banka, mBank

všetky »
TOP témy
Zmena právnej formy a. s. na spoločnosť s r. o.

Zmena právnej formy a. s. na spoločnosť s r. o.

Postup pri zmene právnej formy a. s. na spoločnosť s ručením obmedzeným.

Konanie o odporovacej žalobe

Konanie o odporovacej žalobe

 

 

Právne následky a judikatúra.

Čerpanie dovolenky

Čerpanie dovolenky

Právo zamestnanca, ktoré sa nemôže previesť na inú osobu a je vždy viazané len na FO v pracovnom pomere.


všetky »
Aktuálne informácie
K praktickému problému notárskej zápisnice o uznaní dlhu v exekučnom konaní Odborné článkyČlánok sa zaoberá rozporuplným postupom exekučných súdov, ktorý sa v praxi čoraz viac rozširuje, a ktorý si súdy prekvapivo osvojujú. Exekučné súdy čoraz častejšie zamietajú žiadosti súdnych exekútorov o udelenie poverenia, ak je podkladom exekúcie notárska zápisnica o uznaní dlhu.

viac | 1. augusta 2014 | Odborné články

 

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú orgánmi spoločnosti Príklady z praxeObchodná spoločnosť platí za členov predstavenstva a dozornej rady poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú orgánmi spoločnosti. Je tento výdavok pre obchodnú spoločnosť uznaný za daňový výdavok? Ako je to s prihlasovaním na zdravotné poistenie a sociálne poistenie?

viac | 30. júla 2014 | Príklady z praxe

 

Slovenské a České s.r.o. na predaj Máte v pláne expandovať do Českej republiky alebo ste sa rozhodli podnikať na Slovensku? Kúpa hotovej s.r.o. môže byť pre vás najvhodnejšou možnosťou ako začať aktívne s podnikaním.

viac | 28. júla 2014 | Inzercia

 

Rozsudok NS SR sp. zn. 1MObdoV/2/2009, R 114/2014 zo Zbierky stanovísk Najvyššieho súdu SR a rozhodnutí súdov SR č. 7/2014 Rozhodnutia súdovDôkazné bremeno, že určitá obchodná zvyklosť existuje, aký je jej obsah a že sa zachováva, postihuje stranu, ktorá sa tejto zvyklosti dovoláva. Faktúra je platobný účtovný doklad, ktorému nemožno pripisovať účinky dvojstranného právneho úkonu. Jej záväznosť je daná obsahom dohody strán. Od samotnej skutočnosti, že predávajúci cenu tovaru fakturoval a na faktúre uvádza jednostranne lehoty splatnosti kúpnej ceny, nemožno odvodzovať zvyklosť alebo prax, ktorú strany medzi sebou zaviedli a teda ani úmysel strán.

viac | 25. júla 2014 | Rozhodnutia súdov

 

S Ferratum bankou je život krajší Ferratum fenomén rýchlych pôžičiek Určite máte skvelú náladu, keď je krásne slnečno. Naplnení energiou nepotrebujete už žiadny stimul na to, aby vám bolo veselo. Lúče slnka spália všetok stres a pochmúrne myšlienky. Čo však robiť ak sa zamračí. Starosti sa vracajú a vy si musíte nájsť iný spôsob pre zlepšenie nálady. Pokiaľ vás ťažia len peniaze, vieme vám pomôcť raz dva. Kto sme? Ferratum – váš finančný partner, ktorý urobí z každého dňa oslavu života a nového začiatku.

viac | 24. júla 2014 | Inzercia

 

všetky »
Legislatívne správy
Návrh novely Zákonníka práce

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, bol vypracovaný a predložený do legislatívneho procesu na základe vlastnej iniciatívy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z dôvodov potreby riešenia problémov v oblasti dočasného prideľovania zamestnancov. Cieľom návrhu novely Zákonníka práce je riešenie problémov vyskytujúcich sa v aplikačnej praxi pri dočasnom prideľovaní zamestnancov.


viac | 1. augusta 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh novely zákona o zahraničnej službe

Cieľom návrhu zákona je súčasne reagovať na zmeny, ktoré nastali od roku 2010 a vyplynuli z potrieb aplikačnej praxe, ako aj na prevzatie nových kompetencií ministerstvom, ktoré priniesla novelizácia zákona č. 575/2001 Z. z. Novela zákona zahŕňa teda aj problematiku výkonu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí (v spolupráci s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí), ekonomickej diplomacii a  európskym záležitostiam.


viac | 1. augusta 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh novely zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení

Cieľom návrhu zákona je transponovať smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2013/14/EÚ z 21. mája 2013. Zámerom transpozície smernice je zlepšiť kvalitu investícií inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (v podmienkach zákona č. 650/2004 Z. z. ide o doplnkové dôchodkové spoločnosti alebo zamestnanecké dôchodkové spoločnosti v rozsahu ich činností vykonávaných na území Slovenskej republiky) a ochraňovať tým investorov.


viac | 1. augusta 2014 | Legislatívne správy

 

všetky »
Spravodajstvo
SOCIÁLNE: Nezamestnanosť v SR sa vyvíja podobne ako priemer EÚ Na Slovensku bola v júni nezamestnanosť vyššia v porovnaní s priemerom za celú eurozónu a za celú Európsku úniu. Medzimesačne sa však vyvíjala podobne ako v eurozóne aj v EÚ, keďže poklesla na 13,8 % z májovej úrovne 13,9 %.

viac | 1. augusta 2014 | Spravodajstvo

 

DANE: Podnikateľom nerobí problém elektronicky komunikovať Slovenskí podnikatelia si začali zvykať na elektronickú komunikáciu s finančnou správou. Tá od januára tohto roka, teda od spustenia povinnej elektronickej komunikácie pre platiteľov DPH, prijala od podnikateľov 4,5 milióna dokumentov v elektronickej podobe.

viac | 1. augusta 2014 | Spravodajstvo

 

SOCIÁLNE: Maximálna nezamestnanecká dávka je od júla vyššia Maximálna výška dávky v nezamestnanosti, ktorú môže uchádzač evidovaný na úrade práce dostať od Sociálnej poisťovne, sa od začiatku júla pri 30-dňovom mesiaci zvýšila z pôvodných 794 eur na 812,8 eura. Najvyššia možná dávka v nezamestnanosti sa zvýšila vzhľadom na rast priemernej mzdy Slovensku, ktorá vlani medziročne stúpla o 2,36 % na 824 eur.

viac | 31. júla 2014 | Spravodajstvo