utorok 28. júla 2015, Krištof

Informácie

Odborné poradenstvo

Vyberte si formu poradenstva, ktorá vám najviac vyhovuje:

Telefonické poradenstvo

Mzdová pohotovosť v pracovných dňoch od 9.00 – 12.00 hod. a 13.00 - 15.00 hod.  na telefonických linkách poskytujú poradenské služby naši odborní poradcovia:

                                          + 421 900 411 636 – Ing. Jana Repáčová
                                       

Daňová pohotovosť v pracovných dňoch od 9.00 – 12.00 hod. a od 13.00 – 15.00 hod.  na telefonických linkách poskytujú poradenské služby naši odborní poradcovia:

                                         + 421 900 411 535 – Bc.  Nadežda Cígerová
                                         + 421 900 411 737 – Ing. Vladimír Ozimý
                                        

 Cena hovoru je 1 € za minútu s DPH, poradenstvo je bezplatné. Táto forma poradenstva je k dispozícií pre zákazníkov vydavateľstiev PP a S-EPI. Pripravte si prosím vopred kód zákazníka, skrátite tak čas potrebný na vašu identifikáciu.

 

Písomné poradenstvo

Ak ste predplatiteľom ľubovoľného produktu (tlačené periodiká, on-line produkty) resp. služieb vydavateľstiev PP a S-EPI je vám k dispozícii e-mail listaren@pp.sk, kde môžete smerovať vaše otázky, ktoré sú rozsiahlejšie a vyžadujú dlhší čas na analýzu problému a jeho spracovanie, prípadne konzultáciu s ďalším odborníkom. 

UPOZORNENIE: odpoveď vám zašleme do 21 dní na  vašu e-mailovú adresu, pričom počet otázok je obmedzený na 12 otázok ročne (max. 2 otázky mesačne) na jedného zákazníka – našou snahou je zabezpečiť rovnaké podmienky využívania poradenstva pre všetkých zákazníkov a poradiť tak v stanovenom termíne každému, kto o radu požiada.

On-line rozhovory 

2x do mesiaca sa môžete zapojiť do on-line rozhovorov na portáloch www.mzdovecentrum.sk a www.danovecentrum.sk a nechať si poradiť od odborníkov z praxe na vybranú aktuálnu tému.

* služba on-line rozhovory je voľne dostupná, stačí sa zaregistrovať.