utorok 30. septembra 2014, Jarolím

EPI systémy
Prehľad EPI systémov

EPI produkty
Zbierka zákonov SR a konsolidované znenia
Zbierka zákonov ČR a konsolidované znenia
Komentáre k zákonom
Rozhodnutia súdov
Finančný spravodajca
Odborné články
Príklady z praxe
Tlačivá a formuláre
Vzory zmlúv a právnych podaní
Dôvodové správy
Interné firemné predpisy
Účtovné súvzťažnosti
Verejné súťaže v SR
Verejné súťaže v EÚ
Obchodný vestník
Biznis Monitor
Videoškolenia

Eurokódex komentáre
k Občianskemu zákonníku
k Ústave Slovenskej republiky
k Zákonníku práce
k Trestnému zákonu
k Trestnému poriadku
C. H. Beck komentáre
C. H. Beck komentáre


Právnická literatúra
Justičná revue
Právo a judikatúra v praxi
Anglické znenia zákonov
EPI Knihy
Kalkulačky
Kalkulačka súdnych poplatkov
Kalkulačka na výpočet lehôt
Kalkulačka trov právneho zastúpenia
Kalkulačka na výpočet úrokov z omeškania
Mzdové kalkulačky

Poradňa

 

Obchodné informácie


Partneri

www.elsa.sk Vydavateľský dom PP Slovenská živnostenská komora Zákony pro lidi
 

Online platby


Trustpay

tatrapay csob
Slovenská sporiteľňa, VÚB banka, UniCredit Bank, VOLKSBANK, OTP banka, Poštová banka, Prima banka, mBank

všetky »
TOP témy

S. r. o. za euro v návrhu novely Obchodného zákonníka

S. r. o. za euro v návrhu novely Obchodného zákonníka


Niekoľko úvah o základnom imaní.

Zmeny v dohodách od 1. júla 2014

Zmeny v dohodách od 1. júla 2014


Prehľad zmien v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.


všetky »
Aktuálne informácie
Rýchla sms pôžička od FerratumBank Ferratum fenomén rýchlych pôžičiek Rozčuľuje vás dnešná rýchla doba? Všetci sa niekam ponáhľajú, vyrábajú sa stále rýchlejšie autá, z Bratislavy do USA sa dostanete za niekoľko hodín. Rýchlosti sa bohužiaľ prispôsobujú aj ľudské vzťahy. Striedanie partnerov a nestabilita sú dnes tak populárne až to mrazí. Čo je však pozitívne, rýchlosť znamená veľké odľahčenie záťaže pri bežných úkonoch. Stroje, prístroje, ale aj služby sú dnes bleskovejšie, než kedykoľvek predtým. My vieme modernú rýchlosť oceniť a pred niekoľkými rokmi sme sa začali snažiť o to, aby ste si to vedeli užiť tiež.

viac | 30. septembra 2014 | Inzercia

 

Pozor, v obehu sú nové stravné lístky Ak ste živnostník alebo právnická osoba a zabezpečujete svojim zamestnancom stravovanie formou stravných lístkov, mali by ste zbystriť pozornosť. V septembri bola totiž do obehu uvedená nová emisia stravných lístkov na rok 2015. Čo robiť s „gastráčmi“ na rok 2014?

viac | 26. septembra 2014 | Inzercia

 

Súdny dvor EÚ: Dobrovoľnú dražbu možno vykonať aj pri pohľadávke založenej na nekalých dôvodoch

Rozhodnutia súdovSúdny dvor v rozsudku C 34/13 rozhodol, že právna úprava Slovenskej republiky nie je v rozpore s právom Európskej únie, aj keď umožňuje vymôcť pohľadávku založenú na zmluvných podmienkach, ktoré sú prípadne nekalé, mimosúdnym výkonom záložného práva na nehnuteľný majetok.


viac | 30. septembra 2014 | Rozhodnutia súdov

 

Komentár k zákonu č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach – aktualizácia Komentáre k zákonomK zákonu č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach Vám ponúkame aktualizovaný komentár.

viac | 26. septembra 2014 | Komentáre k zákonom

 

Náhrada škody a nájom náhradného vozidla Odborné článkyČlánok analyzuje uzatvorenie zmluvy o nájme náhradného vozidla po dopravnej nehode, či a do akej výšky sú preplatené náklady zodpovedajúce nájomnému za užívanie prenajatého automobilu. Špecifikuje nielen podmienky vzniku nároku na náhradu nájomného, ale aj skutočnosti, ktoré ovplyvňujú výšku priznanej náhrady.

viac | 25. septembra 2014 | Odborné články

 

všetky »
Legislatívne správy
Návrh novely zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR

Cieľom navrhovaného zákona je rozšíriť poskytovanie dotácií aj na účely podpory protidrogových aktivít. Návrh zákona súčasne taxatívne ustanovuje oblasti a činnosti, na ktoré možno poskytnúť dotáciu na účely podpory protidrogových aktivít. Návrh zákona ďalej na základe požiadaviek aplikačnej praxe precizuje ustanovenia, ktoré upravujú podmienky poskytovania dotácií na účely podľa § 2 ods. 1 písm. a) až k), napríklad sa ukladá povinnosť zriadenia osobitného účtu v banke.


viac | 22. septembra 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh zákona o vzájomnom uznávaní a výkone ochranných opatrení v občianskych veciach

Účelom návrhu zákona je vytvoriť legislatívne podmienky pre vykonanie Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013 z 12. júna 2013 o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach. Nariadenie má byť rýchlym a flexibilným nástrojom, pomocou ktorého bude chránenej osobe v prípade jej premiestnenia sa z jedného členského štátu do druhého poskytnutá okamžitá ochrana na báze uznania ochranného opatrenia.


viac | 22. septembra 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh novely zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva...

Návrh zákona bol vypracovaný s cieľom vytvoriť priaznivejšie podmienky pre podnikanie v poľnohospodárstve pre mladých poľnohospodárov. Súčasne tým chce prispieť k riešeniu generačnej výmeny v poľnohospodárstve a podporiť zamestnanosť na slovenskom vidieku, kde jedným z rozhodujúcich odvetví tvorby pracovných príležitostí je poľnohospodárstvo.


viac | 12. septembra 2014 | Legislatívne správy

 

všetky »
Spravodajstvo
PRIESKUM: Slováci vydržia v jednej práci v priemere necelé štyri roky Z prieskumu pracovného portálu Profesia.sk vyplýva, že na Slovensku vydrží v priemere človek v jednom zamestnaní necelé štyri roky. Najčastejšie striedajú prácu mladí ľudia, ľudia s vyšším vzdelaním, o niečo častejšie muži ako ženy. Najdlhšie v jednom zamestnaní vydržia colníci, rušňovodiči, výpravcovia a chemickí laboranti.

viac | 30. septembra 2014 | Spravodajstvo

 

PROJEKT: Národný projekt podporí rozvoj a prácu komunitných centier Národný projekt rozšíri prácu a podporí rozvoj komunitných centier, ktoré sa venujú marginalizovaným rómskym komunitám a iným sociálne vylúčeným skupinám. Výzvu na predkladanie žiadostí na zapojenie sa do projektu vyhlásila Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Záujemcovia sa môžu do projektu zapojiť do 31. januára 2015.

viac | 30. septembra 2014 | Spravodajstvo

 

DANE: Daňové a odvodové príjmy by mali byť lepšie o 300 mil. eur Ministerstvo financií očakáva v tomto roku lepší výber daní, než pôvodne predpokladalo. Hlavnými dôvodmi sú lepší výber korporátnych a spotrebných daní a vyšší rast miezd a zamestnanosti. Po zohľadnení týchto faktorov by sa mal príjem z daní a odvodov tento rok zvýšiť o 300 mil. eur.

viac | 30. septembra 2014 | Spravodajstvo