štvrtok 24. júla 2014, Vladimír

Anglické znenia zákonov

Anglické znenia zákonov – preložená legislatíva

 

Zákonník práce OBJEDNAŤVSTÚPTE
Zákon o minimálnej mzde OBJEDNAŤVSTÚPTE
Zákon o ochrane hospodárskej súťaže OBJEDNAŤVSTÚPTE
Ústava Slovenskej republiky OBJEDNAŤVSTÚPTE
Autorský zákon OBJEDNAŤVSTÚPTE
Obchodný zákonník OBJEDNAŤVSTÚPTE
Občiansky súdny poriadok OBJEDNAŤVSTÚPTE

 

30 najpoužívanejších a najpodstatnejších zákonov, ktoré potrebujete, teraz bez problémov a zdĺhavého prekladania alebo zháňania tlmočníkov nájdete pod jednou strechou na tejto webovej stránke.

Preklady týchto zákonov sme zabezpečili prostredníctvom právnikov používajúcich pravidelne anglický jazyk v právnej praxi, a to z dôvodu čoraz väčšej potreby internacionálnosti požadovanej v každej sfére. Preklady vám zaručene napomôžu k zvýšeniu odbornosti v právnej angličtine. Vďaka tomu sa vaša práca stane rýchlejšou, vaše jednania profesionálnejšie a výsledky hmatateľnejšie.

Veľmi príťažlivá je forma spracovania zákonov. Pre maximálne pohodlnú a jednoduchú orientáciu je pre vás pripravené zrkadlové zobrazovanie vybraného zákona. Na jednej strane si môžete pozrieť slovenskú verziu, na strane druhej budete mať k dispozícii zrkadlovo verziu anglickú. Takéto zobrazovanie prispieva k vysokému komfortu pri práci s produktom.

K ľahkej a hlavne rýchlej orientácii tiež pomáha grafické rozlíšenie jednotlivých odsekov, a tak sa nemôže stať, že by ste jednoducho niečo prehliadli alebo že by vám mohla uniknúť dôležitá informácia.

Nepotrebujete si zakúpiť všetky zákony. Vy si vyberiete ten, ktorý využijete a zaplatíte iba zaň. Všetky aktualizácie, ktoré prebehnú podľa aktuálneho vývoja v legislatíve, ako aj všetky novely vám ponúkneme za zvýhodnenú cenu.

Veľkou výhodou je, že preložené zákony sú v online verzii, a preto k nim máte neobmedzený prístup vtedy, kedy vy potrebujete a časovo sa na nič nemusíte viazať. Taktiež ponúkame možnosť vytvoriť si pdf verziu.

Tento produkt uľahčuje prácu a šetrí čas všetkým tým, ktorí prichádzajú do styku so zákonmi a vyžadujú si ich znalosť nielen v rodnom, ale aj v anglickom jazyku.

Zákonník práce
» objednať / vstúpiť «
Zákon o minimálnej mzde
» objednať / vstúpiť «
Zákon o ochrane hospodárskej súťaže
» objednať / vstúpiť «
Ústava Slovenskej republiky
» objednať / vstúpiť «
Autorský zákon
» objednať / vstúpiť «
Obchodný zákonník » objednať / vstúpiť «
Občiansky súdny poriadok » objednať / vstúpiť «
Občiansky zákonník v príprave   Zákon o poštových službách v príprave
Správny poriadok v príprave   Zákon o ochrane osobných údajov v príprave
Trestný zákon v príprave   Zákon o obchodnom registri v príprave
Trestný poriadok v príprave   Zákon o kolektívnom vyjednávaní v príprave
Zákon o dani z príjmov v príprave   Zákon o dizajnoch v príprave
Zákon o DPH v príprave   Zákon o spotrebných úveroch v príprave
Zákon o sociálnom fonde v príprave   Zákon o poisťovníctve v príprave
Živnostenský zákon v príprave   Zákon o cestnej premávke v príprave
Zákon o BOZP v príprave   Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v príprave
Zákon o vlastníctve bytov v príprave   Zákon o reklame v príprave
Zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v príprave   Zákon o ochrane spotrebiteľa v príprave
  Zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov v príprave

Našli ste v tomto článku všetky informácie? Radi uvítame Vaše námety a pripomienky.