nedeľa 31. mája 2015, Petronela/Petrana

Biznis Monitor

EPI Biznis MonitorCharakteristika produktu EPI Biznis Monitor

Produkt EPI Biznis Monitor je unikátny vždy aktuálny online nástroj na riadenie podnikateľského rizika, vďaka ktorému môžete sledovať finančné a ekonomické ukazovatele vo vami zvolených firmách vrátane všetkých zmien, ktoré sa počas monitorovaného obdobia udiali.

Všetky informácie obsiahnuté v produkte pochádzajú z dôveryhodných a overených zdrojov, a preto sa na ne môžete plne spoľahnúť a využiť ich pri ďalších analýzach a strategických rozhodnutiach. Medzi nimi sú: obchodný register, živnostenský register, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňové úrady, lízingové spoločnosti, obchodné spoločnosti, register organizácií, telefónny register (ST), kataster nehnuteľností.
Produkt EPI Biznis Monitor vznikol v spolupráci:
SCB - Slovak Credit Bureau, s.r.o. a portálu www.epi.sk
SCB - Slovak Credit Bureau, s.r.o.epi.sk - najrýchlejšie ekonomické a právne informácie
 • databáza s viac ako 1 173 050 subjektmi vrátane FO - podnikateľov
 • pravidelná aktualizácia

 • S produktom získate:
  Biznis Report

  prehľad finančných a ekonomických ukazovateľov a registračných údajov vo vami zvolených právnických osobách. (Firmy je možné zameniť).

   OBSAH Biznis Reportu:

  • Základné (registračné) informácie o spoločnosti
  • Informácie o konkurznom konaní alebo reštrukturalizácii a o likvidácii
  • Index platobnej schopnosti
  • Index platobnej disciplíny
  • Existencia záväzkov po lehote splatnosti voči veriteľovi o viac ako 95 000 subjektoch
  • Odvetvové pomerové ukazovatele likvidity, rentability, výkonnosti a zadlženosti

  Emailovú službu (notifikácia) Biznis Monitoring

  je emailová informačná služba, ktorá automaticky informuje užívateľa o zmenách (R, K, Z) Biznis Reportov vybraných subjektov s aktívnym odkazom na Biznis Report. Služba sa nevzťahuje na monitoring fyzických osôb.

   Popis zmien:

   R – zmena Registračných údajov
   K – nový oznam o Konkurze
   ZZáväzok po lehote splatnosti
  Report Nehnuteľností
  (súčasť produktu EPI Biznis Monitor + Nehnuteľnosti)

  prehľad základných údajov o nehnuteľnostiach a ich ťarchách na zvolených firmách na celom území Slovenska.


   aktualizácia: týždenná
  Charakteristika prezentovaných finančných pomerových ukazovateľov a algoritmy ich výpočtu

  V tejto časti uvádzame informácie o spôsobe výpočtu publikovaných pomerových ukazovateľov a ich stručnú charakteristiku. Vybrané ukazovatele poskytujú základný obraz o štyroch hlavných stránkach finančnej situácie podniku, a to o jeho:

  • likvidite,
  • aktivite,
  • zadlženosti,
  • rentabilite a výkonnosti.

  Komu je určený produkt EPI Biznis Monitor?

  Produkt je určený všetkým, ktorých zaujíma, v akej finančnej kondícii je ich obchodný partner, prípadne konkurent a tiež tým, ktorí chcú znížiť svoje podnikateľské riziko.


  Varianty produktu EPI Biznis Monitor  Varianty produktu EPI Biznis Monitor + Nehnuteľnosti


    * MPZS: Maximálny počet zmien subjektov
  ** MPMS: Maximálny počet monitorovaných subjektov v jednom čase (služba Biznis Monitoring)

  Všetky uvedené ceny platia pre ročný online prístup.