pondelok 30. marca 2015, Vieroslav/Vieroslava

EPI systémy
Prehľad EPI systémov

EPI produkty
Zbierka zákonov SR a konsolidované znenia
Zbierka zákonov ČR a konsolidované znenia
Komentáre k zákonom
Rozhodnutia súdov
Finančný spravodajca
Odborné články
Príklady z praxe
Tlačivá a formuláre
Vzory zmlúv a právnych podaní
Dôvodové správy
Interné firemné predpisy
Účtovné súvzťažnosti
Verejné súťaže v SR
Verejné súťaže v EÚ
Obchodný vestník
Biznis Monitor
Videoškolenia

Eurokódex komentáre
k Občianskemu zákonníku
k Ústave Slovenskej republiky
k Zákonníku práce
k Trestnému zákonu
k Trestnému poriadku
C. H. Beck komentáre
C. H. Beck komentáre


Právnická literatúra
Justičná revue
Právo a judikatúra v praxi
Anglické znenia zákonov
Eurokódex literatúra
Kalkulačky
Kalkulačka súdnych poplatkov
Kalkulačka na výpočet lehôt
Kalkulačka trov právneho zastúpenia
Kalkulačka na výpočet úrokov z omeškania
Mzdové kalkulačky
Kalkulačky na výpočet odpisov
Kalkulačka náhrad advokátov

Poradňa

 

Obchodné informácie


Partneri

www.elsa.sk Vydavateľský dom PP Slovenská živnostenská komora Zákony pro lidi Vývoj Software a WEB aplikácii na mieru
 

Online platby


Trustpay

tatrapay csob
Slovenská sporiteľňa, VÚB banka, UniCredit Bank, VOLKSBANK, OTP banka, Poštová banka, Prima banka, mBank

všetky »
TOP témy
Používanie registračnej pokladnice v roku 2015

Používanie registračnej pokladnice v roku 2015

Od roku 2015 môžu podnikatelia používať virtuálnu registračnú pokladnicu.

Whistleblowing

Whistleblowing

Povinnosti zamestnávateľov pri prijímaní podaní o protispoločenskej činnosti.

Preddavky na cestovné náhrady

Preddavky na cestovné náhrady

Aké chyby vznikajú v praxi pri poskytovaní preddavkov na pracovnú cestu?


všetky »
Aktuálne informácie
Bývajte kvalitne, s kvalitným úverom bez založenia nehnuteľnosti Ak záujemca o nové alebo vynovené bývanie dokáže uskutočniť svoje zámery s úverom do 45 tisíc €, ktorý nechce alebo nemôže založiť nehnuteľnosťou, v tom prípade je výbornou voľbou úver, ktorý  pripravili odborníci na financovanie bývania z Prvej stavebnej sporiteľne.

viac | 27. marca 2015 | Inzercia

 

Systém bezplatnej online fakturácie iDoklad od Cígler Software vygeneroval už 2 milióny faktúr Bezplatná fakturačná služba v cloude iDoklad vygenerovala od svojho spustenia 2 milióny faktúr. Jednoznačne tak potvrdila svoju pozíciu najrozšírenejšej slovenskej a českej služby pre online fakturáciu. Podľa dostupných údajov jej patrí 60% trhového podielu tohto typu aplikácií.

viac | 25. marca 2015 | Inzercia

 

Prenájom nebytového priestoru Príklady z praxePlatiteľ DPH prenajíma nebytové priestory (kancelárie) spoločnosti so sídlom z tretieho štátu. Vystaví faktúru s DPH alebo bez DPH?

viac | 27. marca 2015 | Príklady z praxe

 

K odstúpeniu predávajúceho od kúpnej zmluvy po postúpení pohľadávky na zaplatenie kúpnej ceny

Judikát Nejvyšší soud ČRNajvyšší súd ČR sa v rozhodnutí  sp. zn. 29 Cdo 2483/2012 venuje právnym súvislostiam postúpenia pohľadávky na zaplatenie kúpnej ceny a práva postupcu odstúpiť od kúpnej zmluvy pre omeškanie kupujúceho s jej zaplatením.


viac | 26. marca 2015 | Rozhodnutia súdov

 

Predaj založenej veci záložným veriteľom „pod cenu“ Odborné článkyDnes je už celkom bežná situácia, kedy banka ako záložný veriteľ musí robiť úkony smerujúce k tomu, aby sa jej pri nesplácaní hypotekárneho úveru vrátili vložené peniaze. Základom je realizácia práv záložného veriteľa, teda predaj založeného bytu alebo domu. Otázkou však je, za akú cenu sa má nehnuteľnosť bankou predávať?

viac | 23. marca 2015 | Odborné články

 

všetky »
Legislatívne správy
Nové pravidlá pre zaznamenávanie informácií v sektore mlieka

Vláda Slovenskej republiky na rokovaní 18. 3. 2015 schválila nariadenie o podmienkach spoločnej organizácie trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami.


viac | 20. marca 2015 | Legislatívne správy

 

Nové pravidlá poskytovania podpory v sektore vína

Vláda Slovenskej republiky na rokovaní 18. 3.2015 schválila nariadenie, ktoré predstavuje právnu úpravu na vykonanie nových pravidiel poskytovania podpory v sektore vína.


viac | 20. marca 2015 | Legislatívne správy

 

Nariadenie vlády SR o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu Nariadenie vlády Slovenskej republiky roztrieďuje pyrotechnické výrobky do kategórií podľa úrovne nebezpečenstva a s ohľadom na spôsob ich použitia, účel alebo hladinu hluku.

viac | 20. marca 2015 | Legislatívne správy

 

všetky »
Spravodajstvo
MV: Kaliňák sprísňuje pravidlá o expanzných zbraniach Ministerstvo vnútra zverejnilo návrh novely, ktorá rieši najmä expanzné zbrane, teda znefunkčnené zbrane, ktoré sa však ďalšou úpravou dajú prerobiť na streľby schopné. Novela má zaviesť povinnosť ohlásiť nadobudnutie expanznej zbrane na políciu a predložiť ju na zaevidovanie, upravuje sa tiež postup pri úprave zbraní na expanzné zbrane.

viac | 30. marca 2015 | Spravodajstvo

 

MV: Prepisovať autá bude od apríla možné aj cez internet Ministerstvo vnútra spustí 1. apríla do ostrej prevádzky 26 elektronických služieb, ktoré sa týkajú evidencie vozidiel. Občania budú môcť cez internet tiež odhlásiť aj prihlásiť vozidlo. Online systém počíta aj s možnosťami urobiť zmeny v evidencii svojho auta, ako je zmena farby či iných údajov.

viac | 30. marca 2015 | Spravodajstvo

 

DOPRAVA: Krajiny V4 sú dobre pripravené na čerpanie európskych peňazí Krajiny Visegrádskej štvorky (V4) a Rakúsko sú veľmi dobre pripravené na čerpanie európskych peňazí najmä v súvislosti s ich využitím na skvalitnenie infraštruktúry. Budúca finančná perspektíva prinesie hlavne pre krajiny V4 viac prostriedkov, ktoré budú môcť byť využité na skvalitnenie infraštruktúry.

viac | 27. marca 2015 | Spravodajstvo