streda 5. augusta 2015, Hortenzia

Sadzby dane z nehnuteľností > Sadzby dane z nehnuteľností 2012

Hodnota ornej pôdy a trvalých trávnych porastov - Okres Stará Ľubovňa

Okres Kód Názov katastrálneho územia/okresu Hodnota v eurách/m2
OP TTP
710 okres STARÁ ĽUBOVŇA 0,1566 0,0245
710 809896 Čirč 0,2028 0,0235
710 813923 Ďurková 0,1005 0,0195
710 814377 Forbasy 0,2376 0,0232
710 815462 Hajtovka 0,1536 0,0345
710 815578 Haligovce 0,0972 0,0189
710 816418 Hniezdne 0,2004 0,0255
710 819123 Hraničné 0,0647 0,0199
710 819620 Hromoš 0,1912 0,0278
710 820695 Chmeľnica 0,1905 0,0262
710 821870 Jakubany 0,1948 0,0212
710 822221 Jarabina 0,1606 0,0292
710 823511 Kamienka 0,1204 0,0239
710 825433 Kolačkov 0,0657 0,0166
710 828874 Kremná 0,0000 0,0285
710 830241 Kyjov 0,1570 0,0182
710 830437 Lacková 0,1852 0,0292
710 831085 Legnava 0,1653 0,0322
710 831425 Lesnica 0,0680 0,0166
710 832944 Litmanová 0,1968 0,0215
710 833088 Lomnička 0,1281 0,0205
710 833606 Ľubotín 0,1656 0,0282
710 835897 Malý Lipník 0,1536 0,0222
710 859541 Malý Sulín 0,2127 0,0202
710 836478 Matysová 0,1453 0,0278
710 837920 Mníšek nad Popradom 0,1151 0,0252
710 841048 Nižné Ružbachy 0,0849 0,0195
710 841846 Nová Ľubovňa 0,1726 0,0222
710 843075 Obručné 0,0647 0,0166
710 844365 Orlov 0,1384 0,0298
710 837938 Pilhov 0,1131 0,0166
710 846848 Plaveč 0,1888 0,0312
710 846872 Plavnica 0,1925 0,0345
710 847674 Podolínec 0,1274 0,0225
710 850691 Pusté Pole 0,1440 0,0265
710 853658 Ruská Voľa nad Popradom 0,1892 0,0262
710 858099 Stará Ľubovňa 0,2131 0,0285
710 858480 Starina 0,1988 0,0282
710 858765 Stráňany 0,0796 0,0215
710 860361 Šambron 0,2024 0,0295
710 860522 Šarišské Jastrabie 0,1191 0,0298
710 866318 Údol 0,1756 0,0348
710 867799 Veľká Lesná 0,1065 0,0172
710 869139 Veľký Lipník 0,2466 0,0222
710 859559 Veľký Sulín 0,1832 0,0252
710 869589 Vislanka 0,2390 0,0199
710 871451 Vyšné Ružbachy 0,1178 0,0169

KÚ – katastrálne územie
OP - orná pôda
TTP - trvalé trávne porasty

Sadzby dane z nehnuteľností pre celé územie SR

Sadzby dane z nehnuteľností pre krajské mesto Prešov

Hodnoty ornej pôdy a trvalých trávnych porastov pre Prešovský kraj