pondelok 3. augusta 2015, Jerguš

Zmeny na portáli

9. 4. 2014 – Komentáre C. H. BECK


Komentáre C. H. BECK Vážení klienti a fanúšikovia portálu www.epi.sk, s radosťou vám oznamujeme, že od apríla 2014 našu ponuku produktov EPI obohatíme o nové moduly, ktoré sme pripravili v spolupráci s vydavateľstvom C. H. Beck. Moduly C. H. Beck budú obsahovať komentáre k slovenským právnym predpisom a vy takto získate ďalšiu pridanú hodnotu k Zbierke zákonov SR.


4. 3. 2013 – Eurokódex komentár k Trestnému poriadku


Eurokódex komentár k Trestnému poriadku je prvá a jediná online verzia Veľkého komentára k Trestnému poriadku autorského kolektívu pod vedením doc. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD. s viac ako 1 500 normostranami textu. Komentár je prepracovaným a rozšíreným vydaním diela Trestný poriadok s komentárom, ktoré bolo vydané vo vydavateľstve Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Žilina, v marci 2006.
Výhodami elektronickej podoby komentára sú okrem online prístupu najmä fulltextové vyhľadávanie s označením hľadaného výrazu v texte, možnosť voľby zobrazenia bez alebo s komentovaným textom zákona, ľahká orientácia podľa okomentovaných častí zákona, možnosť tlače a prelinkovanie na súvisiace právne predpisy.


3. 12. 2013 – Články z časopisu Legal Point, ktorý vydáva ELSA Slovensko


Do produktu EPI Odborné články sme doplnili články z časopisu Legal Point, ktorý vydáva ELSA Slovensko. ELSA Slovensko (The European Law Students' Association) je nezávislá, nepolitická, nezisková, stavovská organizácia združujúca študentov a mladých právnikov v 41 krajinách Európy. V časopise nájdete odborné témy týkajúce sa právnej teórie, praxe, ale aj významných právnych problémov, ktoré sú výsledkom realizácie nadaných študentov na odborných článkoch.


24. 9. 2013 – Eurokódex komentár k Trestnému zákonu


Eurokódex komentár k Trestnému zákonu je prvá a jediná online verzia Veľkého komentára k Trestnému zákonu autorského kolektívu pod vedením doc. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD. s viac ako 1 300 normostranami textu. Ponúka ucelený právny výklad jednotlivých ustanovení a ďalších praktických otázok, ktoré s nimi úzko súvisia, výber súvisiacich medzinárodných zmlúv a právnych predpisov SR i EÚ, výber súvisiacich ustanovení a rozsiahly výber judikatúry

Výhodami elektronickej podoby komentára sú okrem online prístupu najmä fulltextové vyhľadávanie s označením hľadaného výrazu v texte, možnosť voľby zobrazenia bez alebo s komentovaným textom ústavného zákona, ľahká orientácia podľa okomentovaných častí Ústavy SR, možnosť tlače a prelinkovanie na súvisiace právne predpisy.


26. 6. 2013 – EPI Kalkulačky


Predplatitelia produktu EPI Právny systém môžu využívať novú EPI kalkulačku na výpočet súdnych poplatkov podľa sadzobníka súdnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch. Mzdové kalkulačky na výpočet čistej mzdy sú prístupné zdarma pre všetkých návštevníkov portálu epi.sk.


5. 2. 2013 – Eurokódex komentár k Ústave Slovenskej republiky


Eurokódex komentár k Ústave Slovenskej republiky je prvá a jediná online verzia Komentára k Ústave Slovenskej republiky autorského kolektívu pod vedením Dr. h. c. prof. JUDr. Milana Čiča, DrSc., s viac ako 1 400 normostranami textu. Jeho súčasťou je aj bohatý výber slovenských i zahraničných súdnych rozhodnutí, vrátane judikatúry Ústavného súdu SR a Európskeho súdu pre ľudské práva. Mimoriadne hodnotné a zároveň prehľadné je aj uvádzanie súvisiacej literatúry, súvisiacich ustanovení ústavy a súvisiacich právnych predpisov i medzinárodných zmlúv a dohovorov k jednotlivým ustanoveniam.

Výhodami elektronickej podoby komentára sú okrem online prístupu najmä fulltextové vyhľadávanie s označením hľadaného výrazu v texte, možnosť voľby zobrazenia bez alebo s komentovaným textom ústavného zákona, ľahká orientácia podľa okomentovaných častí Ústavy SR, možnosť tlače a prelinkovanie na súvisiace právne predpisy.


