utorok 28. júla 2015, Krištof

Informácie

Naši zákazníci

Medzi našich zákazníkov patria:

Ministerstvo financií SR Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo hospodárstva SR Ministerstvo spravodlivosti SR
Sociálna poisťovňa Mesto Bratislava hlavné mesto Slovenskej republiky
Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR Justičná akadémia Slovenskej republiky
Mesto Košice Mesto Michalovce
Mesto Bardejov Mesto Trenčín
Mesto Rožňava Mesto Detva
Mesto Vysoké Tatry Štátna pokladnica
Colný úrad Prešov Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s.
Krajský pozemkový úrad Hlavný banský úrad
Všeobecná zdravotná poisťovňa riaditeľstvo Generali Slovensko poisťovňa, a. s.
VUEZ, a. s. U. S. Steel Services, s. r. o.
OBAL-SERVIS, a. s. Košice GEOCONSULT, spol. s r. o.
Doprastav, a. s., GR Sario, p. o.
Bratislavská teplárenská, a. s. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Slovenská pošta, a. s., PERSPECTA Legal, s. r. o.
INVESTEX GROUP, s. r. o. Calmit, spol. s r. o.
STEFE SK, a. s. Henkel Slovensko, s. r. o.
CETELEM SLOVENSKO, a. s. Slovalco, a. s.
DOPRAVOPROJEKT, a. s.  

Podporujú nás:

Slovenská živnostenská komora Ekonomický softvér