utorok 30. júna 2015, Melánia

EPI systémy
Prehľad EPI systémov

EPI produkty
Zbierka zákonov SR a konsolidované znenia
Zbierka zákonov ČR a konsolidované znenia
Komentáre k zákonom
Rozhodnutia súdov
Finančný spravodajca
Odborné články
Príklady z praxe
Tlačivá a formuláre
Vzory zmlúv a právnych podaní
Dôvodové správy
Interné firemné predpisy
Účtovné súvzťažnosti
Verejné súťaže v SR
Verejné súťaže v EÚ
Obchodný vestník
Biznis Monitor
Videoškolenia

Eurokódex komentáre
k Občianskemu zákonníku
k Ústave Slovenskej republiky
k Zákonníku práce
k Trestnému zákonu
k Trestnému poriadku
C. H. Beck komentáre
C. H. Beck komentáre


Právnická literatúra
Justičná revue
Právo a judikatúra v praxi
Anglické znenia zákonov
Eurokódex literatúra
Kalkulačky
Kalkulačka súdnych poplatkov
Kalkulačka na výpočet lehôt
Kalkulačka trov právneho zastúpenia
Kalkulačka na výpočet úrokov z omeškania
Mzdové kalkulačky
Kalkulačky na výpočet odpisov
Kalkulačka náhrad advokátov

Poradňa

 

Obchodné informácie


Partneri

www.elsa.sk Vydavateľský dom PP Slovenská živnostenská komora Zákony pro lidi Vývoj Software a WEB aplikácii na mieru
 

Online platby


Trustpay

tatrapay csob
Slovenská sporiteľňa, VÚB banka, UniCredit Bank, VOLKSBANK, OTP banka, Poštová banka, Prima banka, mBank

všetky »
TOP témy
Ručenie za daň

Ručenie za daň

Inštitút ručenia za daň je opatrením na zamedzenie daňových podvodov v oblasti DPH.

Rozostavaná stavba a BSM

Rozostavaná stavba a BSM

Aká je právna úprava majetkových nárokov bývalých manželov k rozostavanej stavbe?

Čerpanie dovolenky v roku 2015

Čerpanie dovolenky v roku 2015

Nárok na dovolenku vzniká výlučne zamestnancovi v pracovnom pomere na základe pracovnej zmluvy.


všetky »
Aktuálne informácie
Benefit v podobe pohonných látok Príklady z praxeMôže firma poskytnúť mesačný peňažný benefit zamestnancom, ktorí používajú služobné autá aj na súkromné účely, napr. do 1000 km 200 €? Tento benefit by zamestnanec zdanil a už by firma neriešila pohonné látky.

viac | 29. júna 2015 | Príklady z praxe

 

Zverejnenie záznamu z kamerového systému Odborné článkyNa jar roku 2015 Mestský súd v Prahe zrušil pokutu firme, ktorá na svojom Facebooku zverejnila fotku zlodeja, ktorý ukradol z predajne nový elektrobicykel. Článok sa zameriava na tento rozsudok z pohľadu, ako by to vyzeralo, keby sa niečo také riešilo na Slovensku, teda podľa slovenských zákonov.

viac | 26. júna 2015 | Odborné články

 

Žiadosť zodpovednej osoby o zrušenie jej poverenia na výkon funkcie zodpovednej osoby Vzory zmlúv a právnych podaníJedným zo spôsobov zániku poverenia zodpovednej osoby je, ak zodpovedná osoba sama písomnou žiadosťou žiada prevádzkovateľa osobných údajov v informačnom systéme o zrušenie jej poverenia na výkon funkcie zodpovednej osoby.

viac | 23. júna 2015 | Vzory zmlúv a právnych podaní

 

K pasívnej legitimácii účastníkov konania o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

Rozhodnutia súdovKrajský súd v Nitre poukazuje na rozdielne podmienky pre stanovenie okruhu pasívne legitimovaných účastníkov konania o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti a pre stanovenie tohto okruhu účastníkov konania v konaní o neplatnosť zmluvy o prevode vlastníckeho práva.


viac | 22. júna 2015 | Rozhodnutia súdov

 

Príplatok za sobotu a nedeľu Príklady z praxeMá zamestnávateľ povinnosť poskytnúť zamestnancom, ktorí pracujú v nepretržitej prevádzke, mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu alebo v nedeľu?

viac | 18. júna 2015 | Príklady z praxe

 

všetky »
Legislatívne správy
Návrh novely zákona o platobných službách sľubuje zlepšenie podmienok pre spotrebiteľov V prípade, ak by bola novela zákona prijatá v podobe, v akej je momentálne predložená, bude môcť spotrebiteľ jednoduchšie presunúť platobný účet k inému poskytovateľovi platobných služieb.

viac | 22. júna 2015 | Legislatívne správy

 

NR SR schválila kódexy civilného práva

Dňa 21. mája 2015 Národná rada SR schválila reformu civilného práva procesného. Nové kódexy (Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok) nahradia socialistický Občiansky súdny poriadok z roku 1963.


viac | 22. mája 2015 | Legislatívne správy

 

Novela Notárskeho poriadku Vláda Slovenskej republiky schválila 20. mája 2015 návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok).

viac | 21. mája 2015 | Legislatívne správy

 

všetky »
Spravodajstvo
SOCIÁLNE: Od júla sa na Slovensku zavádza minimálny dôchodok Od začiatku júla sa na Slovensku zavádza minimálny dôchodok. Podmienkou pre nárok na minimálny dôchodok bude trvanie dôchodkového poistenia najmenej 30 rokov. Nízkopríjmoví sporitelia v druhom pilieri budú mať pritom nárok na nižší minimálny dôchodok od štátu ako ľudia s nízkymi zárobkami, ktorí v druhom pilieri neboli.

viac | 30. júna 2015 | Spravodajstvo

 

DANE: Finančná správa chce zdvojnásobiť kontroly Kvôli novému typu daňových podvodov chce finančná správa zdvojnásobiť kontroly. Základom nových typov podvodov je, že subjekty si uplatňujú obrovský počet malých nadmerných odpočtov, ktoré majú rizikový charakter. Nadmerné odpočty sa vykrývajú vstupom na DPH z fiktívnych transakcií v zóne B3 kontrolného výkazu.

viac | 29. júna 2015 | Spravodajstvo

 

DANE: Daňové úrady predĺžia úradné hodiny Finančná správa vychádza v ústrety daňovníkom pri podávaní odložených daňových priznaní. Posilní podateľne a úradné hodiny sa predĺžia. Odložené daňové priznania na daň z príjmu za rok 2014 je potrebné podať a daň zaplatiť do 30. júna tohto roka.

viac | 29. júna 2015 | Spravodajstvo