25. 10. 2012 – Právo a judikatúra v praxi – nový online právnický časopis


Od januára 2013 bude vychádzať mesačník Právo a judikatúra v praxi, ktorého zámerom je ponúknuť špecializovaný výber z portálu epi.sk pre širokú právnickú obec.

Pozrite si ukážkové číslo.


11. 9. 2012 – Novinka v produkte Dôvodové správy


Dôvodové správy sú tvorené v úvodnom procese schvaľovania zákona a nie vždy sú v súlade s jeho schváleným znením. Preto vám od 6. volebného obdobia k dôvodovým správam prinášame pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú k nim zverejnené a nájdete ich v prílohe.

Vďaka tejto pridanej hodnote budete mať kompletnú dôvodovú správu k schválenému zneniu zákona dostupnú na jednom mieste.


10. 7. 2012 – Nová produktová rada Preložená legislatíva


Obsahom novej produktovej rady Preložená legislatíva bude 30 samostatne predajných najpoužívanejších zákonov preložených do anglického jazyka. Ako prvý si môžete zakúpiť Zákonník práce ( Labour Code). Online forma prekladov zákonov s prehľadným systémom zrkadlového zobrazenia a grafickým odlíšením jednotlivých odsekov zabezpečuje ľahkú a rýchlu orientáciu v prekladoch.


4. 7. 2012 – Ďalšie pridané rozhodnutia


 • Do produktu Rozhodnutia súdov sme pridali 69 865 rozhodnutí Najvyššieho súdu ČR ( pôvodné texty).
 • Spolu tak môžete vyhľadávať v takmer 163 000 rozhodnutí súdov – slovenských, českých i európskych súdov.
 • Veľkou výhodou našej databázy je možnosť vyhľadávať nad všetkými rozhodnutiami, alebo si zvoliť kombinácie súdov, či vybrať len jeden súd.


13. 6. 2012 – Nový platobný systém TRUSTPAY

TrustPay

Používame nový platobny systém TRUSTPAY.
17. 4. 2012 – Novinky v produkte Rozhodnutia súdov


 • do produktu pribudlo 34 357 nových rozhodnutí Najvyššieho súdu SR a Ústavného súdu SR
 • rozhodnutia súdov v databáze sú rozdelené do dvoch skupín:

I. Autorsky vyberané a spracované rozhodnutia (súčasná databáza), ktoré majú vyberanú právnu vetu a vytvorený názov. Pre lepšiu orientáciu sú označené zlatou ikonou RS.

II. Pôvodné, neupravované texty rozhodnutí (publikované na stránkach súdov), ktoré môžete vyhľadať zadaním spisovej značky. Sú zobrazené vo výsledkoch hľadania cez fulltext, zdroj, vydávajúci súd, právnu oblasť, súvisiaci predpis, dátum rozhodnutia. Nemajú vybranú právnu vetu, ani nie sú priradené k právnym inštitútom. Sú označené sivou ikonou RS.

viac info ...


26. 3. 2012 – Nový box Právnická literatúra v ľavom menu

V ľavom menu, na titulnej stránke portálu epi.sk, bol vytvorený box Právnická literatúra s odkazmi na online verziu časopisu Justičná revue a rubriku EPI knihy.

Časopisy online - DÚPP, PMPP, DAÚ a PAM, ktoré boli novovytvoreným boxom nahradené, nájdete už len na stránke pp.sk.


13. 3. 2012 – Verejné súťaže (SR+EÚ): "živé" súťaže a ponuky

Toto zatržítko spôsobí, že výsledkom vyhľadávania v produkte Verejné súťaže SR a   budú všetky aktuálne verejné súťaže a všetky výzvy na predkladanie ponúk, ktoré boli zverejnené za posledné 3 kalendárne mesiace. Pokiaľ máte nastavené monitoring e-mailom, tak po tejto zmene bude dostávať upozornenie na všetky aktuálne verejné súťaže a všetky zverejnené výzvy na predkladanie ponúk.

9. 3. 2012 – Prepojenie verejného obstarávania

Vytvorili sme spoločnú produktovú stránku spojením existujúcich modulov:

Moduly majú spoločnú produktovú stránku, prehľadávajú sa spoločným vyhľadávacím formulárom, ktorý odošle požiadavku do spoločného indexu a výsledky sa zobrazia v jednom resultliste.

viac info...

6. 3. 2012 – Zmena v produkte Verejné súťaže (SR a EÚ)

Upravili sme produktovú stránku EPI Verejné súťaže. Novou dominantou sa stal podrobný vyhľadávač.

Veríme, že vám zmena zjednoduší a sprehľadní prácu s EPI produktom Verejné súťaže.


