piatok 27. marca 2015, Alena

Informácie

Odborné poradenstvo

Máte problém, na ktorý potrebujete odbornú radu? Potrebujete sa ubezpečiť, či je váš postup správny?  Pomoc hľadajte u našich odborných poradcov.

Daňová pohotovosť

Telefonické poradenstvo
V pracovných dňoch  9.00 – 12.00 hod. a 13.00 - 15.00 hod
  na telefonických linkách poskytujú poradenské služby naši odborní poradcovia:
          + 421 900 411 535 – Bc.  Nadežda Cígerová 
       + 421 900 411 737 – Ing. Vladimír Ozimý 
       + 421 900 411 838 – Ing. Zuzana Kramáriková

Ak nepočujete v slúchadle vyzváňací tón, linku poradenstva využíva iný klient alebo poradca realizuje poradenstvo inou formou – online poradenstvo (chat), písomné poradenstvo (listáreň), online rozhovor prípadne osobne školí zákazníkov na niektorom zo školení Poradcu podnikateľa.
V prípade, že odborný poradca neposkytuje telefonické poradenstvo, ústredňa nevykoná spojenie hovoru.
Cena hovoru je 1 € za minútu s DPH, poradenstvo je bezplatné. Táto forma poradenstva je k dispozícií pre zákazníkov vydavateľstiev PP a S-EPI. Pripravte si prosím vopred kód zákazníka, skrátite tak čas potrebný na vašu identifikáciu.

Poradenstvo z oblasti účtovníctva pre verejnú správu poskytujeme len písomnou formou.

Písomné poradenstvo
Ak ste predplatiteľom ľubovoľného produktu (tlačené periodiká, on-line produkty), resp. služieb vydavateľstiev PP a S-EPI je vám k dispozícii e-mail listaren@pp.sk, kde môžete smerovať vaše otázky, ktoré sú rozsiahlejšie a vyžadujú dlhší čas na analýzu problému a jeho spracovanie, prípadne konzultáciu s ďalším odborníkom.
UPOZORNENIE: odpoveď vám zašleme do 21 dní na  vašu e-mailovú adresu, pričom počet otázok je obmedzený na 12 otázok ročne (max. 2 otázky mesačne) na jedného zákazníka – našou snahou je zabezpečiť rovnaké podmienky využívania poradenstva pre všetkých zákazníkov a poradiť tak v stanovenom termíne každému, kto o radu požiada.

Mzdová pohotovosť

Telefonické poradenstvo
V pracovných dňoch od 9.00 – 12.00 hod. a 13.00 - 15.00 hod.
  na telefonickej linke poskytujú poradenské služby naši odborní poradcovia:
+ 421 900 411 636 – Ing. Jana Repáčová
+ 421 900 411 939 – Ing. Lenka Kuchárová
Ak nepočujete v slúchadle vyzváňací tón, linku poradenstva využíva iný klient alebo poradca realizuje poradenstvo inou formou – online poradenstvo (chat), písomné poradenstvo (listáreň), online rozhovor prípadne osobne školí zákazníkov na niektorom zo školení Poradcu podnikateľa.
V prípade, že odborný poradca neposkytuje telefonické poradenstvo, ústredňa nevykoná spojenie hovoru.
Cena hovoru je 1 € za minútu s DPH, poradenstvo je bezplatné. Táto forma poradenstva je k dispozícií pre zákazníkov vydavateľstiev PP a S-EPI. Pripravte si prosím vopred kód zákazníka, skrátite tak čas potrebný na vašu identifikáciu.

Písomné poradenstvo
Ak ste predplatiteľom ľubovoľného produktu (tlačené periodiká, on-line produkty) resp. služieb vydavateľstiev PP a S-EPI je vám k dispozícii e-mail listaren@pp.sk, kde môžete smerovať vaše otázky, ktoré sú rozsiahlejšie a vyžadujú dlhší čas na analýzu problému a jeho spracovanie, prípadne konzultáciu s ďalším odborníkom.
UPOZORNENIE: odpoveď vám zašleme do 21 dní na  vašu e-mailovú adresu, pričom počet otázok je obmedzený na 12 otázok ročne (max. 2 otázky mesačne) na jedného zákazníka – našou snahou je zabezpečiť rovnaké podmienky využívania poradenstva pre všetkých zákazníkov a poradiť tak v stanovenom termíne každému, kto o radu požiada.