nedeľa 24. mája 2015, Ela

Informácie

Cenník online produktov pre rok 2015

Objednávka online produktov ako aj bližšie informácie získate po kliknutí na názov konkrétneho online produktu v nasledujúcej tabuľke:

Produkt bez DPH (20 %) s DPH (20 %)
EPI Systémy (ročný online prístup)
EPI Právny systém  912,00 € 1094,40 €
EPI Právny systém Študent 32,97 € 39,56 €
EPI Právny systém Absolvent 68,41 € 82,09 €
EPI Právny systém Komplexný 1380,00 € 1656,00 €
EPI systém Ekonóm  475,00 € 570,00 €
EPI systém Právnik 595,00 € 714,00 €
Špecializované portály (ročný online prístup)
Verejná správa Slovenskej republiky - vssr.sk  70,00 € 84,00 €
Daňové centrum - danovecentrum.sk  165,60 € 198,72 €
Mzdové centrum - mzdovecentrum.sk  165,60 € 198,72 €
Manažérske centrum - manazerskecentrum.sk  53,67 € 64,40 €
EPI Eurokódex komentár (ročný online prístup)
EPI Eurokódex komentár k Občianskemu zákonníku 80,00 € 96,00 €
EPI Eurokódex komentár k Zákonníku práce 33,00 € 39,60 €
EPI Eurokódex komentár k Trestnému zákonu 45,00 € 54,00 €
EPI Eurokódex komentár k Trestnému poriadku 50,00 € 60,00 €
EPI Eurokódex komentár k Ústave Slovenskej republiky 45,00 € 54,00 €
EPI produkty (ročný online prístup)
EPI Verejné súťaže 229,00 € 274,80 €
EPI Obchodný vestník 239,00 € 286,80 €
EPI Zbierka zákonov SR a konsolidované znenia 199,00 € 238,80 €
EPI Komentáre k zákonom 149,00 € 178,80 €
EPI Rozhodnutia súdov 179,00 € 214,80 €
EPI Interné firemné predpisy 59,00 € 70,80 €
EPI Účtovné súvzťažnosti 20,00 € 24,00 €
EPI Dôvodové správy 59,00 € 70,80 €
EPI Finančný spravodajca 21,00 € 25,20 €
EPI Odborné články 129,00 € 154,80 €
EPI Príklady z praxe 59,00 € 70,80 €
EPI Tlačivá a formuláre 59,00 € 70,80 €
EPI Vzory zmlúv a právnych podaní 112,00 € 134,40 €
EPI Literatúra 335,00 € 402,00 €
Právnická literatúra 
Anglické znenie zákona - Občiansky súdny poriadok 30,00 € 36,00 €
Anglické znenie zákona - Zákonník práce SR 30,00 € 36,00 €
Anglické znenie zákona - Zákon o minimálnej mzde 15,00 € 18,00 €
Anglické znenie zákona - Zákon o ochrane hospodárskej súťaže 30,00 € 36,00 €
Anglické znenie zákona - Autorský zákon 30,00 € 36,00 €
Anglické znenie zákona - Obchodný zákonník 30,00 € 36,00 €
Anglické znenie zákona - Ústava Slovenskej republiky 25,00 € 30,00 €
EPI Biznis monitor (ročný online prístup)
EPI Biznis Monitor 10 99,17 € 119,00 €
EPI Biznis Monitor + Nehnuteľnosti 10 124,17 € 149,00 €
EPI Biznis Monitor 50 207,50 € 249,00 €
EPI Biznis Monitor + Nehnuteľnosti 50 249,17 € 299,00 €
EPI Biznis Monitor 100 290,83 € 349,00 €
EPI Biznis Monitor + Nehnuteľnosti 100  365,83 € 439,00 €
Justičná REVUE ONLINE
Justičná REVUE ročník 2015 66,66 € 79,99 €
Justičná REVUE ročník 2014 66,66 € 79,99 €
Justičná REVUE ročník 2013 56,12 € 67,34 €
Justičná REVUE ročník 2012 56,12 € 67,34 €
Justičná REVUE ročník 2011 56,12 € 67,34 €
Justičná REVUE ročník 2010 56,12 € 67,34 €
Justičná REVUE ročník 2009 56,12 € 67,34 €
Justičná REVUE ročník 2008 52,24 € 62,69 €
Justičná REVUE ročník 2007 52,24 € 62,69 €
Justičná REVUE ročník 2006 50,86 € 61,03 €
Justičná REVUE ročník 2005 47,32 € 56,78 €
Justičná REVUE ročník 2004 43,62 € 52,34 €
Justičná REVUE ročník 2003 43,62 € 52,34 €
Justičná REVUE ročník 2002 21,55 € 25,86 €
Justičná REVUE ročník 2001 19,01 € 22,81 €
Učebnice - Eurokódex literatúra (online)
Ústavné právo Slovenskej republiky, všeobecná časť 17,50 € 21,00 €
Ústavné právo Slovenskej republiky, osobitná časť 17,50 € 21,00 €
Trestné právo EÚ a jeho vplyv na právny poriadok Slovenskej republiky 22,91 € 27,49 €
Civilné právo procesné, 2. doplnené a zmenené vydanie 26,09 € 31,31 €
Vybrané správne procesy, 3. rozšírené a prepracované vydanie s judikatúrou 16,23 € 19,48 €
English for Lega Purposes 14,00 € 16,80 €
Knihy - Eurokódex literatúra (online)
Tripartitum 25,00 € 30,00 €
Jednotné kontaktné miesta 25,00 € 30,00 €
Materiálne jadro ústavy Slovenskej republiky a jeho ochrana 7,00 € 8,40 €
Prejudiciálne konanie pred súdnym dvorom EÚ 8,40 € 10,08 €
Princípy medzinárodného práva verejného 31,19 € 37,43 €
Kontrola v obecnej samospráve 8,91 € 10,69 €
Zborníky - Eurokódex literatúra (online)
Zborník Ľudský faktor v spravodajských službách 1,00 € 1,20 €
Zborník Pluralizmus moci a práva 7,50 € 9,00 €
Zborník Domáce násilie - nová prax a nová legislatíva v Európe 3,00 € 3,60 €
Zborník Teoretické a praktické problémy dokazovania 6,50 € 7,80 €
Zborník Trestná zodpovednosť právnických osôb 6,50 € 7,80 €
Zborník Zmeny v spravodajských službách 1,50 € 1,80 €
EPI Školenie
EPI Školenie 10,00 € 12,00 €

Cenník je platný od 1. 1. 2015.