nedeľa 30. augusta 2015, Ružena

EPI systémy

EPI systém

EPI produkt

EPI právny systém
Basic
EPI právny systém
Medium
EPI právny systém
Premium
Zbierka zákonov a konsolidované znenia SR
Zbierka zákonov  ČR
EPI Rozhodnutia súdov
EPI Predpisy EÚ
EPI Kalkulačky
EPI Komentáre
EPI Finančný spravodajca
EPI Odborné články
EPI Príklady z praxe
EPI Tlačivá a formuláre
EPI Vzory zmlúv a právnych podaní
EPI Dôvodové správy
EPI Interné firemné predpisy
EPI Účtovné súvzťažnosti
EPI Justičná Revue
EPI Verejné súťaže
EPI Obchodný vestník
Eurokódex Literatúra
Eurokódex komentár k Občianskemu zákonníku
Eurokódex komentár k Zákonníku práce
Eurokódex komentár k Ústave SR
Eurokódex komentár k Trestnému zákonu
Eurokódex komentár k Trestnému poriadku
Cena (s DPH): 294,00 € 1 094,40 € 1 656,00 €
Cena (bez DPH): 245,00 € 912,00 € 1 380,00 €

Právny systém Basic - je online produkt, ktorý ponúka komplexný prehľad legislatívy Slovenskej republiky od roku 1945 s prepojením na databázu súdnych rozhodnutí naviazaných na právne predpisy aktívnymi odkazmi z textu predpisov i súdnych rozhodnutí.

Právny systém Medium – je online produkt, ktorý ponúka komplexný prehľad legislatívy Slovenskej republiky od roku 1945 s prepojením na databázu súdnych rozhodnutí, komentárov, odborných článkov a iných produktov naviazaných na právne predpisy aktívnymi odkazmi z textu predpisov i dokumentov z produktov.

Právny systém Premium – je online produkt, ktorý ponúka komplexný prehľad legislatívy Slovenskej republiky od roku 1945 s prepojením na databázu súdnych rozhodnutí, komentárov, odborných článkov a iných produktov naviazaných na právne predpisy aktívnymi odkazmi z textu predpisov i dokumentov z produktov. Získate aj výber diel vydavateľstva Eurokódex z rôznych oblastí práva v praktickej online podobe.