nedeľa 30. augusta 2015, Ružena

Eurokódex komentáre

Eurokódex komentár k Zákonníku práce (rozšírený komentár)

Eurokódex komentár k Zákonníku práce

Objednajte si

Eurokódex komentár k Zákonníku práce

Čo je Eurokódex komentár k Zákonníku práce?

EPI Zlatý komentár k Zákonníku práce je prvá a jediná online verzia komentára k Zákonníku práce podľa stavu k 1. 9. 2011, ktorá vám ponúka viac ako 1 500 normostrán kvalitného textu komentára v elektronickej podobe s fulltextovým vyhľadávaním, zobrazenie bez alebo s komentovaným právnym predpisom, ľahkú orientáciu podľa okomentovaných paragrafov, možnosť tlače, časové verzie a prelinkovanie na súvisiace právne predpisy.

EPI Zlatý komentár k Zákonníku práce je postupne aktualizovaný tak, aby zodpovedal zneniu zákona po každej jeho novelizácii (ukážka).

Autorský kolektív

JUDr. Peter Demek, PhD.

advokát, odborný asistent na Fakulte verejnej správy UPJŠ, Košice, autor učebných textov, školiteľ a prednášateľ odborných vzdelávacích aktivít a konferencií, garant a člen riešiteľských tímov výskumných projektov, s bohatými mnohoročnými skúsenosťami v danej oblasti
•  ustanovenia § 1 – § 40, § 85 – § 117, § 146 – § 256

doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.

Katedra pracovného práva, Právnická fakulta Trnavskej univerzity
•  ustanovenia § 41 – § 84, § 136 – § 145)

Ing. Miroslav Mačuha

dlhoročný odborník na problematiku miezd a odmeňovania s rozsiahlou publikačnou činnosťou v tejto oblasti
•  ustanovenia § 118 – § 135

Vaše námety a pripomienky

Vaše námety a pripomienky