sobota 29. augusta 2015, Nikola/Nikolaj

Partneri

Vydavateľský dom Poradca podnikateľa

Partnerské spoločnosti
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
odborné vydavateľstvo zamerané na tlačenú ekonomickú a manažérsku literatúru
www.pp.sk | bonus@epi.sk tel.: +421 41 70 53 222
www.ezisk.sk | sluzby@ezisk.sk | tel.: +421 41 70 53 250
S-EPI, s.r.o.
odborné vydavateľstvo s internetovými produktami z oblasti ekonomiky a práva
www.epi.sk | www.zakon.sk | sluzby@epi.sk | tel.: +421 41 70 53 777
www.vssr.sk | sluzby@vssr.sk | tel.: +421 41 70 53 777
EUROKÓDEX, s.r.o.
odborné vydavateľstvo knižnej literatúry z oblasti práva, ekonomiky a masmédií
www.eurokodex.sk | bonus@epi.sk | tel.: +421 41 70 53 222
Informačné centrum podnikateľov, s.r.o.
prenájom nehnuteľností (kancelárskych priestorov) a správa budov
mikulik@epi.sk | tel.: +421 41 70 53 211