štvrtok 30. júla 2015, Libuša

Spravodajstvo

EKONOMIKA: Podnikateľské prostredie na Slovensku je podľa MH stabilné

SITA | 5.3.2013

Ministerstvo na základe analýzy už vypracovalo viacero opatrení, ktoré by mali napomôcť zlepšiť podnikateľské prostredie na Slovensku.

Podnikateľské prostredie na Slovensku je podľa Ministerstva hospodárstva SR (MH) stabilné. “Z aspektu pozície dosiahnutej SR v oblasti podnikateľského prostredia možno celkovo konštatovať stabilitu prostredia i napriek tomu, že i naďalej je potrebné podnikateľské prostredie neustále zlepšovať,“ myslí si rezort hospodárstva. Ministerstvo na základe analýzy už vypracovalo viacero opatrení, ktoré by mali napomôcť zlepšiť podnikateľské prostredie na Slovensku. Väčšina opatrení, o ktorých by mala onedlho rokovať vláda, by sa mali realizovať v tomto a budúcom roku.

Ministerstvo spravodlivosti by malo napríklad v rámci rekodifikácie Občianskeho súdneho poriadku prijať opatrenia na zrýchlenie a zefektívnenie občianskeho súdneho konania. Taktiež by malo prehodnotiť minimálne vkladové požiadavky pri spoločnosti s ručením obmedzeným a analyzovať zavedenie duálneho konceptu minimálneho základného imania pri spoločnosti s ručením obmedzeným.

Ministerstvo financií by malo v rámci zlepšenia podnikateľského prostredia zjednodušiť tlačivá z príjmov zo závislej činnosti, predkladané správcom dane zamestnávateľmi za svojich zamestnancov, s cieľom zníženia administratívnej záťaže a odstránenia vyplňovania duplicitných údajov za zamestnancov v týchto tlačivách. Rezort financií v spolupráci s ministerstvom hospodárstva by mali upraviť ustanovenie v zákone o daní z príjmov, ktoré sa týka výpočtu výšky zdaniteľného príjmu zamestnanca v prípade používania služobného motorového vozidla na súkromné účely tak, aby bolo zohľadnené opotrebenie motorového vozidla.

Na zlepšení podnikateľského prostredia by sa malo podieľať aj ministerstvo kultúry, ktoré v spolupráci s rezortom hospodárstva by malo iniciovať rokovania s podnikateľmi o autorskom zákone. Cieľom je zjednodušiť postup pri realizácii platieb za odmeny. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja by malo pripraviť projekt elektronizácie činnosti stavebných úradov tak, aby podnikatelia a občania mohli všetky svoje podania na stavebnom úrade vybaviť elektronicky. Taktiež by malo zaviesť kategorizáciu stavieb, ktorá zjednoduší a skráti administratívnu a časovú náročnosť povoľovania stavieb. Ministerstvo zdravotníctva by malo pre zlepšenie podnikateľského prostredia zrušiť povinnosť informovať zdravotné poisťovne o odklade podania daňového priznania.

 

© 2012, Autorské práva SITA a.s. a zmluvné agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a zmluvných agentúr je výslovne zakázané.