17. 2. 2012 – Zlepšenie vyhľadávania v produkte Rozhodnutia súdov

Do vyhľadávacieho formulára sme doplnili nasledovné nové možnosti vyhľadávania:

V časti "Spisová značka" a „R-číslo“ bola doplnená funkcionalita vyhľadávania v dvoch tvaroch – s uvádzaním roku v skrátenom aj rozšírenom tvare. Ďalej sme doplnili vyhľadávanie nad zvolenými kombináciami súdov a vyhľadávanie podľa zdrojov.

Vyhľadávací formulár bol umiestnený na úvod produktovej stránky.

14. 2. 2012 – Predaj online verzie Justičnej revue

Na produktovej stránke Justičnej revue vám unikátne, v online verzii, ponúkame aktuálny ročník Justičnej revue 2012+ archív jednotlivých ročníkov časopisu – až po ročník 2001.

K jednotlivým číslam Justičnej revue (od roku 2009) je k dispozícii aj ich PDF verzia na stiahnutie zdarma.

13. 1. 2012 - Nový vyhľadávač v Zbierke zákonov SR a konsolidovaných znení

Upravili sme produktovú stránku Zbierky zákonov SR. Novou dominantou sa stal vyhľadávač, ktorý bol presunutý na úvod produktovej stránky. V dolnej časti vyhľadávača sa nachádza možnosť podrobného vyhľadávania.

Veríme, že vám zmena zjednoduší a sprehľadní prácu so zákonmi.


5. 1. 2012 - Daň z motorových vozidiel - cestný zákon (Tematický balíček)

Pripravili sme pre Vás nový tematický balíček obsahujúci všetky potrebné informácie pre daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2011.
OBJEDNAŤ

24. 12. 2011 - Vianočná úprava pravého menu

Upravili sme pravé menu titulnej stránky s cieľom sprehľadniť a poskytnúť vám rýchly prístup k najhľadanejším informáciám.

Úpravy budú prebiehať počas celých vianočných sviatkov. Veselé Vianoce praje Epi tím!


21. 12. 2011 - Nový Obchodný vestník

Upravili sme produktovú stránku EPI Obchodný vestník. Novou dominantou sa stal podrobný vyhľadávač.

Veríme, že vám zmena zjednoduší a sprehľadní prácu s obchodným vestníkom.


21. 10. 2011 - Eurokódex komentár k Zákonníku práce (všetko o zmenách)

Eurokódex komentár k Zákonníku práce je prvá a jediná online verzia komentára k Zákonníku práce podľa stavu k 1. 9. 2011, ktorá vám ponúka viac ako 1 500 normostrán kvalitného textu komentára v elektronickej podobe s fulltextovým vyhľadávaním, zobrazenie bez alebo s komentovaným právnym predpisom, ľahkú orientáciu podľa okomentovaných paragrafov, možnosť tlače, časové verzie a prelinkovanie na súvisiace právne predpisy. Jeho súčasťou je aj bohatý výber slovenskej i zahraničnej judikatúry spolu s vysvetľujúcimi príkladmi k tejto základnej norme pracovného práva.

Eurokódex komentár k Zákonníku práce je postupne aktualizovaný tak, aby zodpovedal zneniu zákona po každej jeho novelizácii.


26. 9. 2011 - Nová produktová rada EPI Knihy

Predstavujeme vám novú produktovú radu EPI Knihy, ktorá vám ponúka komfortné čítanie online publikácií s možnosťou prepínania sa do jednotlivých článkov alebo kapitol v rámci diela.

Ako prvé sme pre vás pripravili nasledovné diela: Jednotné kontaktné miesta (autor: JUDr. Ladislav Kopál), Tripartitum (unikátne dielo s nadčasovým odkazom).


31. 8. 2011 - EPI systém Právnik a Ekonóm - šité na mieru

Pripravili sme pre vás nové špecializované EPI systémy Právnik a Ekonóm, viac sa dozviete v ich porovnaní.


20. 7. 2011 - Seriál príspevkov zo série Dane a práca na hrane zákona

V spolupráci s autorom Ing. Emilom Burákom, PhD. sme pre vás spustili seriál príspevkov na tému Polemické daňové výdavky na pracovisku.

Všetky príspevky budeme postupne publikovať ako Top témy, ku ktorým sa môžete kedykoľvek dostať cez Archív Top tém.


19. 5. 2011 – Nový produkt EPI Biznis Monitor - stvorený pre monitoring firiem

Online produkt EPI Biznis Monitor je denne aktualizovaný nástroj na riadenie podnikateľského rizika, vďaka ktorému môžete sledovať dôležité finančné a ekonomické ukazovatele vami zvolených subjektov.

