piatok 3. júla 2015, Miloslav

všetky »
TOP témy
Ručenie za daň

Ručenie za daň

Inštitút ručenia za daň je opatrením na zamedzenie daňových podvodov v oblasti DPH.

Rozostavaná stavba a BSM

Rozostavaná stavba a BSM

Aká je právna úprava majetkových nárokov bývalých manželov k rozostavanej stavbe?

Zmeny v zákone o zdravotnom poistení od 1. 5. 2015

Zmeny v zákone
o zdravotnom poistení

Čo priniesla novela zákona o zdravotnom poistení od 1. 5. 2015?


všetky »
Aktuálne informácie
Benefit v podobe pohonných látok Príklady z praxeMôže firma poskytnúť mesačný peňažný benefit zamestnancom, ktorí používajú služobné autá aj na súkromné účely, napr. do 1000 km 200 €? Tento benefit by zamestnanec zdanil a už by firma neriešila pohonné látky.

viac | 29. júna 2015 | Príklady z praxe

 

Zverejnenie záznamu z kamerového systému Odborné článkyNa jar roku 2015 Mestský súd v Prahe zrušil pokutu firme, ktorá na svojom Facebooku zverejnila fotku zlodeja, ktorý ukradol z predajne nový elektrobicykel. Článok sa zameriava na tento rozsudok z pohľadu, ako by to vyzeralo, keby sa niečo také riešilo na Slovensku, teda podľa slovenských zákonov.

viac | 26. júna 2015 | Odborné články

 

Žiadosť zodpovednej osoby o zrušenie jej poverenia na výkon funkcie zodpovednej osoby Vzory zmlúv a právnych podaníJedným zo spôsobov zániku poverenia zodpovednej osoby je, ak zodpovedná osoba sama písomnou žiadosťou žiada prevádzkovateľa osobných údajov v informačnom systéme o zrušenie jej poverenia na výkon funkcie zodpovednej osoby.

viac | 23. júna 2015 | Vzory zmlúv a právnych podaní

 

K pasívnej legitimácii účastníkov konania o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

Rozhodnutia súdovKrajský súd v Nitre poukazuje na rozdielne podmienky pre stanovenie okruhu pasívne legitimovaných účastníkov konania o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti a pre stanovenie tohto okruhu účastníkov konania v konaní o neplatnosť zmluvy o prevode vlastníckeho práva.


viac | 22. júna 2015 | Rozhodnutia súdov

 

Príplatok za sobotu a nedeľu Príklady z praxeMá zamestnávateľ povinnosť poskytnúť zamestnancom, ktorí pracujú v nepretržitej prevádzke, mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu alebo v nedeľu?

viac | 18. júna 2015 | Príklady z praxe

 

všetky »
Legislatívne správy
NR SR schválila novelu školského zákona NR SR po viacerých odkladoch schválila dňa 30. 6. 2015 novelu školského zákona. Najviac diskutovanou bola zmena o právomociach miest, obcí a žúp pri voľbe riaditeľa základnej či strednej školy.

viac | 1. júla 2015 | Legislatívne správy

 

Návrh novely zákona o platobných službách sľubuje zlepšenie podmienok pre spotrebiteľov V prípade, ak by bola novela zákona prijatá v podobe, v akej je momentálne predložená, bude môcť spotrebiteľ jednoduchšie presunúť platobný účet k inému poskytovateľovi platobných služieb.

viac | 22. júna 2015 | Legislatívne správy

 

NR SR schválila kódexy civilného práva

Dňa 21. mája 2015 Národná rada SR schválila reformu civilného práva procesného. Nové kódexy (Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok) nahradia socialistický Občiansky súdny poriadok z roku 1963.


viac | 22. mája 2015 | Legislatívne správy

 

všetky »
Spravodajstvo
NR SR: Kultúrno-osvetová činnosť dostane nové pravidlá Parlament schválil návrh zákona o kultúrno-osvetovej činnosti. Návrh zákona užšie špecifikuje pojem kultúrno-osvetová činnosť a vymedzuje kompetencie a povinnosti jednotlivých článkov v sieti kultúrno-osvetových zariadení.

viac | 2. júla 2015 | Spravodajstvo

 

NR SR: Nový autorský zákon reaguje na moderné trendy Parlament schválil nový autorský zákon, ktorého cieľom je modernizácia, flexibilita, právna istota a prispôsobenie právnej úpravy európskym trendom tvorby, šírenia, používania a ochrany autorských diel, umeleckých výkonov, zvukových záznamov, vysielaní a databáz.

viac | 2. júla 2015 | Spravodajstvo

 

NR SR: Opozičným poslancom neprešla znížená DPH na potraviny Parlamentom neprešiel návrh na zníženie sadzby dane z pridanej hodnoty na potraviny zo súčasných 20 % na 13 % tak, ako to navrhovala štvorica opozičných poslancov. Opatrenie sa malo týkať všetkých potravín okrem tabaku, tabakových výrobkov a alkoholu.

viac | 1. júla 2015 | Spravodajstvo