streda 29. júla 2015, Marta

Informácie z portálu epi.sk na vašej webstránke

Chcete zobrazovať informácie z portálu epi.sk priamo na vašej stránke? Nie je nič jednoduchšie. Portál epi.sk vám ponúka až 7 rôznych typov informácií. Stačí, keď si do svojej stránky vložíte nasledujúci skript:

<script language="javascript" src="http://www.epi.sk/RemoteScripts/Script.aspx?encoding=utf&type=1"></script>

Tento skript napríklad vypíše zoznam odkazov na posledné 4 čiastky, ktoré vyšli v Zbierke zákonov SR:

Vzhľad si samozrejme môžete upraviť podľa vlastnej potreby. Vo výpise skriptu totiž nie je implicitne definovaný, ale automaticky sa prevezme zo stránky, kde je skript umiestnený. Tu si ho potom môžete ďalej meniť - napríklad tak, aby presne zapadol do vašej stránky. Aby ste si výpis mohli individuálne naformátovať, je vložený do elementu <div id="episcript"></div>. Obsahuje elementy: h4, b, ul, li, a, p.

Ak chcete zobrazovať iné informácie, ako uvedené v príklade, zmeňte hodnotu parametra type. Tento parameter totiž určuje, aké informácie sa majú na vašej stránke zobrazovať. Hodnotu parametra nastavte podľa nasledujúcej tabuľky:

parameter "type"zobrazené informácieukážka
1Vyšlo v Zbierke zákonov SR (skrátený zoznam, čísla posledných 4 čiastok)typ 1
2Vyšlo v Zbierke zákonov SR (posledná čiastka vrátane názvov predpisov)typ 2
3Dane a poplatky (4 posledné články)typ 3
4Účtovníctvo (4 posledné články)typ 4
5Tlačivá a formuláre (4 posledné články)typ 5
6Pracovné právo (4 posledné články)typ 6
7Legislatívny servis (4 posledné články)typ 7

V tejto tabuľke je aj stĺpec "ukážka", kde si môžete pozrieť 3 rôzne varianty formátovania jednotlivých výpisov.

Ďalším parametrom, ktorým ovplyvňujete typ zobrazenia, je parameter encoding. Ním nastavujete kódovanie výpisu. Hodnotu si nastavte podľa kódovania stránky, v ktorej bude skript umiestnený, a podľa tejto tabuľky:

parameter "encoding"typ kódovania
utfutf-8
isoiso-8859-2
winwindows-1250