Súčasťou produktu je emailová služba Biznis monitoring upozorňujúca na všetky zmeny vami monitorovaných subjektov, ktoré sa počas monitorovaného obdobia udiali.
EPI Biznis Monitor - stvorený pre monitoring/monitorovanie firiem.


29. 4. 2011 - Tematický balíček Účtovné súvzťažnosti na rok 2011 online

Tematický balíček Účtovné súvzťažnosti na rok 2011 online vám prináša aktuálny prehľad súvzťažného účtovania na všetkých syntetických účtoch zoradených podľa účtových tried a účtových skupín.

Túto praktickú online príručku nemusíte nikam nosiť a pritom sa k nej dostanete z akéhokoľvek počítača s internetom.


1. 1. 2011 – Doplnenie produktu Verejné súťaže v SR o nové rubriky

Produkt Verejné súťaže v SR sme doplnili o dve nové rubriky:

 • Oznamenia o uverejnení výzvy na predkladanie ponúk,
 • Rokovacie konanie bez zverejnenia.
Dve nové rubriky v produkte Verejné súťaže v SR


14. 12. 2010 – Nové položky v hornom menu „Akcie a zľavy“ a „Súťaže“

Pridali sme do horného menu nové položky Akcie a zľavy a Súťaže. Teraz bude vaša orientácia v aktuálnych akciách, zľavách a súťažiach oveľa jednoduchšia a rýchlejšia.

Nové položky v menu


25. 11. 2010 – Nová prihlasovacia stránka

Sprehľadnili sme prihlasovaciu stránku tak, aby bola Vaša práca s portálom Epi.sk jednoduchšia a efektívnejšia.

Prihlasovacia stránka


22. 10. 2010 – Bezplatný prístup k archívu odbornej literatúry

Sprístupnili sme pre vás kompletný archív článkov odbornej literatúry. Teraz aj pre neprihlásených používateľov portálu Epi.sk.

Článok je zaradený do archívu odbornej literatúry, ak je starší ako jeden rok od publikácie na portáli Epi.sk a má ukončenú právnu platnosť.

Archív odbornej literatúry sme sprístupnili v nasledujúcich produktoch:

 • EPI Odborné články,
 • EPI Príklady z praxe,
 • EPI Tlačivá a formuláre,
 • EPI Vzory zmlúv a právnych podaní,
 • EPI Interné firemné predpisy.

K archívnym článkom sa dostanete kliknutím na odkaz „Archív“, ktorý je umiestnený vľavo hore na vybranej produktovej stránke.

Archív článkov odbornej literatúry

Po jeho otvorení sa nachádzate v zozname archívnych článkov odbornej literatúry, kde si môžete vybrať konkrétny článok.


19. 5. 2010 – Možnosť platby v E-shope prostredníctvom služby TatraPay

TatraPay

Pre zvýšenie komfortu Vašej platby Vám ponúkame jej realizáciu prostredníctvom služby TatraPay.


10. 5. 2010 – Doplnenie dátumu za číslom Obchodného vestníka

Výber a prehliadanie registra Obchodného vestníka sa stalo pre Vás jednoduchším a prehľadnejším. Pri čísle vestníka sa nachádza dátum vydania vestníka.Pri čísle Obchodného vestníka sa nachádza dátum vydania vestníka.Pri čísle Obchodného vestníka sa nachádza dátum vydania vestníka.

4. 5. 2010 – Možnosť platby v E-shope prostredníctvom ČSOB platobného tlačidla

ČSOB platobné tlačidlo

Pre zvýšenie komfortu Vašej platby Vám ponúkame jej realizáciu prostredníctvom ČSOB platobného tlačidla.


19. 2. 2010 – Nový a prehľadnejší E-shop

Objednávanie on-line produktov prostredníctvom upraveného E-shopu sa stalo pre Vás jednoduchším a prehľadnejším. Pre ďalšie zvýšenie Vášho užívateľského komfortu pripravujeme v najbližšej dobe nové možnosti platby pomocou elektronických platobných systémov.


4. 1. 2010 – Premiestnenie vyhľadávača EPILex

Justičná revue

Vyhľadávač EPILex bol presunutý z ľavého menu do pravého. Nachádza sa v poslednom boxe Epi laboratórium na titulnej stránke Epi.sk.

21. 12. 2009 – Produkt Komentáre k zákonom v novej, lepšej kvalite!

Pripravili sme pre Vás ešte rýchlejší a jednoduchší prístup ku množstvu kvalitných odborných a štruktúrovaných informácií od odborníkov - špecialistov, ktoré produkt Komentáre obsahuje:

 • rýchlejšie vyhľadanie komentára (3 registre komentárov na úvodnej stránke s odlíšením platných a zrušených okomentovaných predpisov)
 • nová navigácia - prístup ku komentárom z obsahu komentovaného predpisu (keď viete komentár k akému predpisu, resp. ustanoveniu hľadáte + možnosť orientácie podľa názvov zákonných ustanovení)
 • fulltextové vyhľadávanie v komentároch (hľadáte konkrétny pojem, slovo? – zadajte do vyhľadávača na úvodnej stránke a vyhľadá Vám ho v texte všetkých komentárov z databázy, pre vyhľadanie v konkrétnom komentári použite podrobný vyhľadávač)
 • zobrazenie komentárov je prednastavené k aktuálnemu dátumu (keď potrebujete iba komentár v aktuálnom znení)
 • zobrazenie komentára k zvolenému dátumu (potrebujete „archívnu“ informáciu k určitému dátumu, komentár k staršej časovej verzii predpisu? – zvoľte dátum a zobrazí sa Vám komentár účinný v tom čase)
 • tlač vybranej časti komentára alebo celého komentára

17. 12. 2009 – Nový časopis on-line "Justičná revue"

Justičná revue

Na portáli Epi.sk pribudol nový časopis on-line s názvom "Justičná revue".
Nachádza sa v boxe "Časopisy on-line", na titulnej stránke Epi.sk.

Justičná revue je odborný časopis, ktorý ako jeden z mála spája právnu teóriu spolu s právnou praxou. Nájdete v ňom:

 • pravidelné rubriky „Články“, „Diskusia“, „Za a proti“ so zaujímavými článkami, v ktorých špecialisti jednotlivých právnych disciplín riešia problémy týkajúce sa aplikácie práva, najmä v súdnej praxi
 • významné rozhodnutia Ústavného súdu SR
 • recenzie – anotácie k literatúre z právnej oblasti

13. 10. 2009 – Rozšírenie vyhľadávača EPI produktu Interné firmené predpisy o výberové kritérium Oblasť.

Vyhľadávač EPI produktu Interné Firmené Predpisy bol rozšírený o výberové kritérium "Oblasť".

Pri vyhľadávaní dokumentu si po novom môžete vybrať z nasledovných oblastí:

 • Základné predpisy,
 • Pracovnoprávne predpisy,
 • Účtovníctvo,
 • Požiarna ochrana,
 • BOZP.

Obrázok "Vyhľadávač produktu Interné firemné predpisy"

Vyhľadávač produktu Interné firemné predpisy

9. 10. 2009 – Nový box "Plánovací kalendár"

Plánovací kalendár

Na titulnej stránke pribudol v pravom menu nový box s názvom "Plánovací kalendár". Nachádza sa medzi boxami "Zaujímavé" a "Kalendár podnikateľa".

Nájdete v ňom plánovací kalendár na roky 2009 a 2010, ktoré obsahujú prehľad pracovných dní a hodín za 1. a 2. polrok, zoznam štátnych sviatkov a ďalších dní pracovného pokoja, dátumy zmeny letného času a školské prázdniny.

Obrázok s boxom "Plánovací kalendár"

5. 10. 2009 – Nová možnosť zobrazenia pre „všetky“ články v kategóriách: TOP témy, Aktuálne informácie, Legislatívne správy a Spravodajstvo.

Odkazy na zobrazenie všetkých článkov v kategóriách: TOP témy, Aktuálne informácie, Legislatívne správy a Spravodajstvo sú umiestnené v hornej časti vpravo pri názve každej kategórie, tak ako je to na priložených obrázkoch.

Obrázky s odkazmi na "všetky" články:

23. 9. 2009 – Nastavenie EPI informácií e-mailom z certifikovaného Obchodného vestníka A alebo B

Vážený/á používateľ/ka.

Ak si prajete alebo neprajete dostávať informácie e-mailom z certifikovaného Obchodného vestníka A alebo B (označeného ikonou certifikovaný Obchodný vestník), môžete si zmeniť nastavenie po prihlásení sa na www.epi.sk (vpravo hore) v časti "Nastavenie" / "Informácie e-mailom" / "Zmeniť zasielanie".
Zaškrtnutím políčka Vám budú informácie e-mailom doručované aj naďalej / odškrtnutím políčka zrušíte zasielanie informácií e-mailom, podľa nasledujúceho obrázku.