utorok 29. júla 2014, Marta

Eurokódex komentáre

Eurokódex komentár k Zákonníku práce (rozšírený komentár)


Čo je Eurokódex komentár k Zákonníku práce?

Eurokódex komentár k Zákonníku práce je prvá a jediná online verzia komentára k Zákonníku práce podľa stavu k 1. januáru 2013, ktorá vám ponúka viac ako 1 500 normostrán kvalitného textu komentára v elektronickej podobe s fulltextovým vyhľadávaním, zobrazenie bez alebo s komentovaným právnym predpisom, ľahkú orientáciu podľa okomentovaných paragrafov, možnosť tlače, časové verzie a prelinkovanie na súvisiace právne predpisy.

 

Ukážka Eurokódex komentára

Eurokódex komentár k Zákonníku práce je postupne aktualizovaný tak, aby zodpovedal zneniu zákona po každej jeho novelizácii (ukážka).

Autorský kolektív

  • JUDr. Peter Demek, PhD. (ustanovenia § 1 – § 40, § 85 – § 117, § 146 – § 256)
    advokát, odborný asistent na Fakulte verejnej správy UPJŠ, Košice, autor učebných textov, školiteľ a prednášateľ odborných vzdelávacích aktivít a konferencií, garant a člen riešiteľských tímov výskumných projektov, s bohatými mnohoročnými skúsenosťami v danej oblasti
  • doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. (ustanovenia § 41 – § 84, § 136 – § 145)
    Katedra pracovného práva, Právnická fakulta Trnavskej univerzity
  • Ing. Miroslav Mačuha (ustanovenia § 118 – § 135)
    dlhoročný odborník na problematiku miezd a odmeňovania s rozsiahlou publikačnou činnosťou v tejto oblasti

Vaše námety a pripomienky

Vaše námety a pripomienky