utorok 7. júla 2015, Oliver

EPI systémy
Prehľad EPI systémov

EPI produkty
Zbierka zákonov SR a konsolidované znenia
Zbierka zákonov ČR a konsolidované znenia
Komentáre k zákonom
Rozhodnutia súdov
Finančný spravodajca
Odborné články
Príklady z praxe
Tlačivá a formuláre
Vzory zmlúv a právnych podaní
Dôvodové správy
Interné firemné predpisy
Účtovné súvzťažnosti
Verejné súťaže v SR
Verejné súťaže v EÚ
Obchodný vestník
Biznis Monitor
Videoškolenia

Eurokódex komentáre
k Občianskemu zákonníku
k Ústave Slovenskej republiky
k Zákonníku práce
k Trestnému zákonu
k Trestnému poriadku
C. H. Beck komentáre
C. H. Beck komentáre


Právnická literatúra
Justičná revue
Právo a judikatúra v praxi
Anglické znenia zákonov
Eurokódex literatúra
Kalkulačky
Kalkulačka súdnych poplatkov
Kalkulačka na výpočet lehôt
Kalkulačka trov právneho zastúpenia
Kalkulačka na výpočet úrokov z omeškania
Mzdové kalkulačky
Kalkulačky na výpočet odpisov
Kalkulačka náhrad advokátov

Poradňa

 

Obchodné informácie


Partneri

www.elsa.sk Vydavateľský dom PP Slovenská živnostenská komora Zákony pro lidi Vývoj Software a WEB aplikácii na mieru
 

Online platby


Trustpay

tatrapay csob
Slovenská sporiteľňa, VÚB banka, UniCredit Bank, VOLKSBANK, OTP banka, Poštová banka, Prima banka, mBank

všetky »
TOP témy
Ručenie za daň

Ručenie za daň

Inštitút ručenia za daň je opatrením na zamedzenie daňových podvodov v oblasti DPH.

Novinky v doručovaní podľa Civilného sporového poriadku

Civilný sporový poriadok: novinky v doručovaní

Cieľom zmien v doručovaní písomností je zvýšenie efektivity konania pred súdom.

Zmeny v zákone o zdravotnom poistení od 1. 5. 2015

Zmeny v zákone
o zdravotnom poistení

Čo priniesla novela zákona o zdravotnom poistení od 1. 5. 2015?


všetky »
Aktuálne informácie
Pomôžeme vám aj s vybavením domácnosti Túžite po novom modernom zariadení svojej domácnosti a neviete si vybrať z množstva pôžičiek na trhu? Siahnite napríklad po úvere na vybavenie domácnosti od Prvej stavebnej sporiteľne.

viac | 6. júla 2015 | Inzercia

 

Seminár: Aktuálne problémy konkurzu a reštrukturalizácie po novele č. 87/2015 Z. z.

Seminár: Aktuálne problémy konkurzu a reštrukturalizácie po novele č. 87/2015 Z. z.Seminár je zameraný na aktuálne problémy konkurzných a reštrukturalizačných konaní po novele ZKR č. 87/2015 Z. z.


viac | 3. júla 2015 | Aktuálne informácie

 

Benefit v podobe pohonných látok Príklady z praxeMôže firma poskytnúť mesačný peňažný benefit zamestnancom, ktorí používajú služobné autá aj na súkromné účely, napr. do 1000 km 200 €? Tento benefit by zamestnanec zdanil a už by firma neriešila pohonné látky.

viac | 29. júna 2015 | Príklady z praxe

 

Zverejnenie záznamu z kamerového systému Odborné článkyNa jar roku 2015 Mestský súd v Prahe zrušil pokutu firme, ktorá na svojom Facebooku zverejnila fotku zlodeja, ktorý ukradol z predajne nový elektrobicykel. Článok sa zameriava na tento rozsudok z pohľadu, ako by to vyzeralo, keby sa niečo také riešilo na Slovensku, teda podľa slovenských zákonov.

viac | 26. júna 2015 | Odborné články

 

Žiadosť zodpovednej osoby o zrušenie jej poverenia na výkon funkcie zodpovednej osoby Vzory zmlúv a právnych podaníJedným zo spôsobov zániku poverenia zodpovednej osoby je, ak zodpovedná osoba sama písomnou žiadosťou žiada prevádzkovateľa osobných údajov v informačnom systéme o zrušenie jej poverenia na výkon funkcie zodpovednej osoby.

viac | 23. júna 2015 | Vzory zmlúv a právnych podaní

 

všetky »
Legislatívne správy
NR SR schválila novelu školského zákona NR SR po viacerých odkladoch schválila dňa 30. 6. 2015 novelu školského zákona. Najviac diskutovanou bola zmena o právomociach miest, obcí a žúp pri voľbe riaditeľa základnej či strednej školy.

viac | 1. júla 2015 | Legislatívne správy

 

Návrh novely Trestného zákona Návrhom zákona sa  transponuje do právneho poriadku SR Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/13/EÚ z 22. mája 2012 o práve na informácie v trestnom konaní, ktorej predmetom je garancia procesných práv obvinených na informácie v rámci trestného konania a konania o  európskom zatýkacom rozkaze.

viac | 26. júna 2015 | Legislatívne správy

 

Návrh novely zákona o platobných službách sľubuje zlepšenie podmienok pre spotrebiteľov V prípade, ak by bola novela zákona prijatá v podobe, v akej je momentálne predložená, bude môcť spotrebiteľ jednoduchšie presunúť platobný účet k inému poskytovateľovi platobných služieb.

viac | 22. júna 2015 | Legislatívne správy

 

všetky »
Spravodajstvo
SOCIÁLNE: Zmenu výšky odvodov SZČO oznámi Sociálna poisťovňa Ak sa samostatne zárobkovo činnej osobe od 1. júla 2015 na základe daňového priznania za rok 2014 mení výška sociálnych odvodov, Sociálna poisťovňa jej to v rámci proklientskeho prístupu oznámi listom. Poisťovňa má pritom zo zákona povinnosť oznamovať SZČO len vznik povinného poistenia.

viac | 3. júla 2015 | Spravodajstvo

 

MV SR: Nové pravidlá pre voľby už platia Nové zákony, ktoré zjednotia základné pravidlá pre všetky druhy volieb vrátane vedenia volebnej kampane a zabezpečia väčšiu transparentnosť financovania politických strán a volebných kampaní, začali platiť v stredu 1. júla.

viac | 3. júla 2015 | Spravodajstvo

 

MV: Verejnosti je k dispozícii elektronický register adries Verejnosť má od 2. júla k dispozícii elektronické služby registra adries. Register obsahuje informácie o všetkých adresách, adresných bodoch, bytových a nebytových budovách na celom území Slovenska. Register neposkytuje údaje o majiteľoch budov či pobytoch osôb v nich.

viac | 3. júla 2015 | Spravodajstvo