nedeľa 30. augusta 2015, Ružena

Biznis Monitor

EPI Biznis MonitorCharakteristika produktu EPI Biznis Monitor

Produkt EPI Biznis Monitor je unikátny vždy aktuálny online nástroj na riadenie podnikateľského rizika, vďaka ktorému môžete sledovať finančné a ekonomické ukazovatele vo vami zvolených firmách vrátane všetkých zmien, ktoré sa počas monitorovaného obdobia udiali.

Všetky informácie obsiahnuté v produkte pochádzajú z dôveryhodných a overených zdrojov, a preto sa na ne môžete plne spoľahnúť a využiť ich pri ďalších analýzach a strategických rozhodnutiach. Medzi nimi sú: obchodný register, živnostenský register, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňové úrady, lízingové spoločnosti, obchodné spoločnosti, register organizácií, telefónny register (ST), kataster nehnuteľností.
Produkt EPI Biznis Monitor vznikol v spolupráci:
SCB - Slovak Credit Bureau, s.r.o. a portálu www.epi.sk
SCB - Slovak Credit Bureau, s.r.o.epi.sk - najrýchlejšie ekonomické a právne informácie
 • databáza s viac ako 1 173 050 subjektmi vrátane FO - podnikateľov
 • pravidelná aktualizácia

 • S produktom získate:
  Biznis Report

  prehľad finančných a ekonomických ukazovateľov a registračných údajov vo vami zvolených právnických osobách. (Firmy je možné zameniť).

   OBSAH Biznis Reportu:

  • Základné (registračné) informácie o spoločnosti
  • Informácie o konkurznom konaní alebo reštrukturalizácii a o likvidácii
  • Index platobnej schopnosti
  • Index platobnej disciplíny
  • Existencia záväzkov po lehote splatnosti voči veriteľovi o viac ako 95 000 subjektoch
  • Odvetvové pomerové ukazovatele likvidity, rentability, výkonnosti a zadlženosti

  Emailovú službu (notifikácia) Biznis Monitoring

  je emailová informačná služba, ktorá automaticky informuje užívateľa o zmenách (R, K, Z) Biznis Reportov vybraných subjektov s aktívnym odkazom na Biznis Report. Služba sa nevzťahuje na monitoring fyzických osôb.

   Popis zmien:

   R – zmena Registračných údajov
   K – nový oznam o Konkurze
   ZZáväzok po lehote splatnosti
  Report Nehnuteľností
  (súčasť produktu EPI Biznis Monitor + Nehnuteľnosti)

  prehľad základných údajov o nehnuteľnostiach a ich ťarchách na zvolených firmách na celom území Slovenska.


   aktualizácia: týždenná
  Charakteristika prezentovaných finančných pomerových ukazovateľov a algoritmy ich výpočtu

  V tejto časti uvádzame informácie o spôsobe výpočtu publikovaných pomerových ukazovateľov a ich stručnú charakteristiku. Vybrané ukazovatele poskytujú základný obraz o štyroch hlavných stránkach finančnej situácie podniku, a to o jeho:

  • likvidite,
  • aktivite,
  • zadlženosti,
  • rentabilite a výkonnosti.

  Komu je určený produkt EPI Biznis Monitor?

  Produkt je určený všetkým, ktorých zaujíma, v akej finančnej kondícii je ich obchodný partner, prípadne konkurent a tiež tým, ktorí chcú znížiť svoje podnikateľské riziko.


  Varianty produktu EPI Biznis Monitor  Varianty produktu EPI Biznis Monitor + Nehnuteľnosti


    * MPZS: Maximálny počet zmien subjektov
  ** MPMS: Maximálny počet monitorovaných subjektov v jednom čase (služba Biznis Monitoring)

  Všetky uvedené ceny platia pre ročný online prístup.