streda 26. novembra 2014, Kornel

PP.sk > WebPP > Informácie

Nový bonusový program PREMIUM

Nový bonusový program PREMIUM


BONUSOVÝ PROGRAM PREMIUM základné informácie
Predstavuje systém čerpania bodov,
  ktoré vám budú automaticky pridelené na vaše bodové konto na základe zrealizovaného obratu v rámci Vydavateľského a vzdelávacieho domu PP


ZBIERAJTE BODY
Ak si predplatíte/kúpite ľubovoľný produkt/službu z portfólia nášho Vydavateľského a vzdelávacieho domu PP (ďalej len VVD PP"), t. j.  obnovíte minuloročné predplatné, zakúpite si nový produkt/službu alebo urobíte oboje – za každých 10 € bez DPH u nás investovaných získate okrem kvalitných informácií navyše 1 bonusový bod.


ZÍSKAJTE ČO NAJVYŠŠÍ ŠTARTOVACÍ BALÍK BODOV
Každoročne venuje VVD PP svojim zákazníkom za vernosť v predchádzajúcom období
tzv. ŠTARTOVACÍ BALÍK BODOV, ktorého výška bude závislá od zrealizovaného obratu za obdobie od 16. apríla predchádzajúceho roka do 15. apríla aktuálneho roka.
PRÍKLAD: Výška vášho štartovacieho balíka bodov pre rok 2014 bude závislá od výšky vami zrealizovaného obratu v rámci portfólia VVD PP za obdobie 16. 4. 2013 15. 4. 2014.

Zákaznícka skupina Výška obratu v EUR bez DPH Výška štartovacieho balíka bodov
štandardní 2013 do 100 € 3 body
bronzoví 2013 od 101 € do 300 € 12 bodov
strieborní 2013 od 301 € do 1 000 € 35 bodov
zlatí 2013 nad  1 000 € 102 bodov

UPOZORNENIE: Štartovací balík bodov bude aktivovaný vždy k 1. 5. aktuálneho roku.


INFORMUJTE SA O STAVE SVOJHO BODOVÉHO KONTA
Informácie o výške vášho bodového konta môžete získať:

 • u operátora na tel. čísle: +421 41 70 53 222
 • emailom na adrese bonus@epi.sk, pričom:
  a) do predmetu emailu uveďte Žiadosť o zaslanie počtu bodov"
  b) do správy uveďte: číslo zákazníka; vaše IČO (ak ho máte); vaše meno a priezvisko (spolu s kontaktom na vás)
  UPOZORNENIE: Informácia vám bude doručená do 2 pracovných dní od prijatia vašej požiadavky.
 • z výpisu vášho konta, ktorý vám bude štvrťročne elektronicky zasielaný na vašu emailovú adresu.


ČERPANIE BODOV SPÔSOB VÝBERU BONUSOV PODĽA SVOJHO SRDCA

 • Získané body môžete použiť na výber bonusov podľa vlastného výberu z AKTUÁLNEJ PONUKY BONUSOV.
 • Výber bonusov je potrebné realizovať telefonicky na telefónnom čísle +421 41 70 222 alebo u svojho osobného operátora.
 • Čerpať svoje body môžete do 30. 4. 2014, po tomto termíne bude bodové konto vynulované.
 • V zozname bonusov sú uvedené termíny, dokedy možno o bonus požiadať. Po tomto termíne nie je možné garantovať vybavenie požiadavky/objednávky, tieto budú realizované len do vyčerpania skladových zásob.
 • Zoznam bonusov bude počas roka priebežne aktualizovaný/dopĺňaný.
 • Poštovné a balné pri zasielaní bonusov hradí VVD PP.
  Bonusy pri zasielaní budú označované heslom PREMIUM".


AKTUÁLNA PONUKA BONUSOV:

Účtovné súvzťažnosti 2014
 
Vedenie jednoduchého účtovníctva 2014
Praktická príručka pre účtovníkov ponúka komplexné a prehľadne spracované účtovné súvzťažnosti na všetkých syntetických účtoch zoradených podľa účtových tried a účtových skupín. Súčasťou sú aj príslušné aktualizované predpisy zákon o účtovníctve, opatrenia k postupom účtovania a rámcovej účtovej osnove, opatrenia k individuálnej účtovnej závierke.


počet bodov:
11
zákaznícka skupina: štandardní, bronzoví, strieborní a zlatí
Príručka určená pre fyzické osoby účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva. Na konkrétnych príkladoch uvádza spôsoby účtovania, jednotlivé účtovné operácie sú posudzované z hľadiska zákona o dani z príjmov. Publikácia vždy zohľadňuje zmeny v daňových a účtovných predpisoch je doplnená o zákon o účtovníctve a postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve.

počet bodov:
9
zákaznícka skupina: štandardní, bronzoví, strieborní a zlatí
Línia 2013
 
Harmónia 2013
Svojim priaznivcom sa prihovára slovom odborníkov a odborných redaktorov z oblasti architektúry, bývania, dizajnu, stavebníctva, záhradného štýlu. Pohľady do interiérov, záhrad, na svetové výstaviská, obrazy víl, rodinných domov a dekorácií striedajú rady špecialistov, výbery z nábytkových i zo stavebných trendov. Línia nezabúda na populárne návštevy v zaujímavých domácnostiach a rozhovory s osobnosťami, ktorým je blízke krásno, vkus a štýl.

počet bodov:
5
zákaznícka skupina: štandardní, bronzoví, strieborní a zlatí

Mesačník o zdraví a kráse, aktívnom i pasívnom relaxe, modernom životnom štýle.

 

 
počet bodov:
5
zákaznícka skupina: štandardní, bronzoví, strieborní a zlatí

 
Najčastejšie používané tlačivá a formuláre. Produkt je určený pre účtovnú, daňovú a mzdovú prax. Pridanou hodnotou je komentár prepojený na ustanovenia príslušných právnych predpisov. Tlačivo stačí otvoriť, editovať, uložiť a vytlačiť.

počet bodov:
33
zákaznícka skupina: strieborní a zlatí
termín požiadania o bonus: do 30. 4. 2014
Dokumenty vysvetľujúce hlavné dôvody návrhov zmien a tvorby nového zákona. Uverejnené sú dôvodové správy zákonov, ktoré prešli Zbierkou zákonov od roku 2003 po súčasnosť.


počet bodov:
33
zákaznícka skupina: strieborní a zlatí
termín požiadania o bonus: do 30. 4. 2014
 
Odpovede odborníkov na najčastejšie otázky z praxe. V príkladoch z praxe nájdete praktické informácie pre riešenie svojich každodenných problémov z oblastí daní, miezd, odvodov, podnikania, pracovnoprávnych vzťahov a pod.


počet bodov:
33
zákaznícka skupina: strieborní a zlatí
termín požiadania o bonus: do 30. 4. 2014

Tematický balíček Účtovné súvzťažnosti na rok 2013 online vám prináša aktuálny prehľad súvzťažného účtovania na všetkých syntetických účtoch zoradených podľa účtových tried a účtových skupín.


počet bodov:
7
zákaznícka skupina: štandardní, bronzoví, strieborní a zlatí
termín požiadania o bonus: do 30. 4. 2014

Zákony SR 2014
 

Publikácia Zákony SR 2014 prináša aktuálne úplné znenia vybraných právnych predpisov
k 1. januáru z oblastí: daní a účtovníctva, občianskeho a obchodného práva, pracovného a sociálneho práva.


počet bodov:
11
zákaznícka skupina: štandardní, bronzoví, strieborní a zlatí
termín požiadania o bonus: vyčerpané

Odborné školenia reagujúce vždy na aktuálne témy z oblastí daní, účtovníctva a personalistiky. Zárukou kvality sú skúsení odborní lektori, ktorí sú považovaní za odborníkov vo svojej oblasti. Súčasťou každého školenia je časť venovaná diskusii. V rámci bonusového programu nie je možné čerpať konzultačné školenia, semináre a konferencie.

počet bodov:
40
zákaznícka skupina: strieborní a zlatí
termín požiadania o bonus: do 30. 4. 2014
 
Odborné školenia reagujúce vždy na aktuálne témy z oblastí daní, účtovníctva a personalistiky. Zárukou kvality sú skúsení odborní lektori, ktorí sú považovaní za odborníkov vo svojej oblasti. Súčasťou každého školenia je časť venovaná diskusii. V rámci bonusového programu nie je možné čerpať konzultačné školenia, semináre a konferencie.


počet bodov:
77
zákaznícka skupina: strieborní a zlatí
termín požiadania o bonus: do 30. 4. 2014
Odborné školenia reagujúce vždy na aktuálne témy z oblastí daní, účtovníctva a personalistiky. Zárukou kvality sú skúsení odborní lektori, ktorí sú považovaní za odborníkov vo svojej oblasti. Súčasťou každého školenia je časť venovaná diskusii. V rámci bonusového programu nie je možné čerpať konzultačné školenia, semináre a konferencie.

počet bodov: 180
zákaznícka skupina: zlatí
termín požiadania o bonus: do 30. 4. 2014
 
Zľava 5 % na ľubovoľný produkt
Videoškolenie je videonahrávka školenia, ktoré si môžete pozrieť 24 hodín denne, 7 dní v týždni, koľkokrát a kedy chcete moderná forma vzdelávania.


počet bodov:
14
zákaznícka skupina: bronzoví, strieborní a zlatí
termín požiadania o bonus: do 30. 4. 2014

Zľavu 5 %  je možné uplatniť na ľubovoľný produkt Vydavateľského a vzdelávacieho domu Poradca podnikateľa (zľavy nie je možné kombinovať s inými zľavami, zľavu nemožno uplatniť na preddavkové produkty).

počet bodov: 10
zákaznícka skupina: štandardní, bronzoví, strieborní a zlatí
termín požiadania o bonus: do 30. 4. 2014

Zľava 10 % na ľubovoľný produkt
  Zľava 15 % na ľubovoľný produkt

Zľavu 10 %  je možné uplatniť na ľubovoľný produkt Vydavateľského a vzdelávacieho domu Poradca podnikateľa (zľavy nie je možné kombinovať s inými zľavami, zľavu nemožno uplatniť na preddavkové produkty).

počet bodov: 20
zákaznícka skupina: bronzoví, strieborní a zlatí
termín požiadania o bonus: do 30. 4. 2014

Zľavu 15 %  je možné uplatniť na ľubovoľný produkt Vydavateľského a vzdelávacieho domu Poradca podnikateľa (zľavy nie je možné kombinovať s inými zľavami, zľavu nemožno uplatniť na preddavkové produkty).

počet bodov: 40
zákaznícka skupina: strieborní a zlatí
termín požiadania o bonus: do 30. 4. 2014

Zľava 20 % na ľubovoľný produkt
  Zľava 25 % na ľubovoľný produkt

Zľavu 20 %  je možné uplatniť na ľubovoľný produkt Vydavateľského a vzdelávacieho domu Poradca podnikateľa (zľavy nie je možné kombinovať s inými zľavami, zľavu nemožno uplatniť na preddavkové produkty).

počet bodov: 60
zákaznícka skupina: strieborní a zlatí
termín požiadania o bonus: do 30. 4. 2014

Zľavu 25 %  je možné uplatniť na ľubovoľný produkt Vydavateľského a vzdelávacieho domu Poradca podnikateľa (zľavy nie je možné kombinovať s inými zľavami, zľavu nemožno uplatniť na preddavkové produkty). 

počet bodov: 80
zákaznícka skupina: strieborní a zlatí
termín požiadania o bonus: do 30. 4. 2014

Zľava 30 % na ľubovoľný produkt
  Zľava 35 % na ľubovoľný produkt

Zľavu 30 %  je možné uplatniť na ľubovoľný produkt Vydavateľského a vzdelávacieho domu Poradca podnikateľa (zľavy nie je možné kombinovať s inými zľavami, zľavu nemožno uplatniť na preddavkové produkty).

počet bodov: 110
zákaznícka skupina: strieborní a zlatí
termín požiadania o bonus: do 30. 4. 2014

Zľavu 35 %  je možné uplatniť na ľubovoľný produkt Vydavateľského a vzdelávacieho domu Poradca podnikateľa (zľavy nie je možné kombinovať s inými zľavami, zľavu nemožno uplatniť na preddavkové produkty).

počet bodov: 120
zákaznícka skupina: strieborní a zlatí
termín požiadania o bonus: do 30. 4. 2014

Zľava 40 % na ľubovoľný produkt
 
Zľava 45 % na ľubovoľný produkt

Zľavu 40 %  je možné uplatniť na ľubovoľný produkt Vydavateľského a vzdelávacieho domu Poradca podnikateľa (zľavy nie je možné kombinovať s inými zľavami, zľavu nemožno uplatniť na preddavkové produkty). 

počet bodov: 140
zákaznícka skupina: zlatí
termín požiadania o bonus: do 30. 4. 2014

Zľavu 45 %  je možné uplatniť na ľubovoľný produkt Vydavateľského a vzdelávacieho domu Poradca podnikateľa (zľavy nie je možné kombinovať s inými zľavami, zľavu nemožno uplatniť na preddavkové produkty). 

počet bodov: 180
zákaznícka skupina: zlatí
termín požiadania o bonus: do 30. 4. 2014

Zľava 50 % na ľubovoľný produkt
 

Zľavu 50 %  je možné uplatniť na ľubovoľný produkt Vydavateľského a vzdelávacieho domu Poradca podnikateľa (zľavy nie je možné kombinovať s inými zľavami, zľavu nemožno uplatniť na preddavkové produkty). 

počet bodov: 200
zákaznícka skupina: zlatí
termín požiadania o bonus: do 30. 4. 2014

Užite si chvíle oddychu v dreveniciach Jánošíkov dvor, kde prebudíte skrytú súťaživosť v adventure golfe a následne si vychutnajte jacuzzi (vonkajšiu vírivku) priamo v exteriéri.

počet bodov:
5
zákaznícka skupina: štandardní, bronzoví, strieborní a zlatí
termín požiadania o bonus: do 30. 4. 2014
 
Zábavný a akčný, tak trochu iný minigolf priamo pri dreveniciach Jánošíkov dvor. Užite si netradičnú zábavu.počet bodov:
8
zákaznícka skupina: štandardní, bronzoví, strieborní a zlatí
termín požiadania o bonus: do 30. 4. 2014
Zábava pre celú rodinu. Zahrajte sa s rodinou na golfistov a zažite krásne spoločné chvíle. Zábavný a akčný, tak trochu iný minigolf pre malých i veľkých priamo pri dreveniciach Jánošíkov dvor.

počet bodov: 16
zákaznícka skupina: bronzoví, strieborní a zlatí
termín požiadania o bonus: do 30. 4. 2014