sobota 20. septembra 2014, Ľuboslav/Ľuboslava

EPI systémy
Prehľad EPI systémov

EPI produkty
Zbierka zákonov SR a konsolidované znenia
Zbierka zákonov ČR a konsolidované znenia
Komentáre k zákonom
Rozhodnutia súdov
Finančný spravodajca
Odborné články
Príklady z praxe
Tlačivá a formuláre
Vzory zmlúv a právnych podaní
Dôvodové správy
Interné firemné predpisy
Účtovné súvzťažnosti
Verejné súťaže v SR
Verejné súťaže v EÚ
Obchodný vestník
Biznis Monitor
Videoškolenia

Eurokódex komentáre
k Občianskemu zákonníku
k Ústave Slovenskej republiky
k Zákonníku práce
k Trestnému zákonu
k Trestnému poriadku
C. H. Beck komentáre
C. H. Beck komentáre


Právnická literatúra
Justičná revue
Právo a judikatúra v praxi
Anglické znenia zákonov
EPI Knihy
Kalkulačky
Kalkulačka súdnych poplatkov
Kalkulačka na výpočet lehôt
Kalkulačka trov právneho zastúpenia
Kalkulačka na výpočet úrokov z omeškania
Mzdové kalkulačky

Poradňa

 

Obchodné informácie


Partneri

www.elsa.sk Vydavateľský dom PP Slovenská živnostenská komora Zákony pro lidi
 

Online platby


Trustpay

tatrapay csob
Slovenská sporiteľňa, VÚB banka, UniCredit Bank, VOLKSBANK, OTP banka, Poštová banka, Prima banka, mBank

všetky »
TOP témy
Vybrané zmeny zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov k 1. októbru 2014

Vybrané zmeny  zákona o vlastníctve bytov


Účinné k 1. októbru 2014.

Zmeny v dohodách od 1. júla 2014

Zmeny v dohodách od 1. júla 2014

Prehľad zmien v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.


všetky »
Aktuálne informácie
Ferratum vám vždy pomôže keď to potrebujete Ferratum fenomén rýchlych pôžičiek Hneváte sa sami na seba že žijete každý mesiac z ruky do huby? Aj napriek veľkým a pravidelným škrtom vo výdajoch nedokážete ustrážiť úspory a tie sa vám rozkotúľajú ihneď ako sa na ne pozriete. V čom robíte chybu? Možno máte skutočne len malý plat. Možno vás zaskočili nečakané výdavky. Stať sa totiž môže čokoľvek. Nech je to radostná udalosť ako svadba, či oslava, alebo choroba či nedajbože pohreb. Život je už raz taký. My vám však pomôžeme za akýchkoľvek okolností.

viac | 18. septembra 2014 | Inzercia

 

Hygiena rúk LORIKA.SK V tomto blogu by som sa rád vyjadril k niektorým bodom týkajúcich sa každodennej hygieny vo všeobecnosti. Dôkladná hygiena je minimum, ktoré vieme urobiť pre svoje zdravie.

viac | 17. septembra 2014 | Inzercia

 

Hlasovanie vlastníkov bytov a nebytových priestorov Odborné článkyPrijatím novely zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, ktorá bola uverejnená v Zbierke zákonov SR pod číslom 205/2014 Z. z. prešla na prvý pohľad pomerne zásadnou zmenou právna úprava hlasovania vlastníkov v domoch.

viac | 18. septembra 2014 | Odborné články

 

Pracovný úraz pri telepráci Príklady z praxeAko je to s pracovným úrazom pri práci vykonávanej doma? Zamestnanec s použitím informačných technológií prácu (teleprácu) vykonáva doma. Telepráca nie je podmienkou zamestnávateľa, požiadal o ňu zamestnanec.

viac | 16. septembra 2014 | Príklady z praxe

 

Komentár k zákonu č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty – aktualizácia

KOmentáre k zákonomAktualizovaný komentár k zmenám zavedeným zákonom č. 218/2014 Z. z. od 1. októbra 2014 a od 1. januára 2015. Zmeny sa týkajú zníženia hranice pre možnosť podávať štvrťročný súhrnný výkaz zo 100 000 € na 50 000 €, elektronických služieb a miesta dodania telekomunikačných služieb.


viac | 12. septembra 2014 | Komentáre k zákonom

 

všetky »
Legislatívne správy
Návrh novely zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva...

Návrh zákona bol vypracovaný s cieľom vytvoriť priaznivejšie podmienky pre podnikanie v poľnohospodárstve pre mladých poľnohospodárov. Súčasne tým chce prispieť k riešeniu generačnej výmeny v poľnohospodárstve a podporiť zamestnanosť na slovenskom vidieku, kde jedným z rozhodujúcich odvetví tvorby pracovných príležitostí je poľnohospodárstvo.


viac | 12. septembra 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh novely zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia...

Cieľom predloženého návrhu je precizovanie ustanovení v súvislosti s vyberaním poplatkov a doplatkov zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti od občana. Navrhuje sa jednoznačne určiť súčasti zdravotného výkonu. Oproti doterajšej právnej úprave sa ustanovuje, že zdravotné výkony poskytované pri liečbe choroby uvedenej v zozname chorôb a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, pri ktorých môže poskytovateľ požadovať úhradu, bude schvaľovať príslušný VÚC.


viac | 12. septembra 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh zákona o prevencii závažných priemyselných havárií

Cieľom predloženého návrhu zákona je predchádzať vzniku závažných priemyselných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok a obmedziť následky takýchto havárií na zdravie ľudí, životné prostredie a majetok mimo podnikov. Návrh zákona ustanovuje povinnosti pre prevádzkovateľov podnikov, v ktorých sa nachádzajú určité množstvá nebezpečných látok, tak, aby sa zabezpečila prevencia a minimalizovali následky závažnej havárie v prípade jej vzniku. 


viac | 12. septembra 2014 | Legislatívne správy

 

všetky »
Spravodajstvo
EKONOMIKA: Slovenská ekonomika tento rok vzrastie podľa MF o 2,4 % O novej predikcii rastu hrubého domáceho produktu informoval minister financií Peter Kažimír. Ekonomika SR podľa neho začala po dlhšom čase rásť zo svojich vnútorných zdrojov. Reálne mzdy rástli podľa neho najrýchlejšie za posledných sedem rokov a takisto nastalo oživenie v oblasti domácej spotreby.

viac | 19. septembra 2014 | Spravodajstvo

 

ZDRAVOTNÍCTVO: Zdravotnú poisťovňu možno zmeniť do konca septembra Termín na zmenu zdravotnej poisťovne vyprší 30. septembra. Poistenec si prihlášku môže podať len v jednej zdravotnej poisťovni. Ak poistenec svoje rozhodnutie zmenil, je oprávnený vziať späť podanú prihlášku, a to do konca prepoisťovacieho obdobia, bez uvedenia dôvodu.

viac | 19. septembra 2014 | Spravodajstvo

 

NR SR: Parlament posunul novelu o dani z príjmov do druhého čítania Návrh zmien v zákone o dani z príjmov putuje do ďalšieho legislatívneho procesu, poslanci parlamentu odhlasovali jeho posunutie do druhého čítania. Postačili na to hlasy poslancov vládneho Smeru-SD. Návrhy opozičných poslancov vrátiť návrh na dopracovanie, resp. nepokračovať v rokovaní o návrhu, neprešli.

viac | 18. septembra 2014 | Spravodajstvo