streda 5. augusta 2015, Hortenzia

Tematické balíčky

Tematické balíčky

Vážení používatelia a návštevníci portálu EPI!

Pripravili sme pre vás tieto tematické balíčky online, v ktorých nájdete všetky dôležité informácie na jednom mieste. Tematické balíčky sú priebežne dopĺňané o súvisiacie a aktuálne informácie.

Účtovné súvzťažnosti 2013

Tematický balíček Účtovné súvzťažnosti na rok 2013 online Vám prináša aktuálny prehľad súvzťažného účtovania na všetkých syntetických účtoch zoradených podľa účtových tried a účtových skupín. Veríme, že táto praktická online príručka na tento rok poslúži svojmu účelu a naplní očakávania svojich adresátov, teda osôb pracujúcich v oblasti účtovníctva.

do 31. 12. 2013
Živnostník
Tematický balíček Živnostník online predstavuje praktický súhrn všetkých dôležitých informácií potrebných pre vaše úspešné podnikanie.
Je zameraný najmä na poskytnutie informácií o zmenách, ktoré oproti doterajšiemu stavu zásadným spôsobom ovplyvňujú právnu a organizačno-technickú reguláciu podnikateľského prostredia.
neobmedzená
Mzdové účtovníctvo v kocke
V súvislosti so zamestnávaním zamestnancov a poskytovaním mzdy sú zamestnávatelia povinní plniť povinnosti, ktoré im ukladajú rôzne právne predpisy v oblasti pracovného, sociálneho, daňového a iného práva. Plnenie týchto povinností vo veľkej miere zabezpečujú mzdoví účtovníci. Ich práca je náročná, zodpovedná, vyžaduje si presnosť, dodržiavanie termínov, znalosť mnohých zákonov a predpisov.
neobmedzená
Daň z pridanej hodnoty
Tematický balíček Daň z pridanej hodnoty Vám poskytne komplexné informácie týkajúce sa zmien v zákone o DPH, ktoré by Vám rozhodne nemali ujsť. V špecializovaných prílohách nájdete súvisiacu legislatívu s komentárom, príklady z praxe a editovateľné tlačivá.
neobmedzená
Interné smernice pre verejnú správu SR
K tomuto tematickému baličku Vám poskytujeme vybrané Interné smernice pre vybrané subjeky verejnej správy SR s komentármi k jednotlivým častiam interných smerníc, ktoré objasňujú problematiku týkajúce sa rôznych oblastí práva ako financie, finančné právo, účtovníctvo, pracovné právo a personalistika a pracovné právo a požiarna ochrana.
neobmedzená

Našli ste v tomto článku všetky informácie? Radi uvítame Vaše námety a pripomienky.