piatok 31. októbra 2014, Aurélia

EPI systémy
Prehľad EPI systémov

EPI produkty
Zbierka zákonov SR a konsolidované znenia
Zbierka zákonov ČR a konsolidované znenia
Komentáre k zákonom
Rozhodnutia súdov
Finančný spravodajca
Odborné články
Príklady z praxe
Tlačivá a formuláre
Vzory zmlúv a právnych podaní
Dôvodové správy
Interné firemné predpisy
Účtovné súvzťažnosti
Verejné súťaže v SR
Verejné súťaže v EÚ
Obchodný vestník
Biznis Monitor
Videoškolenia

Eurokódex komentáre
k Občianskemu zákonníku
k Ústave Slovenskej republiky
k Zákonníku práce
k Trestnému zákonu
k Trestnému poriadku
C. H. Beck komentáre
C. H. Beck komentáre


Právnická literatúra
Justičná revue
Právo a judikatúra v praxi
Anglické znenia zákonov
EPI Knihy
Kalkulačky
Kalkulačka súdnych poplatkov
Kalkulačka na výpočet lehôt
Kalkulačka trov právneho zastúpenia
Kalkulačka na výpočet úrokov z omeškania
Mzdové kalkulačky

Poradňa

 

Obchodné informácie


Partneri

www.elsa.sk Vydavateľský dom PP Slovenská živnostenská komora Zákony pro lidi
 

Online platby


Trustpay

tatrapay csob
Slovenská sporiteľňa, VÚB banka, UniCredit Bank, VOLKSBANK, OTP banka, Poštová banka, Prima banka, mBank

všetky »
TOP témy
Technické zhodnotenie pri prenájme nebytových priestorov

Zlúčenie obchodných spoločností

K zlučovaniu firiem dochádza hlavne z dôvodu kumulácie kapitálu a posilňovania ich trhovej pozície.

Zodpovednosť pri výkone funkcie konateľa

Zodpovednosť pri výkone funkcie konateľa


Čo všetko obnáša vykonávanie funkcie konateľa?

Vyplácanie dôchodkov z II. piliera

Vyplácanie dôchodkov z II. piliera

Prehľad zmien v zákone
o starobnom dôchodkovom sporení.


všetky »
Aktuálne informácie
Rýchle pôžičky si poskladáte ako vám vyhovuje Ferratum fenomén rýchlych pôžičiek Máte prievan v peňaženke? Zaskočili vás nečakané udalosti, nehoda, choroba, sviatky, či oslavy? Možno máte len malú výplatu, alebo vás vyhodili z roboty. Nezáleží na tom, čo vás postihlo, záleží len na tom, že sa vám dostane pomoci. A to od nás. Sme Ferratum a už niekoľko rokov pomáhame ľuďom po celom svete riešiť finančné problémy. Rýchlo jednoducho a efektívne. Tak na čo ešte čakáte? Pomoc už stojí za dverami. Otvorte ich.

viac | 31. októbra 2014 | Inzercia

 

Minimálna mzda Zbierka zákonov SR a konsolidované zneniaOd 1. januára 2015 sa nariadením vlády Slovenskej republiky č. 297/2014 Z. z. ustanovuje suma minimálnej mzdy na 380,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a 2,184 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

viac | 31. októbra 2014 | Zbierka zákonov SR a konsolidované znenia

 

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/021619/2014-721 o určení vzorov tlačív podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti Finančný spravodajcaOznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/021619/2014-721 o určení vzorov tlačív podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti

viac | 30. októbra 2014 | Finančný spravodajca

 

Nastavte si novú rýchlu pôžičku podľa vašich predstáv Ferratum fenomén rýchlych pôžičiek Ocitli ste sa vo finančnej núdzi? Nechcete už viac strácať čas s depresiami z nedostatku peňazí? Zabudnite na problémy, ktoré spôsobuje tento nedostatok. Stačí ak sa na to pozriete trochu z iného uhla. Budete musieť niečo urobiť pre zmenu k lepšiemu. Riešením je rýchla pôžička. Pre niekoho nepredstaviteľné riziko, no pre iného najlepšia vec, aká ho mohla stretnúť.

viac | 29. októbra 2014 | Inzercia

 

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov – dlhy a exekúcie Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov – dlhy a exekúcieČlánok poskytuje informácie majetku manželov v prípade jeho zaťaženia dlhmi, prípady, keď je začatá exekúcia proti jednému z manželov a aké dosahy bude mať exekučné konanie na druhého manžela.

viac | 29. októbra 2014 | Odborné články

 

všetky »
Legislatívne správy
Návrh zákona o registri adries

Hlavným cieľom návrhu zákona je vytvoriť legislatívny rámec pre fungovanie registra adries, ako informačného systému verejnej správy, evidujúceho adresy a adresné body bytových a nebytových budov, a to tak na účely ich využitia ako referenčných údajov inými štátnymi orgánmi na výkon ich činnosti, ako aj na účely podpory činnosti orgánov štátu majúcich v kompetencii zabezpečovanie ochrany života, zdravia a majetku osôb.


viac | 24. októbra 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh zákona o poisťovníctve

Predmetom návrhu zákona sú niektoré vzťahy súvisiace so vznikom, organizáciou, riadením a vykonávaním činností poisťovní a zaisťovní so sídlom na území Slovenskej republiky, úprava reorganizácie a niektorých vzťahov súvisiacich s ich zánikom.


viac | 21. októbra 2014 | Legislatívne správy

 

Návrh zákona novely zákona o stimuloch pre výskum a vývoj

Návrh zákona sa predkladá v súvislosti s prijatím nového nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Cieľom návrhu je, aby bolo možné aj v roku 2015 pokračovať v podpore výskumu a vývoja u malých a stredných podnikov a napĺňať uznesenie Vlády SR č. 227/2013 B. 107 k opatreniam v hospodárskej politike na podporu hospodárskeho rastu.


viac | 16. októbra 2014 | Legislatívne správy

 

všetky »
Spravodajstvo
SOCIÁLNE: Odvodové úľavy pri študentských brigádach sa zvýšia Hranica zárobku pri dohodách o brigádnickej práci, do ktorej študenti neplatia odvody, sa pre študentov stredných a vysokých škôl od začiatku budúceho roka zvýši na jednotnú sumu 200 eur. Počíta s tým novela zákona o sociálnom poistení, ktorú podpísal prezident Andrej Kiska.

viac | 29. októbra 2014 | Spravodajstvo

 

MS: K novelám Trestného zákona a Trestného poriadku 400 pripomienok Definície nových trestných činov ako aj úprava niektorých už existujúcich sú súčasťou novely Trestného zákona. Materiál je po pripomienkovom konaní a čaká na prerokovanie Legislatívnou radou vlády a na schválenie kabinetom. Novela Trestného zákona sa pripravovala zároveň s novelou Trestného poriadku a spolu k týmto normám prišlo okolo 400 pripomienok.

viac | 29. októbra 2014 | Spravodajstvo

 

BANKY: V európskych testoch mohlo byť neúspešných až 36 bánk Testovanie bánk v Európe ukázalo, že krajiny a banky zavádzajú globálne pravidlá v oblasti kapitálu rôznou rýchlosťou. Záťažové testy bánk v EÚ ukázali, že 25 bánk je príliš slabých na to, aby zvládli tri roky trvajúcu recesiu. Všetky tieto banky pochádzajú z krajín eurozóny.

viac | 28. októbra 2014 | Spravodajstvo