nedeľa 2. augusta 2015, Gustáv

Eurokódex komentáre

Eurokódex komentár k Ústave Slovenskej republiky

EPI Knihy - produktovka

Eurokódex komentár

Eurokódex komentár k Ústave Slovenskej republiky

Objednajte si

Eurokódex komentár
k Ústave SR

(ročný online prístup)
Eurokódex komentár k Ústave SR

Čo je Eurokódex komentár k Ústave Slovenskej republiky?

Eurokódex komentár k Ústave Slovenskej republiky je prvá a jediná online verzia Komentára k Ústave Slovenskej republiky autorského kolektívu pod vedením  Dr. h. c. prof. JUDr. Milana Čiča, DrSc., s viac ako 1 400 normostranami textu.

Výhodami elektronickej podoby komentára sú okrem online prístupu najmä fulltextové vyhľadávanie s označením hľadaného výrazu v texte, možnosť voľby zobrazenia bez alebo s komentovaným textom ústavného zákona, ľahká orientácia podľa okomentovaných častí Ústavy SR, možnosť tlače a prelinkovanie na súvisiace právne predpisy (ukážka).

Výňatok  z predslovu Dr. h. c. prof. JUDr. Milana Čiča, DrSc.

Komentár (každý) plní explikačnú, interpretačnú a aplikačnú funkciu. Autori sa podujímajú predložiť verejnosti také dielo, ktoré by pomohlo správne pochopiť a uplatňovať základný zákon štátu – Ústavu SR. Nie je to dielo polemizujúce s odbornými (aj inými) názormi. Je to dielo, ktorého teoretický základ predstavujú kvalifikované názory autorov, ktoré sú konfrontované aj s názormi celého autorského kolektívu.

Komentár je vedecké a teoretické dielo. Napriek tomu, že ide o teóriu, vychádza z aplikácie zákonodarstva a rozhodovania a bohatej judikatúry. Aj keď názory a interpretácie obsiahnuté v komentári nemajú záväznú právnu silu, môžu slúžiť ako usmernenia, resp. vysvetlenia nejasností, poznanie pre ďalšie roky praxe. (celý predslov)

Výňatok z recenzie Mult. Dr. h. c. prof. JUDr. Mojmíra Mamojku, CSc.

Autorský kolektív sa snažil zmocniť sa jej jednotlivých ustanovení naozaj detailne, nielen v rámci platného právneho stavu, ale i judikatúry. Kladne hodnotím aj fakt, že ku každému článku je osobitne spracovaný komentár vrátane odkazov na literatúru i judikatúru. Takáto technika spracovania, ktorá je odborne prácna a náročná, vovedie čitateľa metodicky a koncepčne, ale súčasne aj aplikačne do konkrétnejšej problematiky a do jednotlivých ústavných inštitútov. Komentár súčasne nestráca prehľadnosť a „čitateľnosť“, pretože text neunavuje a má výraznú vypovedaciu schopnosť. (celá recenzia)

Autorský kolektív

Vedúci autorského kolektívu
Dr. h. c. prof. JUDr. Milan Čič, DrSc.
akademik Slovenskej akadémie vied a Európskej akadémie vied a umení v Salzburgu

 • JUDr. Boris Balog, PhD.
 • prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc.
 • prof. h. c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc.
 • prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc.
 • JUDr. Miroslav Číž
 • JUDr. Ľubomír Dobrík, PhD.
 • doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.
 • doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc.
 • JUDr. Jana Drgoncová
 • doc. JUDr. Svetlana Ficová, CSc.
 • doc. JUDr. Ľubomír Fogaš, CSc., mim. prof.
 • JUDr. Ľudmila Gajdošíková, CSc.
 • JUDr. Stanislav Gaňa, PhD.
 • Dr. h. c. doc. JUDr. Ivan Gašparovič, CSc.
 • JUDr. Božena Grancová, PhD.
 • prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.
 • prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc.
 •  
 • doc. JUDr. Juraj Jankuv, PhD.
 • prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
 • doc. JUDr. Pavel Kandráč, CSc.
 • JUDr. Sergej Kohut
 • doc. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD., mim. prof.
 • prof. ThDr. Jozef Krajči, PhD.
 • JUDr. Peter Kukliš, CSc.
 • JUDr. Ivetta Macejková, PhD.
 • JUDr. Marianna Mochnáčová, PhD.
 • prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.
 • prof. JUDr. Róbert Schronk, CSc.
 • doc. JUDr. Ľudmila Somorová, CSc., mim. prof.
 • prof. JUDr. Jozef Suchoža, DrSc.
 • prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
 • prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc.
 • JUDr. Lívia Trellová, PhD.
 • prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.
 • Vaše námety a pripomienky

  Vaše námety a pripomienky