utorok 23. decembra 2014, Nadežda

EPI systémy
Prehľad EPI systémov

EPI produkty
Zbierka zákonov SR a konsolidované znenia
Zbierka zákonov ČR a konsolidované znenia
Komentáre k zákonom
Rozhodnutia súdov
Finančný spravodajca
Odborné články
Príklady z praxe
Tlačivá a formuláre
Vzory zmlúv a právnych podaní
Dôvodové správy
Interné firemné predpisy
Účtovné súvzťažnosti
Verejné súťaže v SR
Verejné súťaže v EÚ
Obchodný vestník
Biznis Monitor
Videoškolenia

Eurokódex komentáre
k Občianskemu zákonníku
k Ústave Slovenskej republiky
k Zákonníku práce
k Trestnému zákonu
k Trestnému poriadku
C. H. Beck komentáre
C. H. Beck komentáre


Právnická literatúra
Justičná revue
Právo a judikatúra v praxi
Anglické znenia zákonov
Eurokódex literatúra
Kalkulačky
Kalkulačka súdnych poplatkov
Kalkulačka na výpočet lehôt
Kalkulačka trov právneho zastúpenia
Kalkulačka na výpočet úrokov z omeškania
Mzdové kalkulačky

Poradňa

 

Obchodné informácie


Partneri

www.elsa.sk Vydavateľský dom PP Slovenská živnostenská komora Zákony pro lidi Vývoj Software a WEB aplikácii na mieru
 

Online platby


Trustpay

tatrapay csob
Slovenská sporiteľňa, VÚB banka, UniCredit Bank, VOLKSBANK, OTP banka, Poštová banka, Prima banka, mBank

všetky »
TOP témy
Daňová licencia

Novela zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2015

Novela zákona prináša zásadné zmeny v zdaňovaní príjmov FO aj PO.

Právo na ochranu osobnosti

Právo na ochranu osobnosti


Je videozáznam zo zákroku policajta legálny?

Vyplácanie dôchodkov z II. piliera

Náhrady mzdy za nevyčerpanú dovolenku

Povinnosti zamestnávateľa v oblasti mzdového účtovníctva pri uzatváraní roku 2014 a pri prechode na rok 2015.


všetky »
Aktuálne informácie
Zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú územnou samosprávou pri prenesenom výkone pôsobnosti štátnej správy Odborné článkyZodpovednosť za škodu spôsobenú orgánom územnej samosprávy pri prenesenom výkone pôsobnosti štátnej správy nesie štát. Zodpovednosti v súvislosti so škodou spôsobenou pri výkone samosprávy sa možno  dovolať voči konkrétnemu orgánu územnej samosprávy.

viac | 22. decembra 2014 | Odborné články

 

Komentár k zákonu č. 663/2007 z. z. o minimálnej mzde – aktualizácia k 1. 1. 2015 Komentáre k zákonomNa obdobie roku 2015 je minimálna mzda ustanovená nariadením vlády SR č. 297/2014 Z. sumou 380 eur mesačne, resp. sumou 2,184 eura za hodinu. Aktualizované príklady k minimálnej mzde, ako aj výklad jednotlivých ustanovení zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde nájdete v komentári.

viac | 19. decembra 2014 | Komentáre k zákonom

 

Uznesenie Krajského súdu v Trenčíne sp. zn. 23 To 8/2013 k poľahčujúcim okolnostiam Rozhodnutia súdovPodľa § 257 ods. 7 TP, ak súd rozhodol, že vyhlásenie obžalovaného prijíma, zároveň vyhlásil, že dokazovanie v rozsahu v akom obžalovaný priznal spáchanie skutku sa nevykoná. Obžalovaný takýmto postupom umožní „prevziať“ výsledky dokazovania z prípravného konania bez toho, aby tieto boli konfrontované s výsledkami dokazovania na hlavnom pojednávaní.

viac | 18. decembra 2014 | Rozhodnutia súdov

 

Tlačivá daňových priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2014 Tlačivá a formuláre

– Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A
– Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B
– Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby


viac | 17. decembra 2014 | Tlačivá a formuláre

 

Predaj akcií a zdravotné poistenie

Príklady z praxeFyzická osoba má príjem z predaja akcií. Má povinnosť z tohto príjmu platiť zdravotné poistenie?


viac | 16. decembra 2014 | Príklady z praxe

 

všetky »
Legislatívne správy
Návrh novely zákona o rodine

Konkrétne ciele návrhu zákona sú širokospektrálne a ich spoločným menovateľom je riešenie aktuálnych aplikačných problémov, ktoré boli identifikované za roky existencie a platnosti zákona o rodine a iných predpisov v ich vzájomných súvislostiach.


viac | 19. decembra 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh novely zákona o ochrane pred požiarmi

Návrh novely zákona reaguje na výsledky výkonu štátneho požiarneho dozoru a na poznatky a zmeny v oblasti zabezpečovania činností na úseku ochrany pred požiarmi.


viac | 19. decembra 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh Stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike

Návrh stratégie rámcovo mapuje kultúrne a kreatívne sektory ako oblasť tradičného umenia, výtvarné a divadelné umenie, film, audiovíziu, televízne a rozhlasové vysielanie, počítačové hry, hudbu či vydavateľskú činnosť, ako aj dizajn, architektúru, reklamu, pamäťové a fondové inštitúcie a príbuzné oblasti (napr. vývoj softvéru) z hľadiska ich ekonomického potenciálu.


viac | 18. decembra 2014 | Legislatívne správy

 

všetky »
Spravodajstvo
MF SR: Register účtovných závierok sa od decembra vylepší Register účtovných závierok prináša vylepšenia v podobe zmeny dizajnu úvodnej stránky a responzívneho dizajnu aplikácie, takže register bez problémov budú môcť využívať aj majitelia smartfónov a tabletov. Používanie Registra účtovných závierok tak bude jednoduchšie a prehľadnejšie.

viac | 19. decembra 2014 | Spravodajstvo

 

PREZIDENT: Vrátil novelu zákona o verejnom obstarávaní Prezident SR Andrej Kiska vrátil parlamentu novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorá má znemožniť schránkovým firmám s neznámymi vlastníkmi účasť na verejných zákazkách. Spôsob, akým sa snaží vylúčiť účasť "schránkových“ firiem z verejného obstarávania, nie je podľa jeho názoru v súlade s Ústavou SR a právom EÚ.

viac | 19. decembra 2014 | Spravodajstvo

 

SOCIÁLNE: Od júla 2015 sa má na Slovensku zaviesť minimálna penzia Od začiatku júla budúceho roka by sa mal na Slovensku zaviesť minimálny dôchodok. Pre ľudí, ktorí počas života získali 30 rokov dôchodkového poistenia, by mal minimálny dôchodok tvoriť 136 % zo sumy životného minima, čo pre rok 2015 predstavuje 269,5 eura.

viac | 19. decembra 2014 | Spravodajstvo