sobota 1. augusta 2015, Božidara

Najvyhľadávanejšie vzory zmlúv a právnych podaní

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

zobraziť vzor Odstúpenie od kúpnej zmluvy (§ 597 ods. 2 OZ) 

 
Tento vzor môžete získať za 15 EPI kreditov
Zakúpte si výhodný balík 200 EPI kreditov teraz iba za 7,30 € s DPH
Zakúpte si ročný prístup k viac ako 1200 vzorom zmlúv a právnych podaní za 106,80 € s DPH

Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci okrem prípadu, ak vec má vadu, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil a tá robí vec neupotrebiteľnou, aj v prípade, ak vec nemá vlastnosti, o ktorých ho predávajúci ubezpečil, alebo ak vec má vady, hoci predávajúci ho ubezpečil, že žiadne vady nemá.

Ak došlo k účinnému odstúpeniu od zmluvy, zmluva sa od počiatku zrušuje a zmluvné strany sú si v zmysle ustanovenia § 457 OZ povinné vrátiť to, čo si navzájom plnili. V opačnom prípade dochádza k bezdôvodnému obohateniu v zmysle ustanovenia § 451 OZ, a to z právneho dôvodu, ktorý odpadol. V prípade, ak predávajúci odmietne vrátiť kúpnu cenu, jej vydania sa môže kupujúci domáhať v zmysle zásad o vydaní bezdôvodného obohatenia.

Právna oblasť: Občianske právo

Kľúčové slová: kupujúci / predávajúcikúpna cena /


 Súvisiace vzory v produkte Vzory zmlúv a právnych podaní na EPI