štvrtok 30. júla 2015, Libuša

Sadzby dane z nehnuteľností > Sadzby dane z nehnuteľností 2012

Hodnota ornej pôdy a trvalých trávnych porastov - Okres Košice-okolie

Okres Kód Názov katastrálneho územia/okresu Hodnota v eurách/m2
OP TTP
806 okres KOŠICE-OKOLIE 0,3219 0,0471
806 800431 Bačkovík 0,1965 0,0843
806 802123 Baška 0,1480 0,0371
806 802565 Belža 0,3561 0,0398
806 802611 Beniakovce 0,2864 0,0282
806 802875 Bidovce 0,3233 0,1321
806 803111 Blažice 0,3727 0,0627
806 820547 Bočiar 0,5633 0,1570
806 803413 Bohdanovce 0,3478 0,0670
806 803626 Boliarov 0,2260 0,0338
806 807150 Budimír 0,3392 0,0454
806 807281 Budulov 0,4590 0,1228
806 807389 Bukovec pri Košiciach 0,1417 0,0335
806 807435 Bunetice 0,1540 0,0182
806 807486 Buzica 0,2934 0,0743
806 854328 Byster 0,3040 0,0580
806 808113 Cestice 0,4076 0,1178
806 808636 Čakanovce pri Bidovciach 0,2502 0,0753
806 808750 Čaňa 0,3814 0,1287
806 809004 Čečejovce 0,4225 0,0000
806 809934 Čižatice 0,2207 0,0647
806 810118 Debraď 0,2423 0,0345
806 812935 Drienovec 0,4029 0,0395
806 813893 Ďurďošík 0,0700 0,0278
806 813915 Ďurkov 0,3810 0,0468
806 871699 Dvorníky 0,2838 0,0451
806 814733 Geča 0,3591 0,1254
806 815306 Gyňov 0,4046 0,1002
806 815365 Hačava 0,0710 0,0169
806 866008 Háj 0,2250 0,0175
806 815691 Haniska 0,3694 0,0975
806 816060 Herľany 0,2472 0,0405
806 816574 Hodkovce 0,2234 0,0577
806 841455 Hosťovce 0,4560 0,0166
806 819212 Hrašovík 0,3774 0,1115
806 820636 Hýľov 0,1115 0,0189
806 841463 Chorváty 0,3900 0,0544
806 820954 Chrastné 0,3189 0,0677
806 845914 Chym 0,2061 0,0000
806 822043 Janík 0,3256 0,0653
806 822434 Jasov 0,1789 0,0604
806 823210 Kalša 0,3860 0,0750
806 823708 Kecerovské Kostoľany 0,2977 0,0660
806 823732 Kecerovské Pekľany 0,1802 0,0308
806 823741 Kecerovský Lipovec 0,2350 0,0239
806 819085 Kechnec 0,3930 0,0594
806 825409 Kokšov-Bakša 0,4740 0,1254
806 826049 Komárovce 0,4454 0,1204
806 813079 Kostoľany nad Hornádom 0,4159 0,0255
806 827606 Košická Belá 0,0866 0,0202
806 827622 Košická Polianka 0,3180 0,0348
806 875309 Košické Hámre 0,0866 0,0202
806 827673 Košický Klečenov 0,2177 0,0378
806 828238 Kráľovce nad Torysou 0,3083 0,0295
806 830259 Kysak 0,2891 0,0312
806 835030 Malá Ida 0,3624 0,0959
806 835137 Malá Lodina 0,1995 0,0252
806 813087 Malá Vieska 0,3800 0,0644
806 875317 Malý Folkmár 0,0866 0,0202
806 836583 Medzev 0,0992 0,0292
806 819107 Milhosť 0,3790 0,0972
806 838268 Mokrance 0,3893 0,0790
806 838322 Moldava nad Bodvou 0,1287 0,0315
806 838730 Mudrovce 0,2310 0,0517
806 840793 Nižná Hutka 0,2897 0,0551
806 840823 Nižná Kamenica 0,2765 0,0361
806 840840 Nižná Myšľa 0,4185 0,1039
806 841064 Nižný Čaj 0,2811 0,0494
806 841129 Nižný Klátov 0,1168 0,0172
806 841153 Nižný Lánec 0,4043 0,0776
806 836567 Nižný Medzev 0,3395 0,0474
806 827631 Nižný Olčvár 0,3033 0,0677
806 841854 Nová Polhora 0,4245 0,0922
806 841978 Nováčany 0,2034 0,0395
806 842915 Nový Salaš 0,2316 0,0680
806 843041 Obišovce 0,3316 0,0408
806 843768 Olšovany 0,3150 0,0713
806 843857 Opátka 0,0000 0,0428
806 843997 Opiná 0,1351 0,0295
806 845302 Paňovce 0,3004 0,0600
806 845884 Peder 0,4341 0,1015
806 845922 Perín 0,3711 0,0687
806 847046 Ploské nad Torysou 0,3591 0,0355
806 848506 Poproč nad Bodvou 0,1145 0,0272
806 851272 Rákoš 0,3176 0,0614
806 851639 Rankovce 0,2393 0,0272
806 852058 Rešica 0,3004 0,0205
806 852899 Rozhanovce 0,3130 0,0673
806 853518 Rudník pri Jasove 0,1424 0,0341
806 853691 Ruskov 0,3199 0,0776
806 875414 Ružín 0,0000 0,0249
806 854921 Seňa 0,3545 0,0524
806 855791 Skároš 0,3767 0,0554
806 855987 Slančík 0,2293 0,0531
806 856002 Slanec 0,3176 0,0580
806 856011 Slanská Huta 0,0000 0,0414
806 856037 Slanské Nové Mesto 0,3578 0,0670
806 857220 Sokoľ 0,3070 0,0756
806 820555 Sokoľany 0,4421 0,1244
806 859877 Svinica 0,2698 0,0517
806 860751 Šemša 0,2638 0,0823
806 861359 Štós 0,0647 0,0172
806 813095 Tepličany 0,2844 0,0577
806 864137 Trebejov 0,3365 0,0501
806 865460 Trsťany 0,1042 0,0182
806 865508 Trstené pri Hornáde 0,4109 0,0826
806 866016 Turňa nad Bodvou 0,3153 0,0644
806 841471 Turnianska Nová Ves 0,3897 0,0697
806 866717 Vajkovce 0,3973 0,0766
806 866725 Valaliky 0,3541 0,0989
806 871702 Včeláre 0,3107 0,0600
806 867748 Veľká Ida 0,4182 0,0690
806 867811 Veľká Lodina 0,3385 0,0318
806 870749 Vtáčkovce 0,1161 0,0166
806 871192 Vyšná Hutka 0,3206 0,0325
806 871222 Vyšná Kamenica 0,2479 0,0368
806 871231 Vyšná Myšľa 0,2814 0,0610
806 871486 Vyšný Čaj 0,2243 0,0644
806 871516 Vyšný Klátov 0,0736 0,0169
806 871559 Vyšný Lánec 0,1832 0,0574
806 827649 Vyšný Olčvár 0,3558 0,0381
806 871711 Zádiel 0,1517 0,0368
806 854344 Zdoba 0,3731 0,0000
806 873322 Zlatá Idka 0,0750 0,0166
806 873977 Žarnov 0,3946 0,0912
806 874060 Ždaňa 0,3711 0,0607
806 816078 Žírovce 0,2569 0,0504

KÚ – katastrálne územie
OP - orná pôda
TTP - trvalé trávne porasty

Sadzby dane z nehnuteľností pre celé územie SR

Sadzby dane z nehnuteľností pre krajské mesto Košice

Hodnoty ornej pôdy a trvalých trávnych porastov pre Košický